Články za rok 2017

Informace k účasti – tranzovní tanec

Informace k účasti TRANZOVNÍ TANEC

  • Místo vám rezervujeme po odeslání přihlášky (formulář přímo na stránce akce) a uhrazení zálohy nebo celé platby. Informace k platbě obdržíte v emailu po vyplnění přihlášky. 
  • Účast na dílně je pro osoby ve věku min. 18 let na svou zodpovědnost. Organizátoři a pořadatelé nenesou zodpovědnost za jakékoli škody či újmy, psychického, fyzického, materiálního rázu. Je-li to potřeba či nutné, je možná konzultace před konáním akce. 
  • Váš email bude zařazen do databáze, díky které budete dostávat emaily o aktuálních termínech tranzovního tance. Vaše kontakty nejsou poskytovány třetím stranám. Kdykoli je možné domluvit úpravu či vymazání.
  • Zde se můžete seznámit s ochranou osobních údajů
  • Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas s výše uvedeným

Kontakt:  Mgr. Michaela Plecháčková, tel. 737 805 593, info@muzikohrani.cz

 

Informace k platbám – pravidelné kurzy

Pravidelné kurzy jsou takové, které mají naplánovaný ucelený cyklus termínů, které na sebe navazují nebo se doplňují. Platba tedy probíhá za celý kurz najednou. Máte možnost přijít na první setkání a rozhodnout se až po proběhnutí, zda vám vyhovuje a zda máte o kurz zájem (toto platí u kurzů pro začátečníky). Platba se tedy hradí v den prvního setkání po skončení, v hotovosti na místě.    (Pokračování textu…)

Muzikoterapie 2017

Muzikoterapii realizujeme v centru Muzikohraní již od roku 2010 a stále o ni narůstá zájem. Mezi účastníky muzikoterapeutických setkání patří převážně osoby se zdravotním postižením, např. lidé s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, lidé s autismem, kombinovaným postižením. 

Muzikoterapie je expresivní terapie, využívá hudby a zvuků k podpoře osobního rozvoje klientů. Hudba si nachází cestu komunikace i beze slov, umožňuje sebevyjádření, podporu sebedůvěry, i podporu relaxace a rovnováhy.

Díky muzikoterapii uživatele zažívají nové podněty v oblasti vnímání hudby, mají možnost se seznamovat s netradičními hudebními nástroji a sami na ně hrát. Muzikoterapie podporuje socializaci, uživatelé se dostávají do nového prostředí. (Pokračování textu…)

Hudba v nás

Centrum Muzikohraní se věnuje realizaci činností a aktivit, které vycházejí z principu celostního působení živé hudby na člověka. Používáme tradiční a lidové hudební nástroje, které propojujeme se zpěvem, pohybem, tancem, atd. Hudba přináší do života mnoha lidí radost, naplnění a seberealizaci. Hlavním tématem našeho projektu je proto muzikoterapie, díky které máme možnost komunikovat beze slov, podporovat osobní rozvoj a rovnováhu, ale také se zaměřovat na dynamické prožitky nebo naopak hluboce relaxovat. Muzikoterapie má mnoho podob a ke každému přistupujeme individuálně, čerpáme z celostních principů. Realizujeme muzikoterapii pro děti i dospělé se zdravotním handicapem, např. pro osoby se smyslovým, tělesným, mentálním, kombinovaným postižením, atd. Věnujeme se také lidem imobilním, za kterými dojíždíme.

Díky podpoře tohoto projektu jsme mohli zkvalitnit poskytování služeb muzikoterapie. Děkujeme městskému obvodu Ostrava – Mar. Hory a Hulváky za finanční podporu projektu. Realizaci projektu podpořila také Nadace ČEZ.

 

 

 

Muzikohraní, z. s.

www.muzikohrani.cz

info@muzikohrani.cz

tel.: 737 805 593 Mgr. Michaela Plecháčková