za Září 2015

Body music jako neverbální nástroj učitele

25. září 2015  16:00 – 20:30

Technika hry na tělo (body percussion/body music) je v západní Evropě a Americe již rozšířenou metodou práce se skupinou ve školním, pracovním či jiném kolektivu. Seminář se zaměřuje na způsoby jejího využití v běžné školní výuce, kdy chceme děti zvednout ze židliček, využít skupinovou dynamiku, zlepšit postřeh a komunikaci, zkrátka zpestřit výuku.

Účastníci se seznámí s technikami Body music po teoretické i praktické stránce, vyzkouší si jednoduché kombinace a sestavy zvuků, které v rámci součinnosti párových končetin efektivně zaměstnávají obě poloviny mozku, vyžadují plné soustředění i krátkodobou paměť, podporují vědomí skupiny a v neposlední řadě uvolňují přebytek energie či naopak aktivují utlumené jedince. Hra na tělo tímto významně podporuje rozvoj oblastí, které jsou centrem péče pedagogů primárního vzdělávání.

Kurz obsahuje základní techniky hry na tělo, které jsou nezbytné pro navazující rozvoj improvizace. Zaměříme se na rozvoj smyslu pro rytmus, postřeh, zlepšení motorických vlastností a komunikaci dětí mezi sebou.

Seminář má akreditaci MŠMT.

Lektor: Jiří Bouda – web

denbaya-workshop-body-percussion-150208Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Příspěvek: 900,-Kč (akreditace MŠMT)

Zobrazit přihlášku »

Beseda s MUDr. Janem Hnízdilem

24. září 2015  19 hod.

Valašské Meziříčí

Bubnování u příležitosti podzimní rovnodennosti

Bubnovací kruh s šamanskými bubny

23. září 2011  od 18 hod.

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Rytmus nás provází životem na každém kroku. Jsou to rytmy divoké i klidné, pravidelné i chaotické, vědomé i nevědomé, rytmy vnitřní i vnější… Pojďme společně vytvořit bubnovací kruh hrou na šamanský buben nebo chřestidlo a nechme zaznít nástroje ve společném, klidném rytmu rovnodennosti, kdy noc je stejně dlouhá jako den…

Bubny vlastní nebo k zapůjčení na místě. V případě, že máte zájem o zapůjčení, připište to prosím do přihlášky. 

Provází: Daniel Plecháček

Příspěvek: 100,-Kč s vlastním šamanským bubnem / 150,-Kč se zapůjčením bubnu

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

 

Bubnování pro ženy – mírně pokročilé (úterý)

září 2015 až leden 2016

Srdečně zvu ženy opět do bubnovacího kruhu. Budeme se věnovat společnému bubnování, objevování a tvoření rytmu..  Bubnování je příjemnou cestou k relaxaci a uvolnění…

Témata: údery na buben djembe a technika hry, rytmy (archetypální, tradiční, atd.), společné relaxační bubnování, šamanské bubny a jiné zajímavé rytmické nástroje

Bubny djembe k vypůjčení na místě.

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava – Slezská Ostrava, MAPA ZDE

ProvázíMichaela Plecháčková

Čas: liché úterý 17:00 – 18:20

Termíny: 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11. – dle domluvy, 1. 12., 15. 12., 12. 1., 26. 1. 2016

Příspěvek: 1170,-Kč (za kurz, včetně půjčení bubnu djembe)

Přehled všech pravidelných kurzů

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

 

Newsletter říjen 2015

V článku najdete přehled plánovaných akcí na měsíc říjen 2015.  

***

ramovy_buben_a_indianska_fletna

PRAVIDELNÉ KURZY A WORKSHOPY ZDE

(Pokračování textu…)

Bubnování pro ženy – mírně pokročilé (pondělí)

bubnovani-1104září 2015 až leden 2016

Srdečně zvu ženy opět do bubnovacího kruhu. Budeme se věnovat společnému bubnování, objevování a tvoření rytmu..  Bubnování je příjemnou cestou k relaxaci a uvolnění…

Témata: údery na buben djembe a technika hry, rytmy (archetypální, tradiční, atd.), společné relaxační bubnování, šamanské bubny a jiné zajímavé rytmické nástroje

Bubny djembe k vypůjčení na místě.

