Bubnování pro neslyšící (Ostrava)

26. září 2012 až 6. února 2013

Místo: Ostrava

Bubnování proběhne v rámci akce Neobyčejná setkání s uměním..

Dovolujeme si Vás oslovit a pozvat na NEOBYČEJNÁ SETKÁNÍ S UMĚNÍM

pro děti nebo dospělé se sluchovým znevýhodněním

Je to sedm let, co se poprvé uskutečnil v galerii (GVUO) projekt a výstava Svět podle nás s tematikou tvorby handicapovaných umělců. Léta spolupráce s lidmi, kteří žijí se zdravotním znevýhodněním ukazují, že není důvod, aby byl kdokoli vynechán z možnosti účastnit se uměleckého dění. Přijměte srdečné pozvání do tvořivých dílen a přesvědčte se, že umění ve svých nejrůznější podobách může přinášet radost i léčit tělo a duši.

  • Galerijní dílnička pro děti
  • Galerijní dílna pro dospělé
  • Bubnování pro dospělé
  • Taneční dílna

letáček zde

Bubnování pro dospělé

  • Budeme hrát na různé bubny (africké djembe, šamanské bubny, rámový buben, darbuka, aj.).
  • Termíny: 26. 9., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 9. 1., 23. 1., 6. 2.
  • Informace k přihlášení jsou v letáku

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.