Akce a novinky za Září 2013

Drum Meditation (Meditace s bubny)

Zvuk bubnů dokáže navodit uvolnění, meditativní stav mysli. Tím, že zvuk přichází k posluchači přímo, není ochuzen o širokou škálu alikvotních tónů. Na čistý zvuk bubnů bez umělých zvuků a efektů reaguje mozek, který v těle vytváří pocity spokojenosti. Drum Meditation mohou napomáhat znovunalezení vnitřní rovnováhy a harmonie, dostat se do souladu s vnitřními procesy a emocemi.

Léčivá síla bubnu je známá již od dob dávných.. Pojďme společně plynout v rytmu nejrůznějších bubnů, které působí na naše tělo, mysl i ducha..

Zazní: rámové bubny (frame drums), djembe, šamanské bubny, udu, a další..

Drum Meditation – aktuální termíny brzy vyvěsíme.

Ukázka – rámové bubny

Večerní Tanec Proměny

27. září  18 -20 hod.

Tanec Proměny… Vyprávějte svůj příběh tancem..

Tanec Proměny – spontánní tanec, který provází Andrea Isabell Solich se skupinou Rytmy Země

Misto: Centrum Antakarana, Dolní 65, Ostrava – Zábřeh

Provází: Andrea Isabell Sollich

Tanečníkem je každý z nás. V některých z nás žije a u některých čeká,až bude probuzen. Naše taneční laboratoř zpravidla trvá 2 hodiny. Většinou začínáme rozehřátím a uvědoměním si všech částí těla a pak už dovolíme svému tělu, aby začalo vyprávět…

Tanec Proměny – tanec, který léčí duši

Více informací k Tanci Proměny nejdete v textu zde

Cesta ke zdraví a zachování zdraví spočívá v tom, abychom dokázali žít a vyjádřit svůj vnitřní potenciál – vitalitu, sexualitu, kreativitu, emoce, transcendentno. Přijďte se oddat tanci a najít zase svůj střed.

S Sebou: pohodlné oblečení, vodu

Rytmy Země – živá intuitivní hudba, jejíž inspirací je pohyb tanečníků a energie místa… bubny, didgeridoo, flétny, alikvotní zpěv.

Srdečně zveme…

Příspěvek: 200,-Kč

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Zažít prastarý symbol (Cesta labyrintem, Klimkovice)

24. září 2013  18 hod

Kostel sv. Trojice, Klimkovice

U křižovatky ulic Lidická a Olbramická

Zažít prastarý symbol

Cesta labyrintem za doprovodu živé léčivé hudby

Labyrint otevírá zvláštní formu meditace, rozjímání. Poznatky moderní kineziologie potvrzují jeho speciální působení na náš mozek. Propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru a tímto můžeme zažívat hluboké uvolnění či vhledy.

Co můžete v labyrintu zažít?

Zážitků je tolik kolik návštěvníků. Může to být zábava, radost v pohybu, můžete dojít k rozhodnutí, může to být hluboká relaxace, vycentrování, jasnost či hluboký duchovní zážitek.

Průběh: přechod prahu, chůze labyrintem, uvolnění stresu a napětí v těle, prohloubení dechu, vycentrování.

Provází: Andrea Isabell Sollich

Hudba: Duo Meandry (Daniel a Michaela Plecháčkovi) – zazní rámové bubny, zarb, flétny, alikvotní zpěv

Příspěvek: 90,-Kč

Zobrazit přihlášku »

Rytmy Země (Didgeridoo v jeskyni 2013)

21. září 2013

Akustický koncert skupiny Rytmy Země v čase 13:40 v jeskyni.

Jste srdečně zváni na festival Didgeridoo v jeskyni. Koncert skupiny Rytmy Země proběhne tentokrát plně akusticky.

Zazní: didgeridoo, brumle, alikvotní zpěv, hlasové improvizace, flétny, rámový buben, darbuka, zarb, atd.

RZ ve složení: Daniel a Michaela Plecháčkovi, Sandra Schwarzová, Pavel Vank

Bubnování – Barevný podzim (Karviná)

20. září 2013

V čase 14:00 – 18:00 máte možnost vyzkoušet si bubnování na africké djembe na akci Barevný podzim v Karviné.

Odkaz na leták s programem

Bubnovací kruh

Provází Daniel a Michaela Plecháčkovi

Park Boženy Němcové, Karviná

Drum Orient Express – rámové bubny (Frame Drums) kurz

19. září až 12. prosince 2013

Rámový buben se vyznačuje krásným zvukem bohatým na alikvotní tóny. Je to jeden z nejstarších bubnů.