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava – Slezská Ostrava, MAPA ZDE

ProvázíMichaela Plecháčková

Čas: pondělí 18:00 – 19:20

Termíny: 21.9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., (16. 11. se mění na 23. 11.), 30. 11., 14. 12., 11. 1., 25. 1.

Příspěvek: 1170,-Kč (za kurz, včetně půjčení bubnu djembe)

Přehled všech pravidelných kurzů

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

 

 

Rituál rovnováhy – s Lucií Czernou

20. září 2015  16:00 – 19:00 (konec cca)

Milí putující životem,

muzikohrani-muzikoterapie-ostrava-ritual-pokory-tranovice-150628-04přijměte pozvání na netradiční rituál rovnováhy, spojený s časem podzimní rovnodennosti. V tento čas, kdy polovinou dne je den a polovinou noc, se i naše bytí zrovnovažuje. Je jasné, že se nevychylujeme z rovnováhy záměrně, ale většinou vlivem nějakého nepochopení, nějaké vnitřního programu či skryté bolesti… abychom ji odhalili, budeme za rovnováhou putovat. Sejdeme se v Třanovicích 63 v 16 hodin, propojíme se a v 16.15 vyrazíme asi 4 km do zahrady kamenů (ZDE MAPA ZAHRADY KAMENŮ)

Je zde přes 20 velikých kamenných soch od sochařů od nás, ale i ze světa, např. i z Nového Zélandu. Na sochách je vidět, jak mnoho hodin sochař s kamenem pracoval a komunikoval, tuto houževnatost může kámen předat i nám:)

Muzikohrani_Muzikoterapie_Ostrava___nastroje_samansky_bubenCesta je v tomto případě důležitá, protože naše nohy budou chodit ve vnějším světě a naše srdce bude moci hledat uvnitř. Cestou budeme rozjímat nad podstatou své vlastní nerovnováhy, ať už bude chtít jít kdokoliv sám či si cestou povídat a hrát na šamanský buben či jiný lehce se nosící hudební nástroj. Na místě na nás bude čekat Dany s hudebními nástroji, společně si mezi sochami zahrajeme, a pak si každý najde sochu, která mu dovolí nalézt vlastní vnitřní rovnováhu. Na místě budeme max. hodinu a pak vyrazíme zpět, symbolicky z kopce, otevřeni všem změnám, které k nám přijdou jako inspirace pro nalezení trvalé rovnováhy a tím i radosti z bytí. Kolem 19h (možná malinko později) se vrátíme zpět, vše zakončíme společným propojením a podporou.
S sebou pohodlnou obuv, nápoje a lehkou svačinu. 

Místo: Třanovice 63, poté Zahrada kamenů, poté opět Třanovice 63

Příspěvek: 300,-Kč

Provází

Lucie Czerná – průvodkyně rituálem

Rituály ke mne přišly zcela přirozeně, poprvé v roce 2008, od té doby jich již bylo dosti a stále mne překvapuje, jakými cestami se vyvíjí dále a čemu všemu mě učí, v současnosti nejvíc pokoře a vděčnosti.  Mnoho jich bylo v souvislosti s kameny, a tak zcela intuitivně objevilo se téma na podzimní rovnodennost a kroky naše povedou k mocným kamenům, které hovoří, a tak naslouchejme a ponořme se do rovnováhy celí, abychom byli celiství :-) 

Daniel a Michaela Plecháčkovi – Rytmy Země

muzikohrani-muzikoterapie-ostrava-plechackovi-11Podpoříme záměr kruhu živou hudbou. Rytmus je součástí našich životů – našich cest, setkání, cyklů, veškerých změn.. Zvuk bubnů nás napojuje na prastarou moudrost, inspiruje k naslouchání intuice a uvolněnému plynutí. Zažijeme společný rytmus tady a teď. 

