Články za rok 2013

Tanec Proměny časopise Záhady života

Vkládáme článek v časopise Záhady života (2012) od Ester Davidové na téma Tanec Proměny s krátkým rozhovorem o živé hudbě k tanci.

Muzikohraní v Meduňce

V listopadovém čísle 2013 časopisu Meduňky byl zveřejněn náš článek Hudba jako součást života. Dočtete se v něm o působení hudby, o alikvotním zpěvu, bubnech a rytmu, atd.

Skupina Tiché rytmy

Skupina Tiché rytmy

Mohou neslyšící lidé hrát na bubny? Vytvářet rytmus a společně bubnovat? Přesvědčte se sami..

Členové skupiny Tiché rytmy jsou lidé neslyšící a nedoslýchaví, kteří bubnují na africké bubny djembe a rámové bubny s paličkou. Bubnování vnímají celým svým tělem i hmatem. Společně prozkoumávají svět rytmů a objevují jeho nové možnosti. (Pokračování textu…)

Michaela Plecháčková

Mgr. Michaela Plecháčková (muzikoterapeutka, lektorka, spec. ped.)

Mé muzicírování začalo v dětství, kdy jsem se věnovala hře na zobcovou flétnu, později mě okouzlily také bubny. Díky muzikoterapii jsem poznala sílu archaických hudebních nástrojů, které mají své kořeny v různých oblastech světa. Začala jsem objevovat dřevěné flétny jako je indiánská flétna, dvojačka, příčné bambusové flétny. Mají krásný bohatý zvuk, který inspiruje k improvizaci. Bubny mě provází nyní každým dnem. Rytmus je pro mě silným tématem. Učarovaly mě rámové bubny, djembe a šamanské bubny.  (Pokračování textu…)

Daniel Plecháček – životopis

Daniel Plecháček (muzikoterapeut, hudebník, lektor)

Narodil jsem se v druhé polovině minulého století, v Ostravě, kde působím dodnes. V chlapské linii byl otec technik, děda technik, praděd tesař, prapraděd kolář. Absolvoval jsem středoškolské vzdělání technicky zaměřené. (Pokračování textu…)

Aramejský Otčenáš

Kateřina Pokorná, 2013 – www.muzikocesta.cz

Autorsky zhudebněná Ježíšova slova v původním aramejském znění (zdroj: Neil Douglas-Klotz).

Ježíšova slova v původním aramejském znění jsou stále živá a mohou současnému člověku, pokud je „studuje“ srdcem, přinést významné poselství. Tato modlitba  je mocným nástrojema spolehlivým průvodcem na naší cestě životem. Prostřednictvím  jednotlivých veršů a jejichprožitím znovunalezneme svou identitu, vytvoříme si svůj vnitřní posvátný prostor, objevíme svůj tvůrčí potenciál, smysl pro zodpovědné jednání a vzájemné porozumění, otevřeme své srdce v aktu odpuštění a pochopíme, že jediné, co existuje,  je TADY a TEĎ.

Abvún d-bá šmája
Netkádaš šmach
Tejtej malkutach
Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája  af b-árha
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.
We-la tachlán le-nesjúna
Ela pacan min biša
Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l´alám almín.
Amén.

Ty, jenž zrozuješ! Otče-Matko kosmu,
vše, co se hýbe, Ty tvoříš ve světle.

Soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku:
jako paprsky majáku ukazují cestu

Sjednoť naše „já mohu“ se svým

Ať vroucí přání tvého srdce
spojí nebe a zemi skrze naši harmonii.

Dopřej nám náš denní chléb a vhled,
oživ zemi v nás: pak pocítíme hlubokou
moudrost, která vše udržuje

Uvolni lana chyb, které nás svazují,
jakož i my pouštíme z rukou vlákna,
jimiž držíme viny ostatních

Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje

Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu,
píseň, která vše odívá do krásy
a obnovuje se od věků do věků.

Amen.

(jedna z možných verzí překladu; zdroj: Neil Douglas-Klotz)

Drum Meditation (Meditace s bubny)

Drum Meditation

Zvuk bubnů dokáže navodit uvolnění, meditativní stav mysli. Tím, že zvuk přichází k posluchači přímo, není ochuzen o širokou škálu alikvotních tónů. Na čistý zvuk bubnů bez umělých zvuků a efektů reaguje mozek, který v těle vytváří pocity spokojenosti. Drum Meditation mohou napomáhat znovunalezení vnitřní rovnováhy a harmonie, dostat se do souladu s vnitřními procesy a emocemi.

Léčivá síla bubnu je známá již od dob dávných.. Pojďme společně plynout v rytmu nejrůznějších bubnů, které působí na naše tělo, mysl i ducha..

Zazní: rámové bubny (frame drums), djembe, šamanské bubny, udu, a další..

Aktuální termíny najdete v aktualitách..

Rámový buben – Frame Drum

Rámové bubny (Frame Drums) se vyskytují po celém světě. Podle jeho původu a použití se může odlišovat způsob hry. V zásadě se rámový buben vyznačuje tím, že jeho průměr je větší než výška rámu. (Netradičním rámovým bubnem je hranatý buben, např. čtvercový adufe – ukázka zde). Blána na buben je vyráběna ze zvířeních kůží nebo plastových materiálů. Historie rámových bubnů je dlouhá, nejstarší vyobrazení bubnů se objevuje ve 3. tis. př. n. l.

Mezi rámové bubny se někdy řadí i šamanské bubny (někdy označovány jako indiánské nebo rituální, hra paličkou). Tento článek je však zaměřen na pojetí rámového bubnu z pohledu východní kultury a současných technik hry na rámový buben frame drum. (Pokračování textu…)

Bubnování pro děti a mládež

Muzikohraní nabízí program

BUBNOVACÍ KRUH PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Skupinové bubnování pro děti rozvíjí mnoho schopností a přináší zábavu, radost a uvolnění. Děti se během workshopu seznámí s různými bubny (např. djembe, darbuka, rámové bubny) a pod vedením zkušeného lektora si společně zabubnují.

Součástí jsou hry s rytmem, hry s vokální rytmizací, společné spontánní bubnování a společné rytmické písně.

Bubnování má pozitivní vliv na koordinace celého těla, motoriku a rozvoj komunikačních schopností. (Pokračování textu…)

Video dokumenty – Muzikohraní®

Přehled video dokumentů občanského sdružení Muzikohraní®

(Pokračování textu…)

Relaxační a harmonizační hudba

Hudba: Daniel a Michaela Plecháčkovi (Pokračování textu…)