Akce a novinky za Leden 2012

Večerní Tanec Proměny

27. ledna 2012  18 – 20 hod.

Tanec Proměny – spontánní tanec, který provází Andrea Murdock se skupinou Rytmy Země..

Misto: Pranava Jóga centrum, 28.října 858/257, Ostrava – Mariánské Hory (u tramvajové zastávky Prostorná, první patro)

Provází: Andrea Murdock

Tanečníkem je každý z nás. V některých z nás žije a u některých čeká,až bude probuzen. Naše taneční laboratoř zpravidla trvá 2 hodiny. Většinou začínáme rozehřátím a uvědoměním si všech částí těla a pak už dovolíme svému tělu, aby začalo vyprávět…

Tanec Proměny – tanec, který léčí duši

Více informací k Tanci Proměny nejdete v textu zde

Cesta ke zdraví a zachování zdraví spočívá v tom, abychom dokázali žít a vyjádřit svůj vnitřní potenciál – vitalitu, sexualitu, kreativitu, emoce, transcendentno. Přijďte se oddat tanci a najít zase svůj střed.
S Sebou: pohodlné oblečení, ponožky, vodu

Rytmy Země – živá intuitivní hudba, jejíž inspirací je pohyb tanečníků a energie místa… bubny, didgeridoo, flétny, alikvotní zpěv.

Srdečně zveme…

Cena: 160,-Kč

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Alikvotní zpěv – cyklus seminářů II. (mírně pokročilí)

Připravujeme, brzy doplníme další informace

Vhodné pro účastníky cyklu I. nebo jednodenních / půldenních dílen, seminářů alikvotního zpěvu

Termíny: v čase 18:30 – 20:00, vždy čtvrtek: 26. 1., 9. 2., 23. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4.

Přehled seminářů a workshopů na rok 2012 zde

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Alikvotní zpěv – cyklus seminářů I. (začátečníci)

26. ledna – 5. dubna 2012

Cyklus seminářů alikvotního zpěvu

Alikvotní zpěv je technika zpěvu, kdy současně zní zřetelně alespoň dva tóny. K základnímu tónu se pomocí modulace rezonančních prostor v ústech vědomě docílí zesílení dalšího, tzv. alikvotního tónu. Tuto možnost má každý, kdo zpívá nebo i jen mluví.

Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako relaxační a meditační prostředek atd.

Na tomto semináři si osvojíte některé techniky rozvíjející schopnost vlastní alikvotní tóny slyšet i zpívat. Budete zpívat slyšitelné alikvotní tóny!

Lektor – Daniel Plecháček se věnuje aktivně alikvotnímu zpěvu již několik let. Seznámí vás s alikvotním zpěvem evropského i asijského stylu, vysvětlí a ukáže rozdíly. (jeho učitelé např.: Gendos, Altai Kai, Hosoo, Ch. Amrhain, D. Hykes, A.Neuwirthová…)

ukázka mp3 zde – skupina Rytmy Země, album Tančící strom, skladba Noční obloha. Alikvotní zpěv: Daniel Plecháček, tibetské mísy: Michaela Plecháčková, didgeridoo: Pavel Vank, šamanský buben: Martin Brovjak

článek o alikvotním zpěvu

Termíny

Celkem 6 seminářů, probíhají co 14 dnů, tematicky navazují na sebe.

Konkrétní termíny – v čase 17 – 18:30, vždy čtvrtek: 26. 1., 9. 2., 23. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., náhradní termín: 19. 4.

Cena: 890,-Kč / cyklus

Ostrava

Přihlášení: na e-mail info@muzikohrani.cz nebo níže v přihlašovacím formuláři

ukázka mp3 zde – skupina Rytmy Země, album Tančící strom, skladba Noční obloha. Alikvotní zpěv: Daniel Plecháček, tibetské mísy: Michaela Plecháčková, didgeridoo: Pavel Vank, šamanský buben: Martin Brovjak

článek o alikvotním zpěvu

Přehled seminářů a workshopů na rok 2012 zde

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Za hranicemi ticha (koncert) – Jablunkov

21. ledna 2012  v 18 hod.

Mariánské náměstí 14 (Muzeum suterén), Jablunkov

Koncert hudební skupiny Za hranicemi ticha

Hudba, již jsme prostředníky, vychází z meditativního ponoru, společného improvizovaného nalazení a souladu s přítomným okamžikem, prostorem, bytostí v něm přítomných, jež vždy zaručuje jedinečný, originální zkušenost a zážitek.

Bandzone ukázky

Vstupné dobrovolné

Bubnování pro děti ve věku 6 – 10 let (pravidelné)

KURZ BUBNOVÁNÍ PRO DĚTI

Bubnovací kruh pro děti ve věku přibližně 6 – 10 let

Náplní je bubnování na africké bubny djembe, kde děti využívají obě ruce, hra na perkusivní nástroje, dále rytmické hry, hry využívající celé tělo, používání hlasu, atd. Bubnování bude probíhat v malé skupině dětí pravidelně jednou za 14 dnů (čtvrtek). Bubnování a hry s rytmem doporučujeme také pro děti se specifickými poruchami učení, pro děti s vadami řeči, atd.