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Svatováclavské Muzikohraní – Hodonín

18. – 19. 9. 2015  Hodonín, Kulatá brána + Hradiště (Mikulčice)

Podrobný program najdete ZDEsvatovaclavske-muzikohrani-1509

Dílny: 

Hana Sar Blochová:

 • vokální a pohybová dílna: Posvátné vokály, tanec a rituální gestika 1
 • rituální pouť po 9 velkomoravských kostelech v Mikulčicích s obřady na vybraných místech

Daniel a Michaela Plecháčkovi:

 • Bubnovací kruh s šamanskými bubny
 • Hra na rámové bubny – rytmy (archetypální, orientální, tranzovní)
 • Muzikoterapeutická relaxace, zvuková masáž

Obřad „spojení v harmonii“

sobota: Společný koncert všech lektorů, případně i účastníků akce i pro veřejnost „Poselství pradávných rytmů“ Zazní bubny z různých koutů světa (rámové bubny, buben zarb, udu, darbuka, šamanské bubny), flétny a evropská středověká a lidová hudba.

Účinkují: manželé Plecháčkovi a Hana Sar Blochová a účastníci

neděle: koncert – Svatováclavský koncert české středověké a lidové hudby – závěr víkendu Svatováclavský koncert české středověké a lidové hudby – koncert k poctě sv. Václava a jeho předků na hradišti v Mikulčicích

Účinkují: Hana Sar Blochová: zpěv, gotická harfa, psalterium, duochord, perkuse

***

Podrobné informace získáte Mgr. Aleny Vlkové mob.: 777 311 610, email: alenavlkova@email.cz

 

***

Alikvotní zpěv – kurz (začátečníci)

září 2015 – leden 2016

Kurz alikvotního zpěvu

Alikvotní zpěv je technika zpěvu, kdy současně zní zřetelně alespoň dva tóny. K základnímu tónu se pomocí modulace rezonančních prostor v ústech vědomě docílí zesílení dalšího, tzv. alikvotního tónu. Tuto možnost má každý, kdo zpívá nebo i jen mluví.

Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako relaxační a meditační prostředek atd.

Na tomto semináři si osvojíte některé techniky rozvíjející schopnost vlastní alikvotní tóny slyšet i zpívat. Budete zpívat slyšitelné alikvotní tóny!

Termíny: 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12., 7. 1., 21. 1. 2016

Čas: sudý čtvrtek, 19:00 – 20:20

Celkem 9 setkání, probíhají co 14 dnů, tematicky navazují na sebe.

Cena: 1350,-Kč

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava MAPA ZDE

Lektor – Daniel Plecháček se věnuje aktivně alikvotnímu zpěvu již několik let. Seznámí vás s alikvotním zpěvem evropského i asijského stylu, vysvětlí a ukáže rozdíly. (jeho učitelé např.: Gendos, Altai Kai, Hosoo, Ch. Amrhain, D. Hykes, A.Neuwirthová…)

Ukázky

článek o alikvotním zpěvu

Přehled všech pravidelných kurzů

Zobrazit přihlášku »

PŘIHLÁŠKA

 1. (požadováno)
 2. (je potřeba zadat platný email)
Opište prosím text na obrázku. Děkujeme!
 1. CAPTCHA
 

Kurz bubnování pro začátečníky – Rytmus v nás I.

září 2015 až leden 2016 

muzikohrani-muzikoterapie-ostrava-djembe-bubny-01Zveme všechny zájemce o bubnování na kurz, kde se seznámíte především s bubny djembe, rámovými bubny, šamanskými bubny, atd. Nejsou potřeba předchozí hudební zkušenosti ani znalosti. Jednotlivé hodiny na sebe navazují.

Bubnování je skvělou cestou k aktivní relaxaci, odbourání stresu, načerpání nové energie. Díky vibracím, které prostupují během bubnování tělem, může docházet k tělesné regeneraci. Rytmus je základním tématem, který se prolíná každým setkáním. Pojďme společně prozkoumávat RYTMUS V NÁS.


kolaz-rytmus-v-nas
Kurzem provází zkušený lektor a muzikoterapeut.

V případě potřeby nabízíme zapůjčení bubnu.

