Akce a novinky za Leden 2013

Alikvotní zpěv – cyklus seminářů I. (začátečníci)

31. ledna až 11. dubna 2013

Cyklus seminářů alikvotního zpěvu

Alikvotní zpěv je technika zpěvu, kdy současně zní zřetelně alespoň dva tóny. K základnímu tónu se pomocí modulace rezonančních prostor v ústech vědomě docílí zesílení dalšího, tzv. alikvotního tónu. Tuto možnost má každý, kdo zpívá nebo i jen mluví.

Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako relaxační a meditační prostředek atd.

Na tomto semináři si osvojíte některé techniky rozvíjející schopnost vlastní alikvotní tóny slyšet i zpívat. Budete zpívat slyšitelné alikvotní tóny!

Lektor – Daniel Plecháček se věnuje aktivně alikvotnímu zpěvu již několik let. Seznámí vás s alikvotním zpěvem evropského i asijského stylu, vysvětlí a ukáže rozdíly. (jeho učitelé např.: Gendos, Altai Kai, Hosoo, Ch. Amrhain, D. Hykes, A.Neuwirthová…)

Ukázky

článek o alikvotním zpěvu

Termíny

Celkem 12 vyučovacíh hodin, rozděleno do 6 setkání, probíhají co 14 dnů, tematicky navazují na sebe.

Čas: čvrtek 18:30 – 20:00

Termíny: 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4. 2013

Cena: 890,-Kč / cyklus, 12 vyuč. hodin

Ostrava

článek o alikvotním zpěvu

Přehled seminářů a workshopů na rok 2013 zde

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Večerní Tanec Proměny (Ostrava – Zábřeh)

25. ledna 2013  18 – 20 hod.

Tanec Proměny… Vyprávějte svůj příběh tancem..

Tanec Proměny – spontánní tanec, který provází Andrea Isabell Solich se skupinou Rytmy Země

Misto!!: Centrum Antakarana, Dolní 65, strava – Zábřeh

Provází: Andrea Isabell Sollich

Tanečníkem je každý z nás. V některých z nás žije a u některých čeká,až bude probuzen. Naše taneční laboratoř zpravidla trvá 2 hodiny. Většinou začínáme rozehřátím a uvědoměním si všech částí těla a pak už dovolíme svému tělu, aby začalo vyprávět…

Tanec Proměny – tanec, který léčí duši

Více informací k Tanci Proměny nejdete v textu zde

Cesta ke zdraví a zachování zdraví spočívá v tom, abychom dokázali žít a vyjádřit svůj vnitřní potenciál – vitalitu, sexualitu, kreativitu, emoce, transcendentno. Přijďte se oddat tanci a najít zase svůj střed.
S Sebou: pohodlné oblečení, ponožky, vodu

Rytmy Země – živá intuitivní hudba, jejíž inspirací je pohyb tanečníků a energie místa… bubny, didgeridoo, flétny, alikvotní zpěv.

Srdečně zveme…

Příspěvek: 200,-Kč

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Bubnování pro děti ve věku 6 – 10 let (pravidelné)

od 24. ledna do 18. dubna 2013

KURZ BUBNOVÁNÍ PRO DĚTI

Náplní je bubnování na africké bubny djembe, kde děti využívají obě ruce, hra na perkusivní nástroje, dále rytmické hry, hry využívající celé tělo, používání hlasu, atd. Bubnování bude probíhat v malé skupině dětí pravidelně jednou za 14 dnů (čtvrtek). Bubnování a hry s rytmem doporučujeme také pro děti se specifickými poruchami učení, pro děti s vadami řeči, atd.

Děti se během hodin seznámí s africkými bubny djembe, šamanskými bubny a dalšími (cajon, darbuka, ibodrum, atd.), které nemají běžně možnost poznat. Dále je část hodin věnována práci s dechem a hlasem, využíváme lidové píšťaly koncovky a jednoduché flétny. Pro práci s akustickými a vibračními vlastnostmi nástrojů zapojujeme také tibetské mísy, zvonkohry Koshi a australský lidový nástroj didgeridoo.

Do skupiny jsou vítány děti, které teprve začínají i děti, které již na předcházející cykly chodily. 

