Bubnování pro děti a mládež

Muzikohraní nabízí program

BUBNOVACÍ KRUH PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Skupinové bubnování pro děti rozvíjí mnoho schopností a přináší zábavu, radost a uvolnění. Děti se během workshopu seznámí s různými bubny (např. djembe, darbuka, rámové bubny) a pod vedením zkušeného lektora si společně zabubnují.

Součástí jsou hry s rytmem, hry s vokální rytmizací, společné spontánní bubnování a společné rytmické písně.

Bubnování má pozitivní vliv na koordinace celého těla, motoriku a rozvoj komunikačních schopností.

Bubnovací kruh pro děti a mládež je možné realizovat

 • jednorázově
 • pravidelně

Nachází uplatnění

 • ve školách (ZŠ, SŠ,, ZUŠ)
 • v centrech (rodinná centra, centra pro osoby s handicapem)
 • v dalších zařízeních (např. dětský domov, volčasová zařízení)
 • na víkendových nebo týdenních pobytech
 • na oslavách, atd.

Video ukázka z víkendového pobytu dětí

Fotogalerie: rodinné centrum, základní škola

Cíle programu

 • podpora vytváření pozitivního vztahu k hudbě
 • rozvoj sebevyjádření a sebedůvěry
 • podpora rozvoje rytmizace díky práci s rytmem
 • podpora rozvoje vnímání hudby
 • podpora empatie a tolerance ve skupině
 • rozvoj spolupráce ve skupině
 • rozvoj motoriky a koordinace, komunikace
 • vlastní zkušenost s vytvářením zvuků
 • hudební sdílení, sdílení ve skupině

Cíle v pedagogickém kontextu:

 • rozvoj kompetencí komunikativních,
 • rozvoj kompetencí sociálních a personálních

Praktické informace:

 • Doba trvání: 45 min.
 • Počet dětí v jedné skupině: dle dohody
 • Prostor: místnost s dostatečným prostorem pro volný pohyb, židle do kruhu
 • Provází: jeden až dva lektoři (speciální pedagog, muzikoterapeut)

Kontakt – informace a rezervace:

Mgr. Michaela Plecháčková

info@muzikohrani.cz, tel.: 737 805 593

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.