Akce a novinky za Leden 2014

Edward Powell and friends (Patrik Kee a další)

28. ledna 2014 od 19 hod.

Divadlo loutek, Ostrava

Speciální hosté: Patrik Kee (one voice show), Barbora Bartecká (dilruba), Daniel Plecháček (bubny, alikvotní zpěv), Michaela Plecháčková (bubny, flétna), Rostislav Žďarsky (bubny, kalimba, etno flétny), Veronika Stoklasová (viola)

Další hosté budou oznámeni.

EDWARD POWELL AND FRIENDS
Koncert mimořádně všestranné hudební osobnosti mezinárodního významu!

(Pokračování textu…)

Skupina Tiché rytmy (Galavečer neslyšících Ostrava)

25. ledna 2014 od 18 hod.

Společenský sál Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1123

Letáček zde

Gala večer neslyšících Ostrava 2014

Společenský večer s bohytým kulturním programem, hudbou, tombolou, výborným občerstvením a celý tlumočený do českého znakového jazyka.

Na úvod gala večera vystoupí skupina bubeníků Tiché rytmy


Večerní Tanec Proměny

24. ledna 2014  18 – 20 hod.

v novém prostoru Muzikohraní

Náměstí Jurije Gagarina (vedle restaurace Stará elektrárna), Ostrava – Slezská Ostrava foto zde

Tanec Proměny… Vyprávějte svůj příběh tancem..

Tanec Proměny – spontánní tanec, který provází Andrea Isabell Solich se skupinou Rytmy Země

Provází: Andrea Isabell Sollich

Tanečníkem je každý z nás. V některých z nás žije a u některých čeká,až bude probuzen. Naše taneční laboratoř zpravidla trvá 2 hodiny. Většinou začínáme rozehřátím a uvědoměním si všech částí těla a pak už dovolíme svému tělu, aby začalo vyprávět…

Tanec Proměny – tanec, který léčí duši

Více informací k Tanci Proměny nejdete v textu zde

Cesta ke zdraví a zachování zdraví spočívá v tom, abychom dokázali žít a vyjádřit svůj vnitřní potenciál – vitalitu, sexualitu, kreativitu, emoce, transcendentno. Přijďte se oddat tanci a najít zase svůj střed.

S Sebou: pohodlné oblečení, vodu

Rytmy Země – živá intuitivní hudba, jejíž inspirací je pohyb tanečníků a energie místa… bubny, didgeridoo, flétny, alikvotní zpěv.

Srdečně zveme…

Příspěvek: 200,-Kč

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Drum Orient Express – rámové bubny (Frame Drums) kurz pokročilí

21. ledna – 12. června 2014

*** pokročilí ***

Rámový buben se vyznačuje krásným zvukem bohatým na alikvotní tóny. Je to jeden z nejstarších bubnů.

Na kurzu se budeme věnovat nejrůznějším rytmům, zvláště orientálním. Seznámíte se s různými styly a technikami hry na tento buben.

Více info zde v článku.

V případě potřeby zapůjčení bubnu, prosíme o mail.

Termín: sudý čtvrtek v čase 17:00 – 18:15

23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6.

Cena: 1200,-Kč

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava

ProvázíDaniel a Michaela Plecháčkovi

Přehled seminářů a workshopů na období leden až červen 2014

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Techniky muzikoterapie – sebezkušenostní výcvik 1 (akreditace MPSV)

Techniky muzikoterapie – sebezkušenostní výcvik

 • akreditace ministerstvem práce a sociálních věcí – č.2013/0759-PC
 • vhodný pro pracovníky v sociálních službách i pro veřejnost

Obsah kurzu

 • teoretické základy
 • praktická cvičení s cílem osvojit si muzikoterapeutické techniky
 • využití v praxi
 • zaměření na: formy muzikoterapie, relaxace a aktivizace, působení hudby na lidský organismus, zkušenost individuální i ve skupině
 • práce s muzikoterapeutickými hudebními nástroji (flétny, píšťaly, bubny djembe, rámové bubny, didgeridoo, relaxační nástroje, tibetské mísy, atd.)
 • hlas a zpěv v muzikoterapii (téma dech, alikvotní zpěv, intuitivní zpěv, atd.)
 • video ukázky
 • účastníci obdrží studijní materiály a přehled doporučené literatury

