Články za Duben 2011

Poděkování – podpora projektu Eia Gaia!

Poděkování

V únoru roku 2011 se uskutečnila dílna tance 5 rytmů „Pro všechny naše příbuzné“, kterou provázel Ya’Acov Darling Khan (UK). Součástí byl také obřad Dlouhého tance, díky němuž se uskutečnila finanční sbírka. Výtěžek této sbírky byl věnován místním, národním i mezinárodním humanitárním projektům.

Jedním z podpořených projektů byl také ostravský projekt Eia Gaia! – hudebně pohybový projekt zdravých a handicapovaných realizovaný pod vedením Pavla Helebranda. Představení s názvem „Semínko“ byla realizována v únoru 2011 v prostorech Múzické školy v Ostravě.

Na tomto místě děkujeme za finanční podporu všem účastníkům dílny a Raduce Vojáčkové za organizační spolupráci.

Muzikohraní, o. s. se podílelo na koordinaci spolupráce.

Osobní poděkování vyjádřil také Pavel Helebrand – k nahlédnutí spolu s fotografiemi zde

Video záznam z dílny: http://www.cestyksobe.cz/novinky/novinky/674.html

 

Vývoj české muzikoterapie

Bakalářská práce Michaely Matulíkové, absolventky bakalářského studia speciální pedagogiky, je zaměřena na mapování současného vývoje muzikoterapie u nás, především na území Ostravska. (2011)

Ke přečtení zde

Bakalářská práce je zde uvedena se souhlasem autorky. Děkujeme.

Bubnovací kruh – Drum Circle – pro pracovní kolektivy

pro firmy, společnosti, pracovní kolektivy

Bubnovací kruh je skupina lidí, která společně hraje na bubny a drobné perkusivní nástroje. Jde o prožití okamžiku tady a teď prostřednictvím společného hraní, sdílení, vzájemné blízkosti a společné radosti. Bubnovací kruh (Drum Circle) využívá jako stěžejní aspekt rytmus a společné naladění se na sebe sama i na ostatní. Bubnovací kruh není omezen předchozími hudebními zkušenostmi, ani představami o své schopnosti rytmizace. Využíváme bubny djembe, rámové bubny, šamanské bubny, bonga, shakery, claves, atd.  (Pokračování textu…)

Muzikoterapie a muzikofiletika pro osoby s handicapem

Muzikoterapie pro osoby s handicapem

1. Muzikoterapie a muzikofiletika – skupinové programy

2. Muzikoterapie – individuální programy

3. Kouzlo hudby – muzikofiletický program pro klienty s handicapem

Projekty „Podpora osobního rozvoje handicapovaných prostřednictvím muzikoterapie“ je finančně podporován Statutárním městem Ostrava

 

(Pokračování textu…)