za Září 2012

Úplňkové zpívání (Ostrava, Landek)

29. září 2012   od 16:30 na Landeku

Přijďte prožít radost ze společného zpěvu silových písní, podpořenou silou úplňku!

Akce vhodná i pro děti. Hudební nástroje vítány!

letáček

Bližší informace:

 • Jana Slavíčková, tel.: 775 160 403

Sraz: 16:00 zastávka Koblov (konečná 106)

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Alikvotní zpěv – cyklus seminářů I. (začátečníci)

27. září – 6. prosince

Cyklus seminářů alikvotního zpěvu

Alikvotní zpěv je technika zpěvu, kdy současně zní zřetelně alespoň dva tóny. K základnímu tónu se pomocí modulace rezonančních prostor v ústech vědomě docílí zesílení dalšího, tzv. alikvotního tónu. Tuto možnost má každý, kdo zpívá nebo i jen mluví.

Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako relaxační a meditační prostředek atd.

Na tomto semináři si osvojíte některé techniky rozvíjející schopnost vlastní alikvotní tóny slyšet i zpívat. Budete zpívat slyšitelné alikvotní tóny!

Lektor – Daniel Plecháček se věnuje aktivně alikvotnímu zpěvu již několik let. Seznámí vás s alikvotním zpěvem evropského i asijského stylu, vysvětlí a ukáže rozdíly. (jeho učitelé např.: Gendos, Altai Kai, Hosoo, Ch. Amrhain, D. Hykes, A.Neuwirthová…)

Ukázky

článek o alikvotním zpěvu

Termíny

Celkem 12 vyučovacíh hodin, rozděleno do 6 setkání, probíhají co 14 dnů, tematicky navazují na sebe.

Konkrétní termíny – v čase 17 – 18:30, vždy čtvrtek: 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12.

Cena: 890,-Kč / cyklus

Ostrava 

článek o alikvotním zpěvu

Přehled seminářů a workshopů na rok 2012 zde

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Přihláška

Didgeridoo – výuka hry (cyklus)

Na podzim otevíráme cyklus didgeridoo pro začátečníky

26. 9. – 19. 12. 2012

Ostrava

Provází: Pavel Vank (zkušený didgeridoo hráč) – ukázka

Témata lekcí :

 • dech, uvolnění rtů, základní tón (drone)
 • cyklický dech (technika nepřetržitého výdechu) – rozfázování, cviky a spojení jednotlivých fází
 • modulace hlasu na základní tón
 • rytmizování pomocí bránice a akcentů
 • pokročilejší techniky (přefuky – trumpetový tón, navazování akcentů na nádech i výdech)
 • hra s jinými hudebními nástroji, problematika ladění
 • zpěv a didgeridoo – ukázka alikvotního zpěvu (Daniel Plecháček) společně s didgeridoo
 • brumle (mladší bratr didgeridoo) – základy hry
 • problematika zvučení a odposlechu – společné experimentování a zkoušení

Didgeridoo – s sebou vlastní, nebo k dispozici na zapůjčení PVC varianta

Celkem: 12 vyučovacích hodin, rozděleno do 6 setkání, středy

Termíny (středy): 26. 9., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12., závěrečná akce 20. 12.

Čas: 18:00 – 19:30

Příspěvek:  890,-Kč / 12 vyuč. hodin

Přihláška

Zobrazit přihlášku »

Bubnování pro neslyšící (Ostrava)

26. září 2012 až 6. února 2013

Místo: Ostrava

Bubnování proběhne v rámci akce Neobyčejná setkání s uměním..

Dovolujeme si Vás oslovit a pozvat na NEOBYČEJNÁ SETKÁNÍ S UMĚNÍM

pro děti nebo dospělé se sluchovým znevýhodněním

Je to sedm let, co se poprvé uskutečnil v galerii (GVUO) projekt a výstava Svět podle nás s tematikou tvorby handicapovaných umělců. Léta spolupráce s lidmi, kteří žijí se zdravotním znevýhodněním ukazují, že není důvod, aby byl kdokoli vynechán z možnosti účastnit se uměleckého dění. Přijměte srdečné pozvání do tvořivých dílen a přesvědčte se, že umění ve svých nejrůznější podobách může přinášet radost i léčit tělo a duši.