Na kurzu se budeme věnovat nejrůznějším rytmům, zvláště orientálním. Seznámíte se s různými styly a technikami hry na tento buben.

Více info zde v článku.

V případě potřeby zapůjčení bubnu, prosíme o mail.

Termín: sudý čtvrtek v čase 17:00 – 18:30

19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. 2013

Cena: 980,-Kč / 14 vyuč. hodin

Provází: Daniel a Michaela Plecháčkovi

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Přehled seminářů a workshopů na období září až prosinec 2013

Večerní workshop hry na darbuku

19. září 2013  18:45 – 20:15

Setkání pro zájemce o hru na darbuku.

Náplň workshopu: základní držení, údery, rytmus, společné bubnování

Dle zájmu účastníků – otevření pravidelného kurzu.

Provází: Daniel Plecháček

Místo: Ostrava

V případě potřeby zapůjčení darbuky prosím o email na info@muzikohrani.cz

Příspěvek: 120,-Kč

Zobrazit přihlášku »

Kurz bubnování pro ženy – začátečnice

17. září až 10. prosince 2013

Pokud Vás láká zvuk bubnu, máte chuť si vyzkoušet bubnování na bubny djembe a věnovat se společnému bubnování a tvoření rytmu, jste srdečně zvány na kurz bubnování pro ženy. Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti ani znalosti.

Bubnování je příjemnou cestou k relaxaci a uvolnění…

Témata:

 • základní údery
 • rytmy (tvoření rytmu, základní rytmy)
 • spontánní, relaxační bubnování
 • případně vystoupení :-)

Bubny djembe  vypůjčení na místě.

Provází: Michaela Plecháčková

Čas: sudé úterý 18:30 – 19:30

Termíny (7 setkání): 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. 2013

Příspěvek: 700,-Kč (za cyklus, včetně půjčení bubnu djembe)

Přehled seminářů a workshopů na období září až prosinec 2013

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Alikvotní zpěv – kurz (začátečníci)

12. září – 19. prosince 2013

Kurz alikvotního zpěvu

Alikvotní zpěv je technika zpěvu, kdy současně zní zřetelně alespoň dva tóny. K základnímu tónu se pomocí modulace rezonančních prostor v ústech vědomě docílí zesílení dalšího, tzv. alikvotního tónu. Tuto možnost má každý, kdo zpívá nebo i jen mluví.

Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako relaxační a meditační prostředek atd.

Na tomto semináři si osvojíte některé techniky rozvíjející schopnost vlastní alikvotní tóny slyšet i zpívat. Budete zpívat slyšitelné alikvotní tóny!

Lektor – Daniel Plecháček se věnuje aktivně alikvotnímu zpěvu již několik let. Seznámí vás s alikvotním zpěvem evropského i asijského stylu, vysvětlí a ukáže rozdíly. (jeho učitelé např.: Gendos, Altai Kai, Hosoo, Ch. Amrhain, D. Hykes, A.Neuwirthová…)

Ukázky

článek o alikvotním zpěvu

Termíny: 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. 2013

Čas: lichý čvrtek 18:45 – 20:15

Celkem 16 vyučovacíh hodin, rozděleno do 8 setkání, probíhají co 14 dnů, tematicky navazují na sebe.

Cena: 1120,-Kč / cyklus, 16 vyuč. hodin

Místo: Ostrava

článek o alikvotním zpěvu

Přehled seminářů a workshopů na období září až prosinec 2013

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Rytmus v nás I. – kurz bubnování pro začátečníky

12. září – 19. prosince 2013

Zveme všechny zájemce o bubnování na kurz, kde se seznámíte s bubny djembe, rámovými bubny atd. Nejsou potřeba předchozí hudební zkušenosti ani znalosti.

Kurzem provází zkušený lektor a muzikoterapeut.

Témata

 • buben djembe a další bubny (způsob hry)
 • rytmus – vnímání rytmu, tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Místo: Ostrava

Termíny: lichý čtvrtek 17 – 18:30, co 14 dnů

12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. 2013

Cena: 960,-Kč / 16 vyuč. hod.

Provází: Daniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Organizace: Michaela Plecháčková, tel. 737 805 593

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

PŘIHLÁŠKA

Přehled seminářů a workshopů na období září až prosinec 2013

Zobrazit přihlášku »

Muzikohraní pro děti ve věku 6 – 10 let (bubnování)

Program Muzikohraní – se zaměřením na BUBNOVÁNÍ

Kurz bubnování pro děti (ve věku 6 – 10 let)

Náplní je bubnování na africké bubny djembe, kde děti využívají obě ruce, hra na perkusivní nástroje, dále rytmické hry, hry využívající celé tělo, používání hlasu, atd. Bubnování bude probíhat v malé skupině dětí pravidelně jednou za 14 dnů (čtvrtek). Program probíhá ve skupině dětí, které jsou na hodině bez rodičů.