Absolventi obdrží Osvědčení s celostátní platností, akreditované MPSV ČR

Lektoři: Michaela Plecháčková, Daniel Plecháček (lektoři a muzikoterapeuté)

Rozsah: 16 vyuč. hodin (4 výukové večery)

Nejbližší termíny: středy 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2. 2014

KURZ NAPLNĚN

Čas: 16:30 – 19:30

Cena: 2400,-Kč

Místo: NOVĚ!!! Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava

Realizuje: Muzikohraní, o. s., vzdělávací instituce

Bližší info: Michaela Plecháčková, tel.: 737 805 593

PŘIHLÁŠENÍ

Zobrazit přihlášku »

Základy znakového jazyka – úvodní kurz

Zveme vás na kurz Základy znakového jazyka. Kurz je vhodný pro zájemce, kteří chtějí nahlédnout do komunikace neslyšících a naučit se sadu základních znaků.

Náplň kurzu:

 • teoretické základy (terminologie, komunikace lidí se sluchovým postižením, znakový jazyk a znakovaná čeština)
 • výuka znaků (podle tematických celků)
 • prstová abeceda (jednoruční, obouruční)
 • odezírání
 • praxe (návštěva neslyšících v hodině, atd.)

Rozsah kurzu je 10 vyučovacích hodin. Kurz bude mít pokračování od dubna 2014.

Termíny21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3. 2014

Čas: sudé úterý 17:00 – 18:30

Kurzovné: 600,-Kč / 10 vyuč. hodin

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava

Lektorka: Mgr. Michaela Plecháčková (spec. ped., znakový jazyk)

Dotazy: info@muzikohrani.cz

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Alikvotní zpěv – kurz (začátečníci)

16. ledna – 5. června 2014

Kurz alikvotního zpěvu

Alikvotní zpěv je technika zpěvu, kdy současně zní zřetelně alespoň dva tóny. K základnímu tónu se pomocí modulace rezonančních prostor v ústech vědomě docílí zesílení dalšího, tzv. alikvotního tónu. Tuto možnost má každý, kdo zpívá nebo i jen mluví.

Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako relaxační a meditační prostředek atd.

Na tomto semináři si osvojíte některé techniky rozvíjející schopnost vlastní alikvotní tóny slyšet i zpívat. Budete zpívat slyšitelné alikvotní tóny!

Lektor – Daniel Plecháček se věnuje aktivně alikvotnímu zpěvu již několik let. Seznámí vás s alikvotním zpěvem evropského i asijského stylu, vysvětlí a ukáže rozdíly. (jeho učitelé např.: Gendos, Altai Kai, Hosoo, Ch. Amrhain, D. Hykes, A.Neuwirthová…)

Ukázky

článek o alikvotním zpěvu

Termíny: 13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6.

Čas: liché pondělí, 16:00 – 17:00

Celkem 10 setkání, probíhají co 14 dnů, tematicky navazují na sebe.

Cena: 1200,-Kč / cyklus

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Přehled seminářů a workshopů na období leden až červen 2014

Rytmus v nás II. – bubnování

KURZ BUBNOVÁNÍ

Cyklus pravidelného bubnování pro mírně pokročilé a pokročilé. Jednotlivá setkání na sebe budou navazovat.

Termíny: 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3.. 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6. 2014

Čas: sudý čtvrtek 18:45 – 20:00, co 14 dnů

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava

Témata

 • bubny djembe, rámový buben, darbuka, cajon, pro zájemce buben zarb a udu
 • rytmus – další rytmy a způsoby tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Provází: Daniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Cena: 1200,-Kč / 20 vyuč. hodin

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

Přehled seminářů a workshopů na období leden 2014

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Rytmus v nás I. – kurz bubnování pro začátečníky

16. ledna – 5. června 2014

Zveme všechny zájemce o bubnování na kurz, kde se seznámíte především s bubny djembe, rámovými bubny atd. Nejsou potřeba předchozí hudební zkušenosti ani znalosti. Jednotlivé hodiny na sebe navazují.

