Léčení s Lunou – rozhovor se Suryou Cinzií Donnoli

Léčení s  Lunou

Nepotkáme každý den člověka, který inspiruje okolí už jen svou přítomností — tím, jak prožívá svůj život naplno, jak pracuje a že hledá tak neochvějně. Surya Cinzia Donnoli je drobná a křehká žena, její pohyb je ladný a velmi ženský, jakoby plula prostorem. Vyzařuje ale obrovskou vnitřní sílu a charisma. Její Tanec Luny učí naše tělo cítit a vnímat každou jeho část, všechny energie, které jsou v něm přítomny a tím je  posiluje, harmonizuje a regeneruje. Tanec Luny pomáhá léčit nemoci spojené s oblastí dělohy, vaječníků a pánevního dna. Pomáhá při potížích s otěhotněním, při problémech s menstruací a  s  inkontinencí. A protože Surya v červnu otevřela v České republice Školu Tance Luny, požádali jsme ji o rozhovor.

Tělo je tvůj nástroj, se kterým zažíváš experiment jménem život. 

 

Rozhovor s tanečnicí a terapeutkou Suryou  Cinzií  Donnoli

  • Naposledy jsme spolu hovořily před pár  lety na kurzu v Itálii a já si uvědomuji, že jsem se tě ještě nikdy nezeptala na význam tvého druhého jméno Surya.

Ano, dá se říci, že Surya je mé druhé jméno, ačkoli jej nyní kladu na místo první. Cítila jsem potřebu vyjádřit proměny, které se v mém životě udávaly a určovaly směr mé životní cestě. Přijala jsem jméno Surya, v překladu Slunce, zatímco Cinzia znamená Luna – Měsíc. Jméno Cinzia patří k ranému období mého života, kdy ve mně převládaly kvality lunární – poddajnost, poslušnost, přizpůsobivost. Byla jsem ženou, která nedokázala nikdy říci „ne“. Tanec, Pohyb a Svět Energií, které jsou celý život mými největšími učiteli, mi ukázaly, jak krásné a naplňující je otevřít v sobě dveře k novým kvalitám a životnímu náboji. Jméno Surya symbolizuje energie mužského, slunečního principu, jako je síla, jasnost, konkrétnost a umění říci také „ne“, které mi velice chyběly. Jsou to dva opačné principy, dva odlišné světy, které se však doplňují, podporují a jeden bez druhého nemohou existovat. Naučily mne respektovat sebe samu, své potřeby, možnosti, přání i limity. Vše, co jsem kousek po kousku objevovala, že jsem.

 

  • Pamatuji si, že jsi dříve působila také jako módní návrhářka. Měla jsem to štěstí vidět i některé tvé návrhy a musím říci, že mě velmi zaujaly. Věnuješ se ještě módě, nebo naplno převládl tanec?

Svět módy, myslím, přitahuje téměř každou ženu. Dotýká se ženské krásy, jejího výrazu či proměny. Ano, je to téma, které mě zajímá stále. Dříve jsem vídala, jak může ženu změnit vhodné oblečení, nyní mohu na tanečních parketech sledovat proměny niterné.  Jsou to nejkrásnější momenty, které při své práci zažívám… ta probuzení, otevření se svému tělu a radosti. Cestu módní návrhářky jsem jako „hlavní profesi“ opustila ve svých 28 letech. Stále mě ale provází a velmi ráda tvořím například taneční kostýmy. Ačkoli jsem toužila tančit už od malička, začala jsem se tanci plně věnovat až ve 24 letech. Zabývala jsem se tehdy nejrůznějšími styly a druhy tance, navštěvovala jsem lekce tanečních terapií, poznala techniky hluboké relaxace, zaujaly mne Oshovy dynamické meditace.  Skrze tyto techniky jsem postupně objevovala to nejdůležitější. Je to nechat své tělo, aby se projevilo, reagovalo a tančilo. Jedině tehdy je možné zkontaktovat a objevit prostory v největší hloubce naší osobnosti a poznat lépe, kdo jsme.

 

  • Vím, že Tvá cesta za tancem nebyla snadná. Když tě vidím tančit, mám pocit, že je ti pohyb oporou, přítelem, rádcem a že teprve v něm jsi kompletní. Čím je pro tebe tanec především, po více než 20 letech strávených s ním?

 

Tanec je pro mne především možností vyjádřit to, kdo jsme… a to v tom nejširším smyslu, jaký si umím představit. Jsem stále víc a více fascinována nástrojem, který máme všichni k dispozici a který nám tak poctivě slouží v každé minutě našeho života – naším tělem. A i když máme pocit, že nás neposlouchá, když nás něco bolí nebo nás omezuje, i tehdy nám slouží. Promlouvá svou řečí a já se snažím té řeči porozumět. To je to, co dělám. Tanec není zdaleka jenom pohyb těla. Jsou to také emoce a duše. Dlouhá léta jsem učila techniky břišního tance a právě díky nim jsem si intenzívně uvědomila přímý vztah mezi tancem a zdravím – jak fyzickým tak duševním.

  • Ano, je až překvapující, jak veliké oblibě se těší břišní tance v západních zemích. Přinášejí do našeho tanečního světa zcela nový rozměr… už ty zářivé barvy kostýmů a penízky pošité šátky… Co je podle tebe hlavním důvodem této obliby?

