Akce a novinky za Září 2014

Kouzlo bubnu – pro děti

29. 9. 2014 od 9 hod.

*** hudebně prožitkový program pro žáky a studenty ***

Kouzlo bubnů je hudebně prožitkový program naplněný hrou na africké bubny – djembe. Hra na tyto nádherné, tradiční nástroje spočívá v hraní si. Nic, co uděláte, není špatně. Kouzlo bubnů rozehraje vaše ruce a vy po krátké chvíli zjistíte, že jste součástí mystické šamanské hudby. Tvoříte rytmus, o kterém se vám včera ani nesnilo. Sám skrze vás plyne a harmonicky se mísí s hlasy ostatních djembe.

Vydejte se s námi na cestu objevování skrytých rytmů v nás samých. Ve společném bubnovacím kruhu rozezníme bubny djembe a necháme se jimi s důvěrou vést.

Zahoďte ostych, u nás je zbytečný. Jste vítáni a předchozích zkušeností netřeba. Tahle zkušenost je přínosná pro všechny, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání a kdoví co ještě….

Provází: Mgr. Michaela Plecháčková (muzikoterapeutka, lektorka)

Svatováclavské muzikohraní – víkendová hudební dílna

26. – 28. září 2014

Víkendová hudební dílna vedená špičkovými lektory:

RNDr. Mgr. Hana Sar Blochová: profesionální hudebnice a zpěvačka, autorka odborných knih. Je specialistkou v oborech muzikoterapie a hudební alchymie, které studuje z historického hlediska a zasazuje je do historického kontextu. Ve svých pracích se věnuje také zaniklým civilizacím a jejich práci s energií.
Hudební tvorba manželů Plecháčkových vychází z improvizační hudby vznikající tady a teď, nicméně je založena na mistrovském zvládnutí prastarých technik zpěvu a hry na různé hudební nástroje.

Další lektoři: Mgr. Alena Vlková, Ing. Václav Štrof

Hudební dílny a workshopy, koncerty. Bližší informace v letáčku.

Organizace: Alena Vlková, tel.: 777 311 610

Místo: Centrum Kulatá brána, Hodonín

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Alikvotní zpěv – kurz (začátečníci)

září 2014 – leden 2015

Kurz alikvotního zpěvu

Alikvotní zpěv je technika zpěvu, kdy současně zní zřetelně alespoň dva tóny. K základnímu tónu se pomocí modulace rezonančních prostor v ústech vědomě docílí zesílení dalšího, tzv. alikvotního tónu. Tuto možnost má každý, kdo zpívá nebo i jen mluví.

Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako relaxační a meditační prostředek atd.

Na tomto semináři si osvojíte některé techniky rozvíjející schopnost vlastní alikvotní tóny slyšet i zpívat. Budete zpívat slyšitelné alikvotní tóny!

Termíny: 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12., 15. 1., 29. 1.

Čas: lichý čtvrtek, 19:30 – 20:50

Celkem 9 setkání, probíhají co 14 dnů, tematicky navazují na sebe.

Cena: 1350,-Kč

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava MAPA ZDE

Lektor – Daniel Plecháček se věnuje aktivně alikvotnímu zpěvu již několik let. Seznámí vás s alikvotním zpěvem evropského i asijského stylu, vysvětlí a ukáže rozdíly. (jeho učitelé např.: Gendos, Altai Kai, Hosoo, Ch. Amrhain, D. Hykes, A.Neuwirthová…)

Ukázky

článek o alikvotním zpěvu

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Kurz bubnování Rytmus v nás II. – pokročilí

září 2014 – leden 2015

Cyklus pravidelného bubnování pro mírně pokročilé a pokročilé. Jednotlivá setkání na sebe budou navazovat.

Témata

 • bubny djembe, rámový buben, darbuka, cajon, pro zájemce buben zarb a udu
 • rytmus – další rytmy a způsoby tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Čas: 18:30 – 19:50

Termín: sudý čtvrtek

Rozpis: 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12., 15. 1., 29. 1.