Bubnování na africké bubny djembe je skvělou cestou k aktivní relaxaci, odbourání stresu, načerpání nové energie. Díky vibracím, které prostupují během bubnování tělem, může docházet k tělesné regeneraci. Rytmus je základním tématem, který se prolíná každým setkáním. Pojďme společně prozkoumávat RYTMUS V NÁS..

Kurzem provází zkušený lektor a muzikoterapeut.

Témata

 • buben djembe a další bubny (způsob hry)
 • rytmus – vnímání rytmu, tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava

Termíny: lichý čtvrtek 17:00 – 18:30, co 14 dnů

16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3.. 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6.

Cena: 1200,-Kč / 20 vyuč. hod.

Provází: Daniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Organizace: Michaela Plecháčková, tel. 737 805 593

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

Přehled seminářů a workshopů na období leden až červen 2014

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Ženská bubnovací skupina LUNA

 • pravidelný kurz bubnování pro ženy – pokročilé

Termín: leden až červen 2014

Témata:

 • rytmy (tvoření rytmu, základní rytmy)
 • buben djembe, šamanský buben, rámový buben, darbuka
 • skupinová hra, volitelně individuální hodiny
 • propojení s hlasem, s tancem
 • vystoupení

Bubny s sebou, nebo k zapůjčení na místě

Provází: Michaela Plecháčková

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava

Čas: úterý 17:00 – 18:30

Celkem: 20 vyuč. hodin (10 setkání)

Termíny:

 • 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., (případné náhradní: 3. 6., 17. 6.)

Příspěvek: 1200,-Kč / 20 vyuč. hodin, (včetně zapůjčení bubnu)

Kurz bubnování pro ženy začátečnice – info zde

Přehled seminářů a workshopů na období leden až červen 2014

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Kurz bubnování pro ženy – začátečnice 2

od ledna 2014

Kurz pravidelného bubnování pro ženy. Náplní setkání je společné bubnování v kruhu, práce s rytmem (poznávání rytmu, vlastní vytváření), atd.

Bubnování je příjemnou cestou k relaxaci a uvolnění…

Témata:

 • základní údery
 • rytmy (tvoření rytmu, základní rytmy)
 • spontánní, relaxační bubnování
 • případně vystoupení :-)

Bubny djembe  vypůjčení na místě.

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava

Provází: Michaela Plecháčková

Čas: úterý 18:45 – 20:00

Termíny:

 • 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., (25. 3.)

Příspěvek: 1200,-Kč / 20 vyuč. hodin (včetně půjčení bubnu djembe)

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Přehled seminářů a workshopů na období září až prosinec 2013

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Bílá holubice

9. ledna 2014  17:30 – 19:00

Rytmy Země – živá hudba k tanci (tanečníci z o. s. Bílá holubice)

Janáčkova konzervatoř, Ostrava

Bubnování pro neslyšící – skupina Tiché Rytmy

Galerie výtvarného umění v Ostravě díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje realizuje projekt Neobyčejná setkání s uměním, v rámci kterého probíhají dílny bubnování pro neslyšící.

Období leden až červen 2014

Bubnování pro neslyšící (dospělé) – skupina TICHÉ RYTMY

 • Budeme hrát na různé bubny (africké djembe, šamanské bubny, rámový buben, darbuka, aj.).
 • Čas: 16:00 – 17:30 (pondělí)
 • Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Přehled seminářů a workshopů na období leden až červen 2014

KURZY OD ZÁŘÍ 2014

Přehled termínů kurzů od září 2014 do ledna 2015

Místo: Muzikohraní, Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava MAPA ZDE (Pokračování textu…)

KURZY OD LEDNA 2014

Přehled termínů kurzů od ledna 2014.

NOVÉ KURZY OD LEDNA 2014

V druhé polovině ledna 2014 budeme otevírat tyto pravidelné kurzy a semináře:

Rozpisy i s termíny

Nové prostory budou od ledna na adrese:

Nám. Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava

 • poblíž zastávky Nám. Jurije Gagarina, nedaleko mostu Miloše Sýkory
 • parkování přímo na náměstí J. Gagarina

Aktuální přehled, rozpis a přihlášky budeme zveřejňovat v prosinci 2013.

Newsletter leden a únor 2014

V článku najdete přehled plánovaných akcí na měsíc leden a únor 2014. (Pokračování textu…)

Archiv