Rámový buben – Frame Drum

Rámové bubny (Frame Drums) se vyskytují po celém světě. Podle jeho původu a použití se může odlišovat způsob hry. V zásadě se rámový buben vyznačuje tím, že jeho průměr je větší než výška rámu. (Netradičním rámovým bubnem je hranatý buben, např. čtvercový adufe – ukázka zde). Blána na buben je vyráběna ze zvířeních kůží nebo plastových materiálů. Historie rámových bubnů je dlouhá, nejstarší vyobrazení bubnů se objevuje ve 3. tis. př. n. l.

Mezi rámové bubny se někdy řadí i šamanské bubny (někdy označovány jako indiánské nebo rituální, hra paličkou). Tento článek je však zaměřen na pojetí rámového bubnu z pohledu východní kultury a současných technik hry na rámový buben frame drum.

Inspirací mnohým bubeníků na rámový buben jsou tito umělci: V prvé řadě samozřejmě světový hráč Glen Velez.

Rámový buben se vyznačuje krásným zvukem bohatým na alikvotní tóny. Hraje se na něj prstovou technikou. Je několik přístupů  k technice, které se odvíjí od místa původu bubnu. V současné době je výrazný styl Glena Veleze, který přišel s unikátní hrou na rámový buben bodhran (původně pochází z irské hudby). Paličku odložil a začal experimentovat, využívat zkušenosti z různých tradičních technik a vytvořil tak nový přístup ve hře na rámový buben. Buben je možné držet v pozici v sedě na noze a hrát oběma rukama, nebo pomocí držení za kříž.

Glev Velez úzce spolupracoval s Layne Redmond (nejdříve jeho studentkou, poté spoluhráčka). Na youtube je spousta společných videí, kde prezentují rámové bubny – tar, riqq, bodhran, atd.

Nyní Glen Velez působí mimo jiné i s Lori Cotler. Zajímavým projektem je TA KA DI MI project.

Ženy osloví Layne Redmond. Významně se zasloužila o oživení tradic ženského bubnování. Sepsala knihu na toto téma (When The Drummers Were Women), kde je spousta historických vyobrazení, která dokládají, že se hře na rámové bubny věnovaly ženy již  v dávné historii.

Další zajímavá videa:

Typy rámových bubnů (brzy doplníme bližší popis..)

 • Tar
 • Bendir
 • Bodhran
 • Daf
 • Dayareh
 • Ghaval
 • Pandeiro
 • Riqq
 • Tamburello

Technika hry na rámový buben – typu tar

Můžete se setkat s různým pojetím vysvětlování základních úderů, ale v zásadě jsou to tyto:

 • Doum (pravý bas)
 • Tek (pravá ruka, prsteníčkem)
 • Ka (levá ruka, prsteníčkem)
 • Pa (pravá ruka, zatlumený úder)

Pozice pro hru

 • lap style (sitting position) – v sedě, buben na jedné noze
 • ve stoje (buben má speciální otvor nebo výřez na držení vestoje)
 • freehand position – v sedě, buben mezi nohama

Michaela Plecháčková

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.