Články za Červen 2013

Rámový buben – Frame Drum

Rámové bubny (Frame Drums) se vyskytují po celém světě. Podle jeho původu a použití se může odlišovat způsob hry. V zásadě se rámový buben vyznačuje tím, že jeho průměr je větší než výška rámu. (Netradičním rámovým bubnem je hranatý buben, např. čtvercový adufe – ukázka zde). Blána na buben je vyráběna ze zvířeních kůží nebo plastových materiálů. Historie rámových bubnů je dlouhá, nejstarší vyobrazení bubnů se objevuje ve 3. tis. př. n. l.

Mezi rámové bubny se někdy řadí i šamanské bubny (někdy označovány jako indiánské nebo rituální, hra paličkou). Tento článek je však zaměřen na pojetí rámového bubnu z pohledu východní kultury a současných technik hry na rámový buben frame drum. (Pokračování textu…)

Bubnování pro děti a mládež

Muzikohraní nabízí program

BUBNOVACÍ KRUH PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Skupinové bubnování pro děti rozvíjí mnoho schopností a přináší zábavu, radost a uvolnění. Děti se během workshopu seznámí s různými bubny (např. djembe, darbuka, rámové bubny) a pod vedením zkušeného lektora si společně zabubnují.

Součástí jsou hry s rytmem, hry s vokální rytmizací, společné spontánní bubnování a společné rytmické písně.

Bubnování má pozitivní vliv na koordinace celého těla, motoriku a rozvoj komunikačních schopností. (Pokračování textu…)