Témata

 • buben djembe a další bubny (způsob hry)
 • rytmus – vnímání rytmu, tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Termíny: sudý čtvrtek 17:00 – 18:20, co 14 dnů

Rozpis: 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12., 7. 1., 21. 1. 2016

Cena: 1170,-Kč

ProvázíDaniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Přehled všech pravidelných kurzů

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

 

Základy muzikoterapie – akreditace MPSV

16. a 23. září 2015 (Z)

Základy muzikoterapie – vzdělávací odborný kurz o rozsahu 8 vyuč. hodin.

Na tomto vzdělávacím kurzu se seznámíte s muzikoterapeutickými přístup, metodami a technikami. Budeme se zaměřovat hlavně na praktické techniky, díky kterým budete moci na sobě zažít účinky muzikoterapie.

Budete se věnovat práci s muzikoterapeutickými hudebními nástroji (bubny,tibetské mísy, flétny, didgeridoo, atd.) a práci s hlasem (alikvotní zpěv, intuitivní zpěv).

Vzdělávací program zahrnuje především praktické ukázky a nácviky. Zaměřujeme se na uplatnění v praxi jednotlivých účastníků.

Termíny:

 • 16. 9. 2015 – 16:30 – 19:30
 • 16. 9. 2015 – 16:30 – 19:30

Výstup: Osvědčení s celostátní platností s názvem: „Základy muzikoterapie“

Číslo akreditace: 2014/0566-PC/PP

Provází: Mgr. Michaela Plecháčková a Daniel Plecháček (muzikoterapeuté)

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Cena: 1350,-Kč

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Luna – bubnující ženy (kurz)

 • muzikohrani-muzikoterapie-ostrava-oslava-slunovratu-labyrint-150619-10pravidelný kurz bubnování pro ženy skupiny LUNA – pokročilé

Termín: září 2015 až prosinec 2016

Témata:

 • rytmy (tvoření rytmu, pokročilé rytmy)
 • buben djembe, šamanský buben, rámový buben, darbuka
 • skupinová hra, volitelně individuální hodiny
 • vystoupení (v propojení s tance, zpěvem)

Bubny s sebou, nebo k zapůjčení na místě

ProvázíMichaela Plecháčková

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Čas: úterý 18:40 – 20:10

Termíny:

 • 15. 9., 22. 9., 29. 9.
 • 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10.
 • 3. 11., 10. 11., 24. 11.
 • 1. 12., 8. 12., (případné náhradní 15. 12., 22. 12.)

Příspěvek: 1560,-Kč

Přehled všech pravidelných kurzů

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

 

Bubnování pro ženy – pokročilé

září 2015 – leden 2016

IMG_0009Kurz bubnování pro ženy, které i nadále přitahuje bubnování, rytmus a společné tvoření v kruhu :-)

Témata:

 • společné bubnování v kruhu
 • rytmy (tvoření rytmu, rozvoj rytmů), archetypální rytmy
 • spontánní, relaxační bubnování
 • propojení s dalšími bubny (darbuka, cajon, atd.)
 • vokální rytmizování, využití rytmického jazyka, body percussion
 • a další techniky :-)

Bubny djembe k vypůjčení na místě.

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava – Slezská Ostrava, MAPA ZDE

ProvázíMichaela Plecháčková

Čas: sudé úterý 17:00 – 18:20

Termíny: 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12., 5. 1., 19. 1.

Příspěvek: 1300,-Kč (za kurz, včetně půjčení bubnu djembe)

Pozn.: Pro ženy skupin Vesna a Půlměsíční ženy

Zobrazit přihlášku »

Muzikoterapeutická relaxace

muzikohrani-muzikoterapie-ostrava-muzikoterapeuticka-relaxace-1504-0114. září 2015  18:00 – 19:30

Zažijete hluboké působení zvuku a vibrací, které harmonizují celou bytost, podporují rovnováhu a navozují relaxační stavy. Relaxace je pro organismus velmi prospěšná a přínosná, dochází u ní k efektivní regeneraci, k uvolnění těla i mysli, k načerpání energie.

Tato hudba působí harmonizačně především díky vibracím, které zvuk vytváří a také díky vytvoření hudebního proudu na základě muzikoterapeutických principů.

