Rituál – přežitek nebo důležitá součást života?

autorka článku: Radka Ivanská (www.kruhzen.cz)

Pokud chcete skutečně vědět, co obnáší slovo rituál, přestaňte na chvíli číst. Zastavte své myšlenky, najděte si pohodlnou polohu a  představte si:

Představte si že Vás opustil Vám velmi blízký člověk. Představte si, že Vás opustil nečekaně a velmi rychle. Neměli jste tudíž možnost se na to připravit ani se s ním rozloučit. Prostě jste se dozvěděli, že odešel. A lidé kolem Vás chtějí, aby jste na něj rychle zapomněli a věnovali se běžnému životu, úkolům, které přináší každý den. Nedávají Vám čas ani prostor pro rozloučení, vzpomínku. Považují to za bláznovství. … Prociťte si to, co to s Vámi dělá, jak to na Vás působí.

Možná na vás tato představa nezapůsobila zrovna příjemně. Naštěstí pohřeb – rituál spojený s úmrtím člověka zůstal jako jeden z mála zachován. Pokud je veden citlivě, dává účastníkům možnost vzpomenout si na chvíle strávené s daným člověkem, prožít si naplno a beze studu pocity z této ztráty, uvědomit si, že život neprobíhá lineárně, ale ve vlnách či ve spirále a neustále něco končí a něco začíná.

Podobných předělů je v životě člověka mnoho. Začínají narozením a pojmenováním malého človíčka. Děťátko si určitě zaslouží, abychom ho přivítali do života, do rodiny, dali mu pocítit sounáležitost s určitou skupinou a vyjádřili mu podporu na jeho cestě. Vložili energii do jména, které jsme mu vybrali. Je to rituál potřebný i pro rodiče. Dává jim prostor pro uvědomění si nové role a její přijetí. Je tady možnost vyjádřit silám kolem nás (ať už je vnímáme jako anděly, vesmír, duše předků …) prosbu o podporu pomoc s novými úkoly.

Od narození náš život pokračuje nástupem do školy, přicházejí první povinnosti a často malý prvňáček netuší, co ho čeká a má řadu pochybností a nereálná očekávání. Vzpomeňme si na tuto chvíli, jak jsme ji prožívali my. Uvědomme si, co by nám tenkrát pomohlo a dopřejme to své dceři nebo synovi. Uspořádejme malý rodinný rituál, který malému školákovi dá pocit důležitosti, uvědomění si nové role i opory, kterou má v rodině.

Na první den ve škole si řada z nás vzpomene, ale jak to bylo s přechodem do dospělosti? Rituály přechodu do dospělosti jsou v naší společnosti téměř zapomenuty. Přitom se z mého pohledu jedná o jeden z nejdůležitějších životních předělů. Oslava první menstruace – přechod ženy do dospělosti – je spíše raritou. Místo toho, abychom oslavovali příchod nové Ženy, dali děvčátku možnost uvědomit si příchod nádherné fáze plodnosti, uctili získání její schopnosti ponořit se do své intuice, přecházíme toto období informacemi o použití hygienických pomůcek, problémů které přicházejí a nutnosti diskrétnosti. Ženy tak přestávají rozumět svému tělu, které jim říká něco jiného než okolní společnost, odvracejí se od svého ženství a potlačují jeho projevy. Můžeme se pak divit narůstajícímu množství problémů a nemocí, které mají svůj původ v ženském lůně?

Muži jsou na tom dokonce hůře. Jejich projevy fyzického přechodu do dospělosti nejsou tak jednoznačné a přechodový mezník tady chybí. Rituály přechodu (když se občas někde organizují) nejsou naší společností uznávané a výsledkem je velké množství chlapů, kteří zůstali věčnými kluky. Takoví jedinci mají nedostatek zodpovědnosti, nedokážou se postavit problémům čelem, nedokáží zabezpečit rodinu. Podívejme se, co se díky tomu může dít v naší politice.

Takto můžeme pokračovat popisem důležitosti rituálu svatby, rozchodu, příchodu do nového bydliště apod. Přechodové rituály prostě mají v našem životě své místo a neměli bychom jejich důležitost zlehčovat nebo podceňovat. Měli bychom si dopřát prožitek takovýchto malých nebo i velkých slavností.

Samozřejmě je možné nechat rituál vést někým zkušeným. Pokud však nemáte takovou možnost, zapojte intuici, využijte zážitky své nebo svých blízkých a uspořádejte si takový rituál vlastními silami.

Co je důležité?

Pokud je více účastníků je dobré se dohodnout, kdo rituál povede. Tento „vůdce“ by se měl seznámit s teorií: jaký je význam daného přechodu, jak bývala tato událost slavena dříve ve vaší rodině, jaké jsou národní tradice, jaké energie ovlivňují danou událost, s jakými archetypy se událost pojí apod. Důležité je všem účastníkům vysvětlit, co se bude dít, proč a jaký je cíl.

Na počátku rituálu je dobré poprosit o podporu a vyjádřit přání, ať Vaše počínání všem přinese dobro.

Dále se nechte vést intuicí. Nepoužívejte praktiky, kterým nerozumíte nebo nevěříte. Buďte opravdoví, nedělejte nic jen pro efekt. Na druhé straně se nebojte kroků, které jsou pro Vás důležité, ale „mohly by vypadat trapně“.

Dejte prostor pro vyjádření všem zúčastněným. I zdánlivě nepříjemný výstup může mít pro váš rituál svůj význam. Avšak nikoho k ničemu nenuťte.

Na závěr nezapomeňte poděkovat případně něco darovat přítomným bytostem a silám.

Kromě zmíněných přechodových rituálů, jsou neméně důležité roční rituály spojené se slunečním a měsíčním cyklem. Většina z nich pochází z nejranějšího období naší civilizace. Řada původních rituálů byla převzata i křesťanskými církvemi a jejich uctívání se přeneslo ve více či méně změněné podobě dodnes. To dokládá důležitost rituálů pro život člověka. Ale tomu se budeme věnovat v dalším pokračování.

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.