Akce a novinky za Květen 2012

Bubnovací kruh s šamanskými bubny (Ostrava)

29. května 2012  18:00 – 19:30

Centrum Antakarana, Ostrava – Zábřeh

Přihlášení : info v letáku

Harmonizace pomocí zvuku (Respekt k porodu)

26. května 2012  16 – 17 hod.

Světový týden respektu k porodu v Ostravě – bližší informace zde

Harmonizace pomocí zvuku (těhotenství a muzikoterapie)

Srdečně zveme na setkání, jehož hlavním tématem jsou blahodárné účinky hudby.

Hudba, především živá hudba, dokáže působit harmonizujícím účinkem. Budeme se věnovat jemnému bubnování, práci s tibetskou mísou, Koshi zvonkohrou a jinými nástroji, ale také intuitivnímu zpěvu.

Hudební nástroje jsou k dispozici i na půjčení. Vhodné pro muže i ženy (těhotné i netěhotné).

Provází: Daniel a Michaela Plecháčkovi

Muzikohraní, o. s. se věnuje činnostem a aktivitám, které vycházejí z principu celostního působení živé hudby na člověka. Realizuje muzikoterapii, hudebně prožitkové programy, školení, kurzy, atd.

Večerní Tanec Proměny (Ostrava)

25. května 2012  18 – 20 hod.

Tanec Proměny… Vyprávějte svůj příběh tancem..

Tanec Proměny – spontánní tanec, který provází Andrea Murdock se skupinou Rytmy Země

Misto: Pranava Jóga centrum, 28.října 858/257, Ostrava – Mariánské Hory (u tramvajové zastávky Prostorná, první patro)

Provází: Andrea Murdock

Tanečníkem je každý z nás. V některých z nás žije a u některých čeká,až bude probuzen. Naše taneční laboratoř zpravidla trvá 2 hodiny. Většinou začínáme rozehřátím a uvědoměním si všech částí těla a pak už dovolíme svému tělu, aby začalo vyprávět…

Tanec Proměny – tanec, který léčí duši

Více informací k Tanci Proměny nejdete v textu zde

Cesta ke zdraví a zachování zdraví spočívá v tom, abychom dokázali žít a vyjádřit svůj vnitřní potenciál – vitalitu, sexualitu, kreativitu, emoce, transcendentno. Přijďte se oddat tanci a najít zase svůj střed.
S Sebou: pohodlné oblečení, ponožky, vodu

Rytmy Země – živá intuitivní hudba, jejíž inspirací je pohyb tanečníků a energie místa… bubny, didgeridoo, flétny, alikvotní zpěv.

Srdečně zveme…

Cena: 160,-Kč

Muzikoterapie v rytmech (Muzejní noc)

19. května 2012  18:-00 – 19:00

Ostravské muzeum, Masarykovo náměstí

Muzejní noc, program: zde

Účinkují klienti Čtyřlístku + manželé Plecháčkovi a Pavel Vank z občanského sdružení Muzikohraní

Muzikoterapie – kurz – akreditace MPSV ČR

14. 5., 21. 5., 28. 5.

NAPLNĚNO

Místo: Ostrava

Obsahem studia jsou muzikoterapeutické přístupy, metody a techniky. Kurz je zaměřen na praxi, která Vám umožní autentický zážitek z aktivní a receptivní muzikoterapie. Budete se věnovat práci s muzikoterapeutickými hudebními nástroji (bubny, tibetské mísy, flétny, didgeridoo, atd.) a práci s hlasem (alikvotní zpěv, intuitivní zpěv).

Rozsah: 9 vyuč. hodin (3 semináře)

Termíny: pondělí 17.00 – 19.30

14. 5., 21. 5., 28. 5.

Výstup: Osvědčení s celostátní platností, akreditované MPSV ČR

Provází: Daniel Plecháček (muzikoterapeut, lektor)

Cena: 1590,- Kč

Další termín: květen 2012

PŘIHLÁŠKA ZDE

Zobrazit přihlášku »

Bubnování pro děti ve věku 6 – 10 let (pravidelné) NOVÝ CYKLUS

10. května – 7. června 2012

KURZ BUBNOVÁNÍ PRO DĚTI

bubnovací kruh pro děti ve věku přibližně 6 – 10 let

Náplní je bubnování na africké bubny djembe, kde děti využívají obě ruce, hra na perkusivní nástroje, dále rytmické hry, hry využívající celé tělo, používání hlasu, atd. Bubnování bude probíhat v malé skupině dětí pravidelně jednou za 14 dnů (čtvrtek). Bubnování a hry s rytmem doporučujeme také pro děti se specifickými poruchami učení, pro děti s vadami řeči, atd.

Děti se během hodin seznámí s africkými bubny djembe, šamanskými bubny a dalšími (cajon, darbuka, ibodrum, atd.), které nemají běžně možnost poznat. Dále je část hodin věnována práci s dechem a hlasem, využíváme lidové píšťaly koncovky a jednoduché flétny. Pro práci s akustickými a vibračními vlastnostmi nástrojů zapojujeme také tibetské mísy, zvonkohry Koshi a australský lidový nástroj didgeridoo.

Do skupiny jsou vítány děti, které teprve začínají i děti, které již na předcházející cykly chodily.

(Pokračování textu…)

NOVÉ: Alikvotní zpěv – cyklus seminářů I. (začátečníci)

3. května – 28. června

Cyklus seminářů alikvotního zpěvu

Alikvotní zpěv je technika zpěvu, kdy současně zní zřetelně alespoň dva tóny. K základnímu tónu se pomocí modulace rezonančních prostor v ústech vědomě docílí zesílení dalšího, tzv. alikvotního tónu. Tuto možnost má každý, kdo zpívá nebo i jen mluví.

Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako relaxační a meditační prostředek atd.

Na tomto semináři si osvojíte některé techniky rozvíjející schopnost vlastní alikvotní tóny slyšet i zpívat. Budete zpívat slyšitelné alikvotní tóny! (Pokračování textu…)

Archiv