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Provází: Daniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Cena: 1170,-Kč

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Kurz bubnování Rytmus v nás I. – začátečníci

září 2014 až leden 2015

Zveme všechny zájemce o bubnování na kurz, kde se seznámíte především s bubny djembe, rámovými bubny, šamanskými bubny, atd. Nejsou potřeba předchozí hudební zkušenosti ani znalosti. Jednotlivé hodiny na sebe navazují.

Bubnování je skvělou cestou k aktivní relaxaci, odbourání stresu, načerpání nové energie. Díky vibracím, které prostupují během bubnování tělem, může docházet k tělesné regeneraci. Rytmus je základním tématem, který se prolíná každým setkáním. Pojďme společně prozkoumávat RYTMUS V NÁS..

Kurzem provází zkušený lektor a muzikoterapeut.

Témata

 • buben djembe a další bubny (způsob hry)
 • rytmus – vnímání rytmu, tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Termíny: lichý čtvrtek 17:30 – 18:50, co 14 dnů

Rozpis: 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12., 15. 1., 29. 1.

Cena: 1170,-Kč

Provází: Daniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Organizace: Michaela Plecháčková, tel. 737 805 593

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Rámové bubny – kurz Drum Orient Express (pokročilí)

září 2014 až leden 2015

Rámový buben se vyznačuje krásným zvukem bohatým na alikvotní tóny. Je to jeden z nejstarších bubnů. Ke hře se využívají údery prstů, pohyby celé dlaně, lusky, šumy, atd.. A právě díky rozmanitosti zvuků a nekonečných možností vytváření rytmů si tento buben získává oblibu. Přijměte pozvání k objevování světa rytmů, k navázání na dávnou tradici bubnování.

 • Na kurzu se budeme věnovat nejrůznějším rytmům, zvláště orientálním. Seznámíte se s různými styly a technikami hry na tento buben.

Více info zde v článku

V případě potřeby zapůjčení bubnu, prosíme o mail.

Termín: sudý čtvrtek

Rozpis: 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12., 8. 1., 22. 1.

Cena: 1170,-Kč

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Provází: Daniel Plecháček

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Kouzlo bubnu

24. 9. 2014 od 14 hod.

*** hudebně prožitkový program pro žáky a studenty ***

Kouzlo bubnů je hudebně prožitkový program naplněný hrou na africké bubny – djembe. Hra na tyto nádherné, tradiční nástroje spočívá v hraní si. Nic, co uděláte, není špatně. Kouzlo bubnů rozehraje vaše ruce a vy po krátké chvíli zjistíte, že jste součástí mystické šamanské hudby. Tvoříte rytmus, o kterém se vám včera ani nesnilo. Sám skrze vás plyne a harmonicky se mísí s hlasy ostatních djembe.

Vydejte se s námi na cestu objevování skrytých rytmů v nás samých. Ve společném bubnovacím kruhu rozezníme bubny djembe a necháme se jimi s důvěrou vést.

Zahoďte ostych, u nás je zbytečný. Jste vítáni a předchozích zkušeností netřeba. Tahle zkušenost je přínosná pro všechny, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání a kdoví co ještě….

Provází: Mgr. Michaela Plecháčková (muzikoterapeutka, lektorka)

Tiché rytmy – vystoupení

23. září 2014 15:30

Knihovna města Ostravy, hudební sál

Setkání osob se sluchovým postižením v knihovně

V rámci akce vystoupila skupina Tiché rytmy.

Mužský bubnovací kruh

září 2014 až leden 2015

Otvíráme mužský bubnovací kruh!

Vyzýváme muže, týpky, kluky kteří mají chuť učit se společné hře v bubny!

Po vzoru něžné energie ženské bubenické skupiny LUNA, jsme se rozhodli svolat mužskou energii do Bubenického kruhu.

Postupným procesem učení a sehrávání se až k společnému hraní pro potěchu posluchačů i Nás samých.

Pravidelnou výukou k lepší technice hraní, nácviku skladeb a ven ze zaběhlých stereotypů.