Děti se během hodin seznámí s africkými bubny djembe, šamanskými bubny a dalšími (cajon, darbuka, ibodrum, atd.), které nemají běžně možnost poznat. Dále je část hodin věnována práci s dechem a hlasem, využíváme lidové píšťaly koncovky a jednoduché flétny. Pro práci s akustickými a vibračními vlastnostmi nástrojů zapojujeme také tibetské mísy, zvonkohry Koshi a australský lidový nástroj didgeridoo.

Témata:

 • rytmus – tvoření rytmu, základní rytmy
 • hra na buben djembe, darbuku, šamanský buben, atd.
 • hra na lidovou píšťalu koncovku, didgeridoo
 • hra na tibetské mísy
 • skupinová hra, individuální hra

Termín prvního setkání: 19. ledna čtvrtek v čase 16:00 – 16:45 (dále jednou za 14 dnů), cena: 600,-Kč / jeden cyklus

Přijímáme přihlášky na e-mailu: info@muzikohrani.cz nebo níže ve  formuláři

Provází: Daniel a Michaela Plecháčkovi (muzikoterapie, speciální pedagogika)

tel.: 608 765 089

Ostrava

Termíny: 19. 1., 2. 2., 16. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., náhradní termín: 12. 4.

Další cyklus proběhne v návaznosti na tento. Doplníme bližší informace.

Přehled seminářů a workshopů na rok 2012 zde

Přihláška

Zobrazit přihlášku »

Rytmus v nás II. a III. – mírně pokročilí a pokročilí

KURZ BUBNOVÁNÍ

Od ledna 2012 otevíráme cyklus pravidelného bubnování pro začátečníky a cyklus pro mírně pokročilé a pokročilé. Jednotlivá setkání na sebe budou navazovat.

Mírně pokročilí a pokročilí

Termíny: čtvrtek 18:30 – 20:00, co 14 dnů

Celkem 10 setkání – 1200,-Kč

Termíny: 19. 1., 2. 2., 16. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., náhradní termín: 7. 6.

Místo:Ostrava

Témata

 • bubny djembe, rámový buben, darbuka, cajon, pro zájemce buben zarb a udu
 • rytmus – další rytmy a způsoby tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Provází: Daniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Organizace: Michaela Plecháčková (tel.: 737 805 593)

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Rytmus v nás I. – začátečníci

KURZ BUBNOVÁNÍ

Od ledna 2012 otevíráme cyklus pravidelného bubnování pro začátečníky a cyklus pro mírně pokročilé a pokročilé. Jednotlivá setkání na sebe budou navazovat.

Termíny: čtvrtek 17 – 18:30, co 14 dnů

Celkem 10 setkání – 1200,-Kč

Termíny: 19. 1., 2. 2., 16. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., náhradní termín: 7. 6.

Místo: Ostrava

Témata

 • buben djembe a další bubny (způsob hry)
 • rytmus – vnímání rytmu, tvoření rytmu
 • hraní individuální i skupinové
 • spontánní bubnování
 • bubnovací kruh
 • relaxační bubnování

Provází: Daniel Plecháček (lektor bubnování, muzikoterapie)

Organizace: Michaela Plecháčková (tel.: 737 805 593)

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

Přehled seminářů a workshopů na rok 2012 zde

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Termíny – cykly (leden až červen 2012)

Přehled termínů cyklů v období 2012 leden – červen:

(Pokračování textu…)

Cyklus bubnování – Rytmus v nás I. a II.

KURZY BUBNOVÁNÍ

Od druhé poloviny ledna opět začne cyklus bubnování. Bližší informace vyvěsíme během počátku ledna 2011.

Cyklus pravidelného bubnování „Rytmus v nás I.“ – začátečníci

***

Cyklus „Rytmus v nás II.“ – bližší informace upřesníme

Termíny:

Čas: pravděpodobně čtvrtek 18:30 – 20:00, co 14 dnů

Provází: Daniel a Michaela Plecháčkovi

tel.: 737 805 593

Pořádá: Muzikohraní, o. s.

PŘIHLÁŠKA

Zobrazit přihlášku »

Semináře a workshopy od ledna 2012

Během měsíce ledna budeme otevírat tyto semináře a workshopy:

Pravidelné

Rytmus v nás I. – cyklus – kurz bubnování pro začátečníky (dospělí)

Rytmus v nás II. a III. – cyklus – kurz bubnování pro mírně pokročilé a pokročilé (dospělí)

Bubnování pro děti ve věku 6 – 10 let – kurz bubnování

Alikvotní zpěv – cyklus seminářů I. – začátečníci

Alikvotní zpěv – cyklus seminářů II. – pokročilí

Nepravidelné

Tanec Proměny – spontánní tanec při živé hudbě, jednou měsíčně

Jam Ostrava – setkání pro společné hudební tvoření

Vzdělávací kurzy a školení – na téma muzikoterapie

Další akce budeme vyvěšovat v aktualitách na webu

Archiv