Děti se během hodin seznámí s africkými bubny djembe, šamanskými bubny a dalšími (cajon, darbuka, ibodrum, atd.), které nemají běžně možnost poznat. Dále je část hodin věnována práci s dechem a hlasem, využíváme lidové píšťaly koncovky a jednoduché flétny. Pro práci s akustickými a vibračními vlastnostmi nástrojů zapojujeme také tibetské mísy, zvonkohry Koshi a australský lidový nástroj didgeridoo.

Témata:

 • rytmus – tvoření rytmu, základní rytmy
 • hra na buben djembe, darbuku, šamanský buben, atd.
 • hra na lidovou píšťalu koncovku, didgeridoo
 • hra na tibetské mísy
 • skupinová hra, individuální hra

Termín prvního setkání: 12. září  čtvrtek v čase 16:00 – 16:45 (dále jednou za 14 dnů), cena: 500,-Kč / tento cyklus

Termíny: lichý čtvrtek 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. 2013

Provází: Daniel Plecháček (zkušený lektor a muzikoterapeut), tel.: 608 765 089

Cena: 800,-Kč / cyklus

Přehled seminářů a workshopů na období září až prosinec 2013

Přihláška

Zobrazit přihlášku »

Ukázka z pobytové akce pro děti – bubnovací kruh pro děti

Muzikoterapie – kurz – akreditace MPSV ČR

11. 9. a 25. 9. 2013

Místo: Ostrava

Obsahem studia jsou muzikoterapeutické přístupy, metody a techniky. Kurz je zaměřen na praxi, která Vám umožní autentický zážitek z aktivní a receptivní muzikoterapie. Budete se věnovat práci s muzikoterapeutickými hudebními nástroji (bubny, tibetské mísy, flétny, didgeridoo, atd.) a práci s hlasem (alikvotní zpěv, intuitivní zpěv).

Rozsah: 8 vyuč. hodin (2 semináře po 4 vyuč. hodinách)

Termíny: středa 16:30 – 19:30

11. 9. a 25. 9. 2013

Výstup: Osvědčení s celostátní platností, akreditované MPSV ČR

Číslo akreditace: 2011/1618-PC

Provází: Daniel Plecháček (muzikoterapeut, lektor)

Cena: 1415,- Kč

PŘIHLÁŠKA ZDE

Zobrazit přihlášku »

Bubnování pro neslyšící – skupina Tiché Rytmy

Galerie výtvarného umění v Ostravě díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje realizuje projekt Neobyčejná setkání s uměním, v rámci kterého probíhají dílny bubnování pro neslyšící.

Bubnování pro neslyšící (dospělé)

 • Budeme hrát na různé bubny (africké djembe, šamanské bubny, rámový buben, darbuka, aj.).
 • Čas: pondělí liché 15:30 – 17:00
 • Termíny:
 • Bubnování: 23. 7., 19. 8.,  16. 9., 23. 9., 14. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 9. 12. 2013
 • Zkoušky na vystoupení: 20. 8., 30. 8., 24. 10., 18. 11.
 • Vystoupení: 11. 11. – Všechny barvy duhy 2013
 • Vystoupení: 20. 11. – Mimraj
 • Vystoupení: 11. 12. – Galerie výtvarného umění Ostrava
 • Vystoupení: 20. 12. – Slavnost Muzikohraní
 • Lektorka: Mgr. Michaela Plecháčková (speciální pedagogika, muzikoterapie)

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Rytmy Země – koncert (kaple sv. Rocha, Fulnek)

9. září od 18 hod.

Akustický koncert skupiny Rytmy Země proběhne v prostorách kaple  sv. Rocha a Šebestiána ve Fulneku, která je jedinečná svou akustikou. Jste srdečně zváni.

Zazní: alivkotní zpěv, hlasové improvizace, didegridoo, píšťaly a flétny, brumle, rámový buben (frame drum), zarb (tombak), cajon, djembe, balafon

Adresa: Ul. Kapucínská, Fulnek

Příspěvek: 90,-Kč

Za podpory Comenius Fulnek, o. s.

PŘIHLÁŠENÍ

Zobrazit přihlášku »

Archiv