Preferujeme perkuse, ale jsme otevření všem možnostem hudebního i lidského sdílení.

Dokonalou a kvalitní výuku zaručí svým umem bubenický lektor Dany Plecháček, ostatní je na Nás!

Přijďte sdílet a tvořit, žít to nejlepší možné – TEĎ!

Prostor i bubny k zapůjčení či koupi, k dispozici u nás v Muzikohraní.

Už teď se těší Dany a Božin.

Termíny:

22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12., 15. 12. 2014, 12. 1., 26. 1. 2015

Čas:

Liché pondělí 19:30 – 21:00

Příspěvek:

1040,-Kč

Místo:

Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava MAPA ZDE

Provází:

Daniel Plecháček

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Kořeny (v) nás

19. – 21. 9. 2014

Kořeny (v) nás

umělecko – zážitkové sympozium

Bohatý program

Kostel sv. Fulneku

Comenius Fulnek o. s.

Bližší informace v letáku.

***

20. 9. Workshop hry na bubny Kouzlo bubnů 16:00 – 17:30

Kouzlo bubnů je hudebně prožitkový program naplněný hrou na africké bubny – djembe. Hra na tyto nádherné, tradiční nástroje spočívá v hraní si. Nic, co uděláte, není špatně. Kouzlo bubnů rozehraje vaše ruce a vy po krátké chvíli zjistíte, že jste součástí mystické šamanské hudby. Tvoříte rytmus, o kterém se vám včera ani nesnilo. Sám skrze vás plyne a harmonicky se mísí s hlasy ostatních djembe.

Vydejte se s námi na cestu objevování skrytých rytmů v nás samých. Ve společném bubnovacím kruhu rozezníme bubny djembe a necháme se jimi s důvěrou vést.

Zahoďte ostych, u nás je zbytečný. Jste vítáni a předchozích zkušeností netřeba. Tahle zkušenost je přínosná pro všechny, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání a kdoví co ještě….

Bubny budou k zapůjčení na místě.

Provází: Daniel a Michaela Plecháčkovi (lektoři, muzikoterapeuté)

Argentinské tango pro začátečníky (Ostrava)

Lekce argentinského tanga pro začátečníky budou probíhat jednou měsíčně v Ostravě v prostorách Muzikohraní.

Termíny: jeden pátek v měsíci – (září 2014 – leden 2015)

19. 9., 17. 10., 21. 11., 12. 12. (bude potvrzeno) , 16. 1. (bude potvrzeno)

Čas: 17:00 – 19:30

Cena: 1500,-kč / osoba

Přihlašovat se je možno pouze na celý cyklus lekcí, tzn. září až leden. Kapacita omezena.

Lektor: Tomek Kopinski

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava – Slezská Ostrava

Motivační video dokument o tom, jak se tančí Tango argentino v Praze

Tel.: 737 805 593

Email: info@muzikohrani.cz

ÚČAST POUZE PŘES REZERVACI

Přihláška

Zobrazit přihlášku »

MuzikoJAM – společné hudební tvoření

Zveme vás na MuzikoJAM – hudební jam session – ke společnému bubnování, hraní na různé další nástroje, tanci, atd.

K poslechu píseň „Spojení se Zemí“ – zní africké bubny djembe

Datum: čtvrtek 18. září 2014

Čas: od 19:30

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava – Slezská (vedle restaurace Stará elektrárna, vchod u letní terasy) MAPA ZDE

S sebou vlastní nástroje. Po dohodě je možno se domluvit na zapůjčení.

Příspěvek: 70,-Kč

Prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře níže.

Zve
Daniel Plecháček
tel.: 608 765 089

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Rámové bubny – kurz Drum Orient Express (začátečníci)

září 2014 až leden 2015

Rámový buben se vyznačuje krásným zvukem bohatým na alikvotní tóny. Je to jeden z nejstarších bubnů. Ke hře se využívají údery prstů, pohyby celé dlaně, lusky, šumy, atd.. A právě díky rozmanitosti zvuků a nekonečných možností vytváření rytmů si tento buben získává oblibu. Přijměte pozvání k objevování světa rytmů, k navázání na dávnou tradici bubnování.

