Půjčování knih

Nabízíme knihy k vypůjčení.

Knihy k vypůjčení – obory pedagogika, speciální pedagogika, surdopedie, logopedie, psychopatologie, dramatická výchova, pohybová výchova, hry

Níže nejdete přehled knih 

 • Bartoňová, M.: Kapitoly ze specifických poruch učení II, Reedukace specifických poruch učení, 2006.
 • Freeman, R. D., a další: Tvé dítě neslyší? Průvodce pro všechny, kteří pečují o neslyšící děti, 1991.
 • Hrubý, J.: Velký průvodce neslyšících po jejich vlastním osudu, 1. díl, 1999.
 • Jabůrek, J.: Bilingvální vzdělávání neslyšících, 1998.
 • Janotová, N.: Reedukace sluchu, 1996.
 • Klenková, J.: Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí, 2000.
 • Klenková, J.: Logopedie, 2006.
 • Krhulcová, B.: Komunikace sluchově postižených, 2002.
 • Lechta, V.: Symptomatické poruchy řeči u dětí, 2002.
 • Lechta, V. a kol.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti, 2003.
 • Lechta, V. a kol.: Terapie narušené komunikační schopnosti, 2005.
 • Machková, E.: Metodika dramatické výchovy, Zásobník dramatických her a improvizací, 2007.
 • Mlejnek, J.: Dětská tvořivá hra, 2004.
 • Polzerová, E.: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy (průprava dětí mladšího školního věku), 1995.
 • Potměšil, M.: Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených, 1999.
 • Potměšil, M.: Čtení k surdopedii, 2003.
 • Strnadová, V.: Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění, 2001.
 • Strnadová, V.: Současné problémy české komunity neslyšících, I. Hluchota a jazyková komunikace, 1998.
 • Středisko rané péče Tamtam: Ve světě sluchového postižení, 2005.
 • Šedivá, Z.: Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, 2006.