Přednáška o muzikoterapii – Středisko rané péče Ostrava