 • Na kurzu se budeme věnovat nejrůznějším rytmům, zvláště orientálním. Seznámíte se s různými styly a technikami hry na tento buben.

Více info zde v článku.

V případě potřeby zapůjčení bubnu, prosíme o mail.

Termín: sudý čtvrtek v čase 17:00 – 18:20

Rozpis: 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12., 8. 1., 22. 1.

Cena: 1170,-Kč / kurz

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

ProvázíDaniel Plecháček

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Ukázka


Techniky muzikoterapie – sebezkušenostní výcvik 1 (akreditace MPSV)

17. 9., 24. 9., 8. 10., 15. 10. 2014

Techniky muzikoterapie – sebezkušenostní výcvik 1

 • akreditace ministerstvem práce a sociálních věcí – č.2013/0759-PC
 • vhodný pro pracovníky v sociálních službách i pro veřejnost

Obsah kurzu

 • teoretické základy
 • praktická cvičení s cílem osvojit si muzikoterapeutické techniky
 • využití v praxi
 • zaměření na: formy muzikoterapie, relaxace a aktivizace, působení hudby na lidský organismus, zkušenost individuální i ve skupině
 • práce s muzikoterapeutickými hudebními nástroji (flétny, píšťaly, bubny djembe, rámové bubny, didgeridoo, relaxační nástroje, tibetské mísy, atd.)
 • hlas a zpěv v muzikoterapii (téma dech, alikvotní zpěv, intuitivní zpěv, atd.)
 • video ukázky
 • účastníci obdrží studijní materiály a přehled doporučené literatury

Absolventi obdrží Osvědčení s celostátní platností, akreditované MPSV ČR

LektořiMichaela PlecháčkováDaniel Plecháček (lektoři a muzikoterapeuté)

Rozsah: 16 vyuč. hodin (4 výukové bloky)

Termíny: 17. 9., 24. 9., 8. 10., 15. 10. 2014

Čas: 16:30-19:30

Cena: 2400,-Kč

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Realizuje: Muzikohraní, o. s., vzdělávací instituce

Bližší info: Michaela Plecháčková, tel.: 737 805 593

PŘIHLÁŠENÍ

Zobrazit přihlášku »

Ženská bubnovací skupina LUNA (září až prosinec)

 • pravidelný kurz bubnování pro ženy – pokročilé

Termín: září 2014 až leden 2015

Témata:

 • rytmy (tvoření rytmu, pokročilé rytmy)
 • buben djembe, šamanský buben, rámový buben, darbuka
 • skupinová hra, volitelně individuální hodiny
 • vystoupení (v propojení s tance, zpěvem)

Bubny s sebou, nebo k zapůjčení na místě

ProvázíMichaela Plecháčková

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE

Čas: úterý 18:30 – 20:00

Termíny:

 • 16. 9., 23. 9., 30. 9.,
 • 7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10. svátek
 • 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11.,
 • 2. 12., 9. 12., (příp. náhradní: 16. 12.)

12 setkání / 24 vyuč. hodin / 1560,-Kč

PŘIHLÁŠENÍ

Zobrazit přihlášku »

Bubnování pro ženy – mírně pokročilé

září 2014 – leden 2015

Pravidelný kurz bubnování pro ženy. Kurz navazující na první cyklus, který proběhl na jaře 2014 („ženy půlměsíce“).

Jste srdečně zvány do kruhu žen, ve kterém se budeme věnovat společnému bubnování, objevování a tvoření rytmu,…

Bubnování je příjemnou cestou k relaxaci a uvolnění…

Témata:

 • společné bubnování v kruhu
 • rytmy (tvoření rytmu, rozvoj rytmů)
 • spontánní, relaxační bubnování
 • propojení s dalšími bubny (darbuka, cajon, atd.)
 • vokální rytmizování, využití rytmického jazyka, body percussion
 • a další techniky :-)

Bubny djembe  vypůjčení na místě.