Témata:

 • rytmus – tvoření rytmu, základní rytmy
 • hra na buben djembe, darbuku, šamanský buben, atd.
 • hra na lidovou píšťalu koncovku, didgeridoo
 • hra na tibetské mísy
 • skupinová hra, individuální hra

Termín prvního setkání: 20. září čtvrtek v čase 16:00 – 16:45 (dále jednou za 14 dnů)

Cena: 600,-Kč / cyklus 6 hodin

Termíny: 24. 1.,7. 2., 14. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4. 2013 (7. 2. přesunuto na 14. 2. z důvodů prázdnin)

Provází: Daniel a Michaela Plecháčkovi (muzikoterapie, speciální pedagogika)

tel.: 608 765 089

Ostrava

Cyklus bude otevřen při naplnění kapacity.

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Rytmus v nás I. – pravidelné bubnování pro začátečníky

KURZ BUBNOVÁNÍ

Od ledna 2013 otevíráme cyklus pravidelného bubnování pro začátečníky a cyklus pro mírně pokročilé a pokročilé. Jednotlivá setkání na sebe budou navazovat.

24. ledna – 30. května 2013 (A)

nebo 31. ledna – 6. června 2013 (B)

Termíny: čtvrtek 17 – 18:30, co 14 dnů

Cena: 1200,-Kč / 20 vyuč. hodin

Termíny:

skupina A: 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5.

skupina B: 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6.

Místo: Ostrava

Témata

 • buben djembe a další bubny (způsob hry)
 • rytmus – vnímání rytmu, tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Provází: Daniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Organizace: Michaela Plecháčková (tel.: 737 805 593)

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

Přehled seminářů a workshopů na rok 2013 zde

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Rytmus v nás II. – pokročilí

KURZ BUBNOVÁNÍ

Od ledna 2013 otevíráme cyklus pravidelného bubnování pro začátečníky a cyklus pro mírně pokročilé a pokročilé. Jednotlivá setkání na sebe budou navazovat.

pokročilí

Termíny: čtvrtek 18:30 – 20:00, co 14 dnů

Cena: 1200,-Kč / 20 vyuč. hodin

Termíny: 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., (případný náhradní termín: 13. 6.)

Místo: Ostrava

Témata

 • bubny djembe, rámový buben, darbuka, cajon, pro zájemce buben zarb a udu
 • rytmus – další rytmy a způsoby tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Provází: Daniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Organizace: Michaela Plecháčková (tel.: 737 805 593)

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

Přehled seminářů a workshopů na rok 2013 zde

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Drum Orient Express – rámové bubny (Frame Drums) kurz – začátečníci

21. ledna – 12. června 2014

*** začátečníci ***

Rámový buben se vyznačuje krásným zvukem bohatým na alikvotní tóny. Je to jeden z nejstarších bubnů.

Na kurzu se budeme věnovat nejrůznějším rytmům, zvláště orientálním. Seznámíte se s různými styly a technikami hry na tento buben.

Více info zde v článku.

V případě potřeby zapůjčení bubnu, prosíme o mail.

Termín: sudý čtvrtek v čase 18:30 – 19:30

23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6. 2014

Cena: 1000,-Kč

Místo: Náměstí Jurije Gagarina 2, Ostrava – Slezská Ostrava

Provází: Daniel a Michaela Plecháčkovi

Přehled seminářů a workshopů na období leden až červen 2014

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Didgeridoo – výuka hry (začátečníci)

V lednu 2013 otevíráme cyklus didgeridoo pro začátečníky

23. ledna – 10. dubna 2013

Ostrava

Provází: Pavel Vank (zkušený didgeridoo hráč) – ukázka

Témata lekcí :

 • dech, uvolnění rtů, základní tón (drone)
 • cyklický dech (technika nepřetržitého výdechu) – rozfázování, cviky a spojení jednotlivých fází
 • modulace hlasu na základní tón
 • rytmizování pomocí bránice a akcentů
 • pokročilejší techniky (přefuky – trumpetový tón, navazování akcentů na nádech i výdech)
 • hra s jinými hudebními nástroji, problematika ladění
 • zpěv a didgeridoo – ukázka alikvotního zpěvu (Daniel Plecháček) společně s didgeridoo
 • brumle (mladší bratr didgeridoo) – základy hry
 • problematika zvučení a odposlechu – společné experimentování a zkoušení

Didgeridoo – s sebou vlastní, nebo k dispozici na zapůjčení PVC varianta

Celkem: 12 vyučovacích hodin, rozděleno do 6 setkání, středy

Termíny (středy): 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 10. 4.

