Alikvotní zpěv a rámové bubny v muzikoterapii

21. března 2014

Společný prostor 2014 – konference expresivních terapií

Olomouc

Alikvotní zpěv a rámové bubny v muzikoterapii – workshop

Účastníci workshopu se blíže seznámí s možnostmi využití alikvotního zpěvu a rámových bubnů v muzikoterapii. Workshop je rozdělen do dvou částí. Alikvotní zpěv a jeho využití v aktivní a receptivní formě muzikoterapie a v muzikofiletice Během praktických ukázek účastníci zažijí autentické působení alikvotního zpěvu a budou si moci sami vyzkoušet techniku alikvotního zpěvu. Alikvotní zpěv účinně působí na harmonizaci organismu, je to vynikající prostředek k meditaci, navození stavu klidu vyrovnanosti. Rámové bubny jako prostředek k blahodárnému účinku rytmu Rámový buben (Frame Drum) je charakteristický svým krásným „dlouhým“ zvukem bohatým na alikvotní tóny. Hraje se na něj tzv. prstovou technikou. Rámové bubny nabízí širokou škálu zvuku díky rozmanitosti jednotlivých úderů. Jejich melodičnost a rytmické možnosti inspirují k improvizacím. Významný účinek má bubnování v kruhu (rituální tradice), kdy je společný rytmus zdrojem podpory vnitřní rovnováhy.

Workshop proběhne v těchto časech:

  • 13:30 – 15:00
  • 15:30 – 17:00
  • 17:00 – 18:30


Lektoři workshopu

Daniel Plecháček je muzikoterapeut, hudebník, lektor. Působí jako externí muzikoterapeut. V praxi se věnuje individuální a skupinové muzikoterapii, zejména pro lidi se zdravotním postižením. Je lektorem odborných vzdělávacích programů v oblasti muzikoterapie. Vede hudebně prožitkové programy, semináře a workshopy (např. bubnovací kruhy, kurz Rytmus v nás, kurz hry na etnické hudební nástroje, alikvotní zpěv atd.). Věnuje se také umělecké tvorbě, především koncertní činnosti a nahrávání. Jako alikvotní zpěvák a bubeník (rámový buben, zarb, darbuka, udu) se uplatňuje v různých projektech a skupinách. Podílel se na vydání několika hudebních alb. Absolvoval specializační studium muzikoterapie na UP v Olomouci. Je členem CZMTA.

Michaela Plecháčková vystudovala obor speciální pedagogika na MU v Brně a specializační studium muzikoterapie na UP v Olomouci. Působí jako externí muzikoterapeutka a lektorka. V praxi se věnuje individuální a skupinové muzikoterapii, zejména pro klienty se zdravotním postižením. Je lektorkou kurzů hry na rámové bubny, djembe, flétny a odborných vzdělávacích programů. Provází bubnováním skupiny žen a tím navazuje na prastarou tradici ženského bubnování. Je zakladatelkou skupiny neslyšících bubeníků Tiché rytmy. Věnuje se také koncertní činnosti. Působí nyní v občanském sdružení Muzikohraní. Je členkou CZMTA.

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.