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava – Slezská Ostrava (vchod u letní terasy restaurace Stará elektrárna), MAPA ZDE

ProvázíMichaela Plecháčková

Čas: sudé úterý 17:00 – 18:20

Termíny (8 setkání): 16. 9. 2014 – 20. 1. 2015

16. 9., 30. 9., 14. 10., 28. 10. svátek, 11. 11., 25. 11., 9. 12., 6. 1., 20. 1.

Příspěvek: 1040,-Kč (za kurz, včetně půjčení bubnu djembe)

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Tanec vášně

12. září  2014 v čase 18 – 20 hod. Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO!!!

Provází: Vladimíra Šubertová, živá hudba: manželé Plecháčkovi

Záměrem Tance vášně je prohloubit vášeň a milostný vztah k sobě samému, ke svému tělu, UVOLNIT SE a rozkrývat možnosti svého těla. Probouzet vnitřního tanečníka v sobě, jeho moudrost, tvořivost, vitalitu a radost, ke které se pomocí intelektuálního moudra nelze dostat, ale lze ji zažívat tělem. (Pokračování textu…)

Oslava úplňku za zvuku bubnů, zpěvu a harmonizačních gongů

9. září 2014 od 19 hod.

Full Moon Ceremony – ecstatic danSing with live music and deep relax with gong bath

Srdečně zveme ke společné úplňkové oslavě – k relaxaci, zavlnění tělem či vychutnání poslechem a spočinutí sami v sobě..

Tanec v rytmech bubnů a zvuková relaxace – koupel ve zvucích gongů…

Přirozený pohyb, jemný i dynamický tanec je pro nás povzbuzením, oživením tvořivosti a návratem k sobě samým. Kontakt s rytmem a vibracemi podporuje naši vnitřní silu a intuici. K pohybu a tanci v živé hudbě zazní převážně bubny: rámové bubny, šamanské bubny, udu, zarb, darbuka, ale také další archaické hudební nástroje: flétny tradiční, orientální, alikvotní zpěv a hlasové improvizace.

Koupel ve zvucích gongů je masáži celého těla. Zážitek je jedinečný, nezapomenutelný a slovy nepopsatelný. Gong je starožitný, vibračně velmi silný nástroj – mezi doposud známými nástroji vytváří nejširší možností harmonických léčebných vibrací a Prazvuky Vesmíru. Jeho vibrační ozvěny jsou pociťovány v celém těle.

Příspěvek: 250,-Kč

Provází:

Kamila i Artur Domin – wayofthesound.com – gongy k relaxaci
Michaela a Daniel Plecháčkovi – www.muzikohrani.cz – bubny k tanci

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava – Slezská

S sebou: pohodlné oblečení, karimatku a deku

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Hudební mozaika – koncert

Hudební mozaika – koncert PRO SENIORY

 • volnočasový program pro občany v seniorském věku

Součástí programu je koncert, na kterém zazní hudební nástroje z celého světa – lidové flétny, tradiční rytmické nástroje a specifický alikvotní zpěv. Koncert je doplněn o možnost si nástroje prohlédnout, vyzkoušet si je. Návštěvníci obdrží informační materiály k tématu koncertu.

Délka: 60 minut koncert  (koncert a následná diskuse)

Termíny:

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina, Ostrava (blízko mostu Miloše Sýkory)

Celý program je pro účastníky ZDARMA.

********

Hudební mozaika je projektem občanského sdružení Muzikohraní, který je finančně podpořen Statutárním městem Ostrava.

********

PŘIHLÁŠKA NA TERMÍN 8. 9. 2014

Zobrazit přihlášku »

Rytmy Země – koncert (Didgeridoo v jeskyni)

6. září 2014

V rámci festivalu Didgeridoo v jeskyni se rozezní také Rytmy Země.

Hostem koncertu je tanečnice Alexandra Yotta.

Archiv