Nabídka

Centrum Muzikohraní realizuje muzikoterapii, hudební program a dílny, akce zaměřené na propojení hudby a tance, školení, semináře a kurzy pro veřejnost. Níže najdete popis a odkazy na jednotlivé programy a aktivity. V případě Vašeho zájmu nebo jakéhokoli dotazu nás, prosím, kontaktujte.

*

Muzikoterapie

*

Muzikoterapie - vzdělávání

aktuální akreditované vzdělávací programy: 

MPSV

 • Základy muzikoterapie - akreditace MPSV (8 vyuč. hod.)
 • Techniky muzikoterapie - sebezkušenostní výcvik 1 - akreditace MPSV (16 vyuč. hod.)
 • Úvod do muzikoterapie - akreditace MPSV (16 vyuč. hod.) - v jednání

MŠMT

 • Úvod do muzikoterapie pro pedagogy - akreditace MŠMT (16 vyuč. hod.)
 • Tvořivá práce s rytmem - metodický výcvik - akreditace MŠMT (32 vyuč. hod.) - v jednání

Možno realizovat také u vás v zařízení.

 *

Alikvotní zpěv

 • workshop alikvotního zpěvu
 • workshop alikvotní zpěv v muzikoterapii

*

Rytmus a bubnování

 • orientální rytmy s rámovými bubny
 • bubnovací kruh pro pracovní kolektivy, pro firmy - program Bubnovací kruh Drum Circle pro firmyleták pdf
 • bubnování na oslavě, svatební bubnování, bubnování na akci loučení se svobodou (bubnování pro ženy nebo pro muže)
 • bubnování v kruhu - zábava, odreagování, relaxace, objevování kreativity
 • ženský bubnovací kruh
 • rytmus v nás I. a II. - kurz hry na africké djembe
 • rozlučka se svobovou v kruhu bubnujících žen
 • harmonizační bubny - relaxační program za zvuku bubnů z přírodních materiálů
 • jednorázové i pravidelné programy, kurzy, workshopy, i celodenní

 

*

Tanec Proměny

*

Etno tančírna

Prostor pro osvobození těla a mysli prostřednictvím volného tance a pohybu na vlnách živé hudby inspirované přítomným okamžikem… 

*

Hudební a výtvarné programy pro děti

 • program Kouzlo bubnu - hudebně prožitkový program pro skupinu dětí a mládeže (6 - 12 let, 12 - 15 let, 15 - 20 let)
 • program Kouzlo rytmu - program zaměřený na rytmus (bubnování, body percussion, vokální rytmizování)
 • program pravidelného Bubnování pro děti ve věku přibližně 6 -10 let
 • hudební program s prvky muzikoterapie Spirálka (individuální či skupinový program)
 • invidiuální výuka oborů: zobcová flétna, píšťala koncovka, bubny, didgeridoo, brumle
 • programy konané v prostorech zařízení (ZŠ, družina, DD, atd.) - VIDEO UKÁZKA,
 • bubnování pro děti a mládež (základní školy, střední školy, atd.) - program je přizpůsoben věku
 • bubnování pro děti - z cyklu Kreativita rytmu
 • hudební program pro mateřské školy (MŠ)
 • výtvarné programy - v přípravě

*

Hudební programy pro dospělé

 • individuálně či ve skupině
 • obory: alikvotní zpěv, píšťala koncovka, indiánská flétna, brumle, didgeridoo, bubny djembe, rámový buben frame drum

*

Zvuková relaxace

Relaxace při živé hudbě, která navozuje meditativní stavy, možnosti se ponořit do klidu a odpočinku. Dává prostor pro koncentraci na náš záměr, podporuje vnitřní sílu a napomáhá nalézání odpovědí. Zvuková relaxace má pozitivní vliv i na tělesné funkce.

Zvuková relaxace probíhá v klidném prostředí, ideální poloha je vleže. Možno realizovat individuálně i pro větší skupiny.

*

Zvuková masáž tibetskými mísami (Tibetian Bowl Sound Massage)

 • Tibetské mísy jsou nástroje s dlouhou tradicí. Využívají se ke zvukové masáži díky svým jemným vibracím, které působí na tělesné, duševní a energetické rovině. Celý text najdete zde.

*

Rituály

 • rituály přechodové: k uctění zlomových okamžiků života (svatba, narození dítěte, první menstruace, úmrtí)
 • roční: oslava významných dnů v roce spojených se slunečním nebo měsíčním cyklem, jejichž uctívání sahá až k našim pohanským kořenům (Litha neboli Svatojánská slavnost neboli letní slunovrat, Samhain neboli dušičky apod.)

*

Hudební vystoupení

Hudební vystoupení, doprovod k tanci, živá hudba k meditaci, relaxaci, atd.

*

Hudební krámek Múza

*

Kontakt a další informace:

 • Mgr. Michaela Plecháčková
 • tel.: 737 805 593
 • info@muzikohrani.cz