Články za Září 2013

Aramejský Otčenáš

Kateřina Pokorná, 2013 – www.muzikocesta.cz

Autorsky zhudebněná Ježíšova slova v původním aramejském znění (zdroj: Neil Douglas-Klotz).

Ježíšova slova v původním aramejském znění jsou stále živá a mohou současnému člověku, pokud je „studuje“ srdcem, přinést významné poselství. Tato modlitba  je mocným nástrojema spolehlivým průvodcem na naší cestě životem. Prostřednictvím  jednotlivých veršů a jejichprožitím znovunalezneme svou identitu, vytvoříme si svůj vnitřní posvátný prostor, objevíme svůj tvůrčí potenciál, smysl pro zodpovědné jednání a vzájemné porozumění, otevřeme své srdce v aktu odpuštění a pochopíme, že jediné, co existuje,  je TADY a TEĎ.

Abvún d-bá šmája
Netkádaš šmach
Tejtej malkutach
Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája  af b-árha
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.
We-la tachlán le-nesjúna
Ela pacan min biša
Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l´alám almín.
Amén.

Ty, jenž zrozuješ! Otče-Matko kosmu,
vše, co se hýbe, Ty tvoříš ve světle.

Soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku:
jako paprsky majáku ukazují cestu

Sjednoť naše „já mohu“ se svým

Ať vroucí přání tvého srdce
spojí nebe a zemi skrze naši harmonii.

Dopřej nám náš denní chléb a vhled,
oživ zemi v nás: pak pocítíme hlubokou
moudrost, která vše udržuje

Uvolni lana chyb, které nás svazují,
jakož i my pouštíme z rukou vlákna,
jimiž držíme viny ostatních

Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje

Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu,
píseň, která vše odívá do krásy
a obnovuje se od věků do věků.

Amen.

(jedna z možných verzí překladu; zdroj: Neil Douglas-Klotz)