Během relaxace zní plynoucí hudba, která je tvořena na hudební nástroje z přírodních materiálů.

muzikohrani-muzikoterapie-ostrava-muzikoterapeuticka-relaxace-15-01Zazní: lidové flétny a píšťaly (indiánská flétna, dvojačka, bambusové flétny), bubny z různých koutů světa (zarb, udu, rámové bubny – tar, šamanský buben), tibetské mísy, brumle, sansula, zvonkohry, hand pan

Zvuk prostupuje celou naší bytostí, dotýká se nás hluboko uvnitř. Blahodárné působení zvuku nás inspiruje k aktivizování tvořivé energie, k objevování skrytého v nás, k podpoře vnitřní rovnováhy.

„Mnoho z  nás má mylný dojem, že relaxace je jakýsi zplihlý zhroucený stav blízký smrti. To však není vůbec pravda. Hluboká relaxace nás přivádí do stavu vnitřního sebeuvědomění a  vitality. Reálným vedlejším účinkem relaxace je pocit regenerace, svěžesti a povznesení.“ (Diana Richardson)

Provází a hudbu pro vás tvoří: Daniel a Michaela Plecháčkovi – muzikoterapeutémuzikohrani-muzikoterapie-ostrava-muzikoterapeuticka-relaxace-15-02

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

S sebou: karimatku a deku, nebo spacák, pohodlné oblečení, vodu

Celková doba 1,5 hod. obsahuje přípravu, relaxaci (50 – 60 min.) a prostor pro ticho a/nebo seznámení s nástroji.

Příspěvek: 150,-Kč

***

Počet míst omezen, prosíme o vyplnění přihlášky v případě zájmu.

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

 

SUN ART a RYTMY ZEMĚ – celodenní akce v přírodě

11889629_986245161395952_5012472365212215910_n13. září 2015  celodenní AKCE V PŘÍRODĚ

„Sdílení žen“ v ČR … točení klipu, tanec, zpěv, hra, improvizace, umění, hudba, relaxace

Místo konání: Žádlovice, Loštice blíže zde

Kdo máte zájem o spolupráci, přihlašte se prosím níže přes formulář

Zobrazit přihlášku »

Mili fest – Věřňovice

mili-festi-15091212. září 2015 Věřňovice

Muzikohraní: workshop Rytmus v nás (společný bubnovací kruh)

 

Muzikoterapie – vzdělávání

Vzdělávací instituce Muzikohraní nyní realizuje tyto vzdělávací programy v oblasti muzikoterapie:

*********

Základy muzikoterapie – vzdělávací odborný kurz o rozsahu 8 vyuč. hodin.

ramovy_buben_a_indianska_fletnaNa tomto vzdělávacím kurzu se seznámíte s muzikoterapeutickými přístup, metodami a technikami. Budeme se zaměřovat hlavně na praktické techniky, díky kterým budete moci na sobě zažít účinky muzikoterapie.

Budete se věnovat práci s muzikoterapeutickými hudebními nástroji (bubny,tibetské mísy, flétny, didgeridoo, atd.) a práci s hlasem (alikvotní zpěv, intuitivní zpěv).

Vzdělávací program zahrnuje především praktické ukázky a nácviky. Zaměřujeme se na uplatnění v praxi jednotlivých účastníků.

Termíny: v aktualitách nebo dle domluvy

Výstup: Osvědčení s celostátní platností s názvem: „Základy muzikoterapie“

Číslo akreditace: 2014/0566-PC/PP

AKREDITACE U MŠMT a MPSV

Provází: Mgr. Michaela Plecháčková a Daniel Plecháček (muzikoterapeuté)

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE nebo místo dle domluvy (např. ve vašem zařízení)

Cena: 1350,-Kč

*********

Techniky muzikoterapie – sebezkušenostní výcvik 1

muzikohrani-muzikoterapie-ostrava-sansula-02Akreditováno MPSV – č.2013/0759-PC, vhodný pro pracovníky v sociálních službách i pro veřejnost.

