Muzikoterapie a muzikofiletika pro osoby s handicapem

Muzikoterapie pro osoby s handicapem

1. Muzikoterapie a muzikofiletika – skupinové programy

2. Muzikoterapie – individuální programy

3. Kouzlo hudby – muzikofiletický program pro klienty s handicapem

Projekt poskytování muzikoterapie je finančně podporován Statutárním městem Ostrava a nadací ČEZ.

 

 

 

Muzikoterapie je expresivní terapie, využívá hudby a zvuků k podpoře osobního rozvoje klientů. Hudba si nachází cestu komunikace i beze slov, umožňuje sebevyjádření, podporu sebedůvěry, i podporu relaxace a rovnováhy.

Díky muzikoterapii uživatele zažívají nové podněty v oblasti vnímání hudby, mají možnost se seznamovat s netradičními hudebními nástroji a sami na ně hrát. Muzikoterapie podporuje socializaci, uživatelé se dostávají do nového prostředí.

Mezi hlavní cíle muzikoterapie patří podpora komunikace (práce s neverbální komunikací), senzorické integrace, rozvoj koordinace a motoriky, dále v oblasti emocí napomáhá vyjadřování emocí a jejich pochopení, uvolnění napětí. Budování důvěry, vzájemného respektu a spolupráce je ve skupinové muzikoterapii podporováno společnou aktivitou a sdílením. V neposlední řadě zde hraje roli aktivní trávení volného času a prostor pro seberealizaci.

Muzikoterapie v zařízeních a centrech je vhodná pro imobilní uživatele a uživatele s těžkou a hlubokou mentální retardaci, kteří mají z důvodů svého zdravotního stavu omezený přísun podnětů z vnějšího světa. Muzikoterapie je cestou k naslouchání, sdílení a společnému prožití přítomnosti s využitím hudby.

Muzikoterapie přináší zvukové, vibrační a taktilně – haptické stimuly. Zde je využívána receptivní forma muzikoterapie. Její cílem je relaxace, zprostředkování hudebního zážitku, neverbální komunikace a společné prožitek „tady a teď“. Je možné ji realizovat v centru Muzikohraní, v domácím prostředí klienta, v zařízeních a centrech – v muzikoterapeutické místnosti, ale také v místnosti Snoezelen.

Hudební nástroje z přírodních materiálů umožňují uživateli prožít si zkušenost s vibracemi a rezonancí zvuku. Hudba je realizována živě na muzikoterapeutické hudební nástroje, skupinovou či individuální formou.

Muzikoterapie podporuje budování mezilidských vztahů, důvěru, působí na smyslové vnímání a vytváří bezpečný prostor pro pozitivní emocionální prožívání.

Obsahem muzikofiletického programu jsou zážitkové aktivity a prožívání hudby, ve kterých jsou uplatňovány některé muzikoterapeutické principy  a zásady.

***

1. Muzikoterapie a muzikofiletika – skupinová

Místa realizace:

  • v centru Muzikohraní v Ostravě
  • v zařízeních (pro imobilní uživatele a uživatele s těžším mentálním, smyslovým i tělesným postižením) – přímo na pokojích nebo v místnostech

 

 

2. Muzikoterapie individuální

Místo realizace

  • v centru Muzikohraní v Ostravě
  • v zařízeních (pro imobilní uživatele a uživatele s těžším mentálním, smyslovým i tělesným postižením) – přímo na pokojích nebo v místnostech
  • v domácím prostředí klienta

 

3. Kouzlo hudby – muzikofiletický program

Muzikofiletický program realizujeme jednorázově pro skupinu klientů, probíhá v centru Muzikohraní.

 

 

 

 

 

***

fotogalerie – Muzikoterapie s uživateli centra Čtyřlístek

krátký článek o muzikoterapii s lidmi s handicapem ze zařízení Čtyřslítek – Slezskoostravské noviny str. 3

dokument „Bubnování s Čtyřlístkem“

Muzikoterapii realizují odborní muzikoterapeuté.

Kontakt

Mgr. Michaela Plecháčková a Daniel Plecháček

(speciální pedagogika, muzikoterapie)

Muzikohraní, z. s.

tel.: 737 805 593, e-mail: info@muzikohrani.cz

..

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.