Články za Leden 2011

Didgeridoo

Aktuální stránky Pavla Vanka nejen na téma DIDGERIDOO

Bubnování pro neslyšící děti

Bubnování pro neslyšící děti

Program: bubnovací kruh, základní údery a rytmy na buben djembe, hry  (Pokračování textu…)

Otevřená večerní lekce “Tvořit tanec – tvořit život”

Otevřená večerní lekce tance v 5 rytmech – nazvaná Tvořit tanec – tvořit život – je úvodem pro víkend rozvíjející tvořivost v tanci, ale i dalších oblastech života, včetně toho běžného dennodenního. Je určena nejen účastníkům této dílny pro roztancování, ale také všem dalším zkušeným i začínajícím tanečníkům. Je zároveň otevřena novým zájemcům, kteří chtějí skutečně poznat tanec v 5 rytmech, protože dosud o něm jen slyšeli či četli. Máte právě příležitost vyzkoušet ho na vlastní kůži, resp. na vlastním těle – jiná cesta, jak ho skutečně poznat, totiž neexistuje. (Pokračování textu…)

Jednodenní dílna “Vědomé tělo”

Cyklus jednodenních dílen je zaměřený na rozvoj pohybových dovedností v rámci jednotlivých rytmů. Budeme se zabývat jejich jednotlivými aspekty, abychom krok za krokem směřovali k tvárnému a přitom pevnému a jasnému pohybu reflektujícímu přítomný okamžik.  (Pokračování textu…)

Půjčování knih

Nabízíme knihy k vypůjčení.

Knihy k vypůjčení – obory pedagogika, speciální pedagogika, surdopedie, logopedie, psychopatologie, dramatická výchova, pohybová výchova, hry

Níže nejdete přehled knih  (Pokračování textu…)