Obsah kurzu

 • teoretické základy
 • praktická cvičení s cílem osvojit si muzikoterapeutické techniky
 • využití v praxi
 • zaměření na: formy muzikoterapie, relaxace a aktivizace, působení hudby na lidský organismus, zkušenost individuální i ve skupině
 • práce s muzikoterapeutickými hudebními nástroji (flétny, píšťaly, bubny djembe, rámové bubny, didgeridoo, relaxační nástroje, tibetské mísy, atd.)
 • hlas a zpěv v muzikoterapii (téma dech, alikvotní zpěv, intuitivní zpěv, atd.)
 • video ukázky
 • účastníci obdrží studijní materiály a přehled doporučené literatury

Absolventi obdrží Osvědčení s celostátní platností, akreditované MPSV ČR

Lektoři: Michaela Plecháčková, Daniel Plecháček (lektoři a muzikoterapeuté)

Rozsah: 16 vyuč. hodin (4 výukové večery)

Termíny: v aktualitách nebo dle domluvy

Cena: 2400,-Kč

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava – Slezská Ostrava

*********

Bližší info: Michaela Plecháčková, tel.: 737 805 593, info@muzikohrani.cz

Dari Puspa Kabardina – beseda

dari-puspa

3. září 2015  17:00 (Z)

Beseda s léčitelkou a spisovatelkou Dari Puspou Kabardinou na témata: rodová kniha, engramy – podvědomé stopy v Prostoru, síla záměru

Živá hudba:

 • Sandra Schwarzová_IGP0879
 • Rytmy Země

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Příspěvek: 200,-Kč

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

KURZY OD ZÁŘÍ 2015

bubnovani-1104Přehled termínů pravidelných kurzů od září 2015 do ledna 2016

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Průběžně budeme doplňovat. Doplníme další info a možnosti přihlašování.

***

PONDĚLÍ

Skupina Tiché rytmy  (liché pondělí, 16:00 – 17:30)

Kurz bubnování pro ženy – začátečnice (liché pondělí, 18:00 – 19:20)

Muzikoterapeutické relaxace – jednou měsíčně 18:00 – 19:30 (termíny v aktualitách)

Relaxace za zvuku bubnů – hluboká relaxace za zvuku šamanských bubnů

***

ÚTERÝ

Kurz bubnování pro děti (sudé úterý, 15:30 – 16:15)

Individuální lekce, individuální muzikoterapie

Kurz bubnování pro ženy – mírně pokročilé ÚTERÝ (liché – 17:00 – 18:20)

Kurz bubnování pro ženy – pokročilé – skupina VESNA + PŮLMĚSÍČNÍ ŽENY (sudé úterý 17:00 – 18:20)

Ženská bubnovací skupina LUNA (každé úterý 18:30 – 20:00) září až listopad

Bubnovací kruh s šamanskými bubny a zpěvem pro ženy

***

STŘEDA

Techniky muzikoterapie – sebezkušenostní výcvik – akreditace MPSV (termíny v aktualitách)

Základy muzikoterapie – akreditace MPSV, MŠMT (termíny v aktualitách)

***

ČTVRTEK

Kurz bubnování pro začátečníky – Rytmus v nás I – sudý čtvrtek 17:00 – 18:20 (muži i ženy)

Alikvotní zpěv – začátečníci – sudý čtvrtek 19:00 – 20:20

MuzikoJAM (termíny v aktualitách)

Bubnovací kruh s šamanskými bubny

***

PÁTEK

Obřad s rituálním kakaem – provází VladiMira Šubertová, živá hudba Rytmy Země

Tanec Proměny – provází Andrea Isabell Sollich, živá hudba Rytmy Země

Etno tančírna – živá hudba Rytmy Země

***

Budou opět probíhat také koncerty, muzikoterapeutická setkání, večerní a celodenní workshopy, atd.
 • Koncerty: Rytmy Země – relaxační, taneční akce, atd.
 • Rituály s Lucií Czernou
 • Tanec Proměny, taneční rituály
 • Obřad s rituálním kakaem – Sensuous chocolate ritual
 • Hudební jamy – MuzikoJAM
 • Večerní  workshop hry na indiánskou flétnu
 • Bubnování u příležitosti rovnodennosti a slunovratu
 • Individuální lekce (popř. skype lesson)
 • Muzikoterapie individuální i skupinová
 • Skupina Tiché rytmy: aktuálně zveřejníme termíny

***

Kontakt:

Michaela Plecháčková – tel.: 737 805 593

Daniel Plecháček – tel.: 608 765 089

Archiv