 • Galerijní dílnička pro děti
 • Galerijní dílna pro dospělé
 • Bubnování pro dospělé
 • Taneční dílna

letáček zde

Bubnování pro dospělé

 • Budeme hrát na různé bubny (africké djembe, šamanské bubny, rámový buben, darbuka, aj.).
 • Termíny: 26. 9., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 9. 1., 23. 1., 6. 2.
 • Informace k přihlášení jsou v letáku

Rytmy Země (koncert – festival Antakarana)

Koncert skupiny Rytmy Země v rámci Festivalu Antakarana 2012

23. září  09:30 – 10:30

Centrum Antakarana, velký sál, Ostrava – Zábřeh

Podrobný přehled programu – viz. leták

Bubnovací kruh (festival Antakarana)

Bubnovací kruh s šamanskými bubny v rámci Festivalu Antakarana 2012

22. září  20:00 – 21:00

Centrum Antakarana, velký sál, Ostrava – Zábřeh

Podrobný přehled programu – viz. leták

Živá hudba na slavnostním otevření kavárny (Ostrava)

20. září 2012  od 15 hod.

Vojanova 204/2, Ostrava centrum

Od 15 hod. si máte možnost poslechnout živou hudbu v ulici u příležitosti slavnostního otevření kavárny AL RIRA BAR.

Hudba: Dalibor Neuwirt

Bubnování pro děti ve věku 6 – 10 let (pravidelné)

od 20. září do 29. listopadu 2012

KURZ BUBNOVÁNÍ PRO DĚTI

Náplní je bubnování na africké bubny djembe, kde děti využívají obě ruce, hra na perkusivní nástroje, dále rytmické hry, hry využívající celé tělo, používání hlasu, atd. Bubnování bude probíhat v malé skupině dětí pravidelně jednou za 14 dnů (čtvrtek). Bubnování a hry s rytmem doporučujeme také pro děti se specifickými poruchami učení, pro děti s vadami řeči, atd.

Děti se během hodin seznámí s africkými bubny djembe, šamanskými bubny a dalšími (cajon, darbuka, ibodrum, atd.), které nemají běžně možnost poznat. Dále je část hodin věnována práci s dechem a hlasem, využíváme lidové píšťaly koncovky a jednoduché flétny. Pro práci s akustickými a vibračními vlastnostmi nástrojů zapojujeme také tibetské mísy, zvonkohry Koshi a australský lidový nástroj didgeridoo.

Do skupiny jsou vítány děti, které teprve začínají i děti, které již na předcházející cykly chodily.  (Pokračování textu…)

Rytmus v nás II. – pravidelné bubnování (cyklus pro pokročilé)

KURZ BUBNOVÁNÍ

Cyklus pravidelného bubnování pro mírně pokročilé a pokročilé. Jednotlivá setkání na sebe budou navazovat.

Termíny: 20. 9, 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15.11., 29. 11., 13. 12. 2012 (20. 12. závěrečná akce)

Čas: čtvrtek 18:30 – 20:00, co 14 dnů

Místo: Ostrava

Témata

 • bubny djembe, rámový buben, darbuka, cajon, pro zájemce buben zarb a udu
 • rytmus – další rytmy a způsoby tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Provází: Daniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Cena: 840,-Kč / 14 vyuč. hodin

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

Přehled seminářů a workshopů na rok 2012 zde

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Rytmus v nás I. – pravidelné bubnování (cyklus pro začátečníky)

KURZ BUBNOVÁNÍ

Na podzim opět otevíráme cyklus bubnování pro začátečníky. Bubny djembe a šamanské bubny jsou k zapůjčení na místě.

20. září až 13. prosince 2012

Témata

 • buben djembe a další bubny – způsob hry, z dalších bubů např. darbuka, udu, zarb, cajon
 • rytmus – vnímání rytmu, tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Čas: čtvrtek co 14 dnů v čase 17 – 18:30

Termíny: 20. 9, 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15.11., 29. 11., 13. 12. 2012 (20. 12. závěrečná akce)

Cena: 840,-Kč / 14 vyuč. hodin

Ostrava

Provází: Daniel Plecháček (lektor, muzikoterapeut)

Informace: info@muzikohrani.cz

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Ženská bubnovací skupina LUNA (intenzivní cyklus bubnování)

V září opět otevíráme pravidelný cyklus bubnování pro ženy. Zveme všechny ženy, které si rády zabubnují v ženském kruhu. Budeme se věnovat převážně hře na africké bubny djembe.