Čas: 18:00 – 19:30

Příspěvek:  890,-Kč / 12 vyuč. hodin

Přihláška

Zobrazit přihlášku »

Muzikoterapie – kurz – akreditace MPSV ČR

16. 1., 30. 1. 2013

Místo: Ostrava

Obsahem studia jsou muzikoterapeutické přístupy, metody a techniky. Kurz je zaměřen na praxi, která Vám umožní autentický zážitek z aktivní a receptivní muzikoterapie. Budete se věnovat práci s muzikoterapeutickými hudebními nástroji (bubny, tibetské mísy, flétny, didgeridoo, atd.) a práci s hlasem (alikvotní zpěv, intuitivní zpěv).

Rozsah: 8 vyuč. hodin (2 semináře po 4 vyuč. hodinách)

Termíny: středa 16:30 – 19:30

16. 1., 30. 1. 2013

Výstup: Osvědčení s celostátní platností, akreditované MPSV ČR

Provází: Daniel Plecháček (muzikoterapeut, lektor)

Cena: 1415,- Kč

PŘIHLÁŠKA ZDE

Zobrazit přihlášku »

Ženská bubnovací skupina LUNA (intenzivní cyklus bubnování – pokročilé)

 • pravidelný cyklus pokročilého bubnování pro ženy

Termín: 15. ledna – 26. března 2013

Témata:

 • rytmy (tvoření rytmu, základní rytmy)
 • hra na bubny djembe, šamanské bubny, rituální dvouhlavý buben
 • volitelně hra na cajon, darbuku
 • skupinová hra, volitelně individuální hodiny
 • případně vystoupení :-)

Bubny s sebou, nebo k zapůjčení na místě

Provází: Michaela Plecháčková

Ostrava

Čas: úterý 17:00 – 18:30

Celkem: 20 vyuč. hodin (10 setkání)

Termíny: 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. (případné náhradní termíny: 2. 4., 9. 2.)

Příspěvek: 1200,-Kč / 20 vyuč. hodin, (včetně zapůjčení bubnu)

Přehled seminářů a workshopů na rok 2013 zde

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Orientální bubny – základy hry

8. ledna 2013  17 – 19:00

Ostrava

Na kurzu se seznámíte s těmito bubny:

 • zarb (tombak)
 • bendir (frame drum, rámový buben)
 • darbuka (doumbek)

Bubny s sebou nebo na místě k zapůjčení – nutno objednat předem.

Příspěvek: 200,-kč

Provází: Daniel Plecháček

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Za hranicemi ticha (koncert)

4. ledna 2013  18:00

relaxační koncert alikvotní skupiny Za hranicemi ticha

Přivítání a oslava nového věku a roku 2013

Místo: Centrum Berkana, Politických obětí 117, Frýdek-Místek

V našem repertoáru kombinujeme alikvotní a spontánní zpěv s doprovodem na různé etnické nástroje bohaté na alikvotní tóny  např. zpívající tibetské mísy, indický sruti box a tampura, steeldrum, brumle a perkuse, jako např. africký buben, darbuka, šamanský buben a další. Výsledek je tak vyváženě relaxačně uklidňující ale i dynamicky energetizující.

Naše hudba vychází z meditativního ponoru a společného improvizovaného souladu s přítomným okamžikem, prostorem a bytostí v něm přítomných.

Jedná se o působení živé hudby na organizmus v oblastech smyslového i nadsmyslového vnímání, čímž dochází ke stavu celostní harmonizace neboli k celkovému uvolnění a relaxaci. Dalo by se říci zvuková masáž těla i duše nebo-li prozáření zvukem.

Příspěvek: dobrovolný

PŘIHLÁŠENÍ

Zobrazit přihlášku »

Archiv