Břišní, východní tance jsou od základu postaveny na velmi odlišném principu, než tance západní. Ty jsou především společenskou událostí, jsou zaměřeny spíše na kroky. Orientální tanec vznikl, aby oslavoval plodnost, hojnost a uctíval Bohyně Matky (mluvíme o časech, kdy žena byla symbolem Božím a byla uctívána jako nositelka života a zachovávatelka lidského rodu).  Dívky byly vysílány do chrámů, aby zde tančily se zvláštním důrazem na břicho jako symbol plodnosti. Tančily pomalými, smyslnými pohyby, které byly střídány rytmickým potřásáním boků a paží. Tyto tance mají magický náboj a pomáhají nám nalézt naše skryté touhy a přirozenost.

 

Tanec  se čtyřmi elementy

  • Nepracuješ však pouze s technikami břišních tanců. Vytvořila jsi metodu, která velice prohlubuje účinky břišních tanců. Tanec s elementy. V čem spočívá a jak může léčit?

Tématem elementů přírody, živlů, se zabývám již dlouhou řadu let. Nejdříve mě toto téma inspirovalo k vytvoření tematických tanečních představení, které vykreslovaly energie čtyř elementů – země, vody, ohně a vzduchu skrze hudbu, pohyb a zpěv. Elementy žijí nejen kolem nás, ale jsou přítomny i v nás. Nejvíce nám o tom, jaké elementy v nás vévodí či jaké jsou naopak potlačeny, prozradí tanec spontánní. Je důležité pochopit, procítit a přijmout svůj vlastní naturel. Skrze tanec jej potom můžeme podporovat prací s ostatními elementy a tak se harmonizovat a posilovat. Každý element má svůj specifický charakter, který zahrnuje sféry těla, emocí, duše a mysli. Pokud se pracuje například s elementem ZEMĚ, první věc je vnímat kostru těla, svalstvo, klouby. Procítit, stojíš-li nohama pevně na zemi, nebo zda jsou tvé nohy spíše vratké a pracovat s tímto pocitem. Někteří lidé jsou tak pevní v těle, že se prakticky nemohou ani hýbat. Ti mají příliš mnoho této energie.  Je potřeba přidat vodu, změkčit tu tvrdost země.  Je to věc, která přichází jako vize, takže přidám vodu k zemi a objevím, že jsou tu emoce, které hýbou tělem…

Dále je tu VODA. To je živel, který je ženě velmi blízký, protože ženě jsou kvality jako vnímavost, přizpůsobivost a cit dány přirozeně. Jak mohu cítit ve svém těle element vody? Měkkost, plynulost a smyslnost vody můžeme protančit v pohybu zpomaleném a krouživém, kdy dáváme svému tělu prostor cítit ji v sobě. OHEŇ je rychlost, podnět, energie vyjít ven a bojovat každý den s momenty, které život přináší. Dává nám sílu a dynamičnost, která slouží k přežití. To oheň, který je v nás, udržuje naživu naše touhy a přání. A stejně tak se pracuje s dalšími typy energií a emocí. Zjistila jsem, že cítit pohyb, pohybové vyjádření radosti, ale také vyjádření agresivity a síly, velmi posilují a pomáhají. Je to tanec, který ti dovolí se odpoutat, vybít se. Pokud je agrese příliš mnoho, tanec pomůže dát této energii směr. Vést ji takovým způsobem, aby bylo možno sílu, kterou agrese přináší, využít pozitivně. Pokud jsi například často rozzlobená, je to proto, že se oheň v tobě nemůže projevit. Poznala jsem sama na sobě, jak se skrze spontánní tanec mohu cítit lépe. Jsem, kdo jsem, protože jsem se skrze tanec a pohyb mohla transformovat, pochopit se, změnit sama sebe a přijmout všechny svoje části. A to samozřejmě pokračuje neustále. VZDUCH je element, který se mi vždy velmi líbil. Byla jsem člověk s hlavou v oblacích, plná snů a stále velmi málo přítomná v reálném světě. Byla to energie krásná, lehoučká, ale nemohla být projevena, protože pokud nemám nohy pevně zakořeněné v zemi, má energie vzduchu jako by snad ani nebyla. Až energie vzduchu, podpořena dalšími elementy, se mohla vyjádřit jako komunikace nebo schopnost vyučovat….

  • Kdy jsi vlastně začala propojovat pohyb spontánní a práci s elementy?

Při volném tanci nepoužíváme žádnou formu. I tak můžeme samozřejmě předat své emoce a pocity, vyjádřit se. Když ale spojíme svobodu pohybu s vědomím těla, náš prožitek se přiblíží a prohloubí. Pokud začneme energii vést vědomě a dáme jí díky určitému pohybu směr, obrovsky rozvineme a zintenzívníme proudění energie a zážitek z tance pro sebe i pro druhé. Naopak, dokud nepřijmeme vědomí svého těla, forma je prázdná, jakoby naučená, bez obsahu, bez podstaty a bez skutečných emocí. Potom ani ten, kdo stojí před námi, nemá ponětí, kdo vlastně jsme. Tanec Luny pomáhá ženám na cestě ke svému vlastnímu výrazu, spontánnosti a uvolněnosti. Objevuje poklady ukryté v nás samých a učí nás z nich čerpat. Každá žena je krásná, pokud se otevře sama sobě i světu a pokud porozumí svému tělu a své duši.

  • Od června vedeš v České republice  kurzy Tanec  Luny.  Máš pro ně nějaké motto?

Ano:  „Tělo je tvůj nástroj, se kterým zažíváš experiment jménem život. Tělo je, jaké je. Nemá smysl zajímat se o to, zda je ideální nebo ne. To důležité je, že když tančím, cítím v sobě život.“

  • To je krásné poselství pro naše čtenářky.  Děkuji za rozhovor. Monika Kubasová

 

pozn.: Rozhovor je uveřejněn se souhlasem Moniky Kubasové.

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.