18. září – 11. prosince 2012

Témata:

 • rytmy (tvoření rytmu, základní rytmy)
 • hra na bubny djembe, šamanské bubny, rituální dvouhlavý buben
 • volitelně hra na cajon, darbuku
 • skupinová hra, volitelně individuální hodiny
 • případně vystoupení :-)

Bubny s sebou, nebo k zapůjčení na místě

Provází: Michaela Plecháčková

Ostrava

Čas: úterý 17:00 – 18:30

Celkem: 22 vyuč. hodin (11 setkání)

Termíny: 18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., setkání 11. 12., (18. 12.) případné náhradní termíny uvedeny v závorce

20. 12. závěrečná akce

Příspěvek: 1320,-Kč / 22 vyuč. hodin, (včetně zapůjčení bubnu)

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Didgeridoo v jeskyni – Rytmy Země

15. září 2012  od 10 hod.

Jeskyně Výpustek, u Křtin v Moravském Krasu

Didgeridoo v jeskyni – zde odkaz

Večerní Tanec Proměny (Ostrava – Zábřeh)

14. září 2012  18 – 20 hod.

Tanec Proměny… Vyprávějte svůj příběh tancem..

Tanec Proměny – spontánní tanec, který provází Andrea Murdock se skupinou Rytmy Země

Misto!!: Centrum Antakarana, Ostrava – Zábřeh

Provází: Andrea Murdock

Tanečníkem je každý z nás. V některých z nás žije a u některých čeká,až bude probuzen. Naše taneční laboratoř zpravidla trvá 2 hodiny. Většinou začínáme rozehřátím a uvědoměním si všech částí těla a pak už dovolíme svému tělu, aby začalo vyprávět…

Tanec Proměny – tanec, který léčí duši

Více informací k Tanci Proměny nejdete v textu zde

Cesta ke zdraví a zachování zdraví spočívá v tom, abychom dokázali žít a vyjádřit svůj vnitřní potenciál – vitalitu, sexualitu, kreativitu, emoce, transcendentno. Přijďte se oddat tanci a najít zase svůj střed.
S Sebou: pohodlné oblečení, ponožky, vodu

Rytmy Země – živá intuitivní hudba, jejíž inspirací je pohyb tanečníků a energie místa… bubny, didgeridoo, flétny, alikvotní zpěv.

Srdečně zveme…

Cena: 160,-Kč

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Muzikohraní v čajovně

13. září 2012  od 16 hod.

letáček

Setkání pro klienty z centra Čtyřlístek (Ostrava) a Fontána (Hlučín), kteří pravidelně navštěvují muzikoterapii v prostorách muzikoterapeutické místnosti, se uskuteční tentokrát v Čajovně u čajového skřítka v Ostravě – Porubě.

 • otevření nové tradice setkávání v čajovně
 • společní posezení
 • povídání o čaji
 • společná hra na bubny, zpívání

Bubnování v kapli sv. Trojice

6. září 2012  18:00 a v 19:30

Agentura JANTAR ve spolupráci s městem Klimkovice pořádají workshop Bubnování v kapli sv. Trojice

 • kapacita omezena na 15 osob (na jeden pořad)
 • v případě vlastního bubnu lze přijít i nad rámec kapacitního omezení
 • vstupné 110,- Kč ; s vl. bubnem 90,- Kč
 • předprodej: KIS na MěÚ (p. Chlebovská) od středy 29. 8. 2012

Provází: Daniel a Michaela Plecháčkovi
Přijďte zapomenout na všední starosti a oddejte se blahodárným tónům šamanských bubnů i djemb, vytvořte si hudbu sami…

Muzikoterapie – kurz – akreditace MPSV ČR

5. 9., 19. 9. 2012

Místo: Ostrava

Obsahem studia jsou muzikoterapeutické přístupy, metody a techniky. Kurz je zaměřen na praxi, která Vám umožní autentický zážitek z aktivní a receptivní muzikoterapie. Budete se věnovat práci s muzikoterapeutickými hudebními nástroji (bubny, tibetské mísy, flétny, didgeridoo, atd.) a práci s hlasem (alikvotní zpěv, intuitivní zpěv).

Rozsah: 8 vyuč. hodin (2 semináře po 4 vyuč. hodinách)

Termíny: středa 16:30 – 19:30

5. 9., 19. 9. 2012

Výstup: Osvědčení s celostátní platností, akreditované MPSV ČR

Provází: Daniel Plecháček (muzikoterapeut, lektor)

Cena: 1415,- Kč

PŘIHLÁŠKA ZDE

Přihláška

Zobrazit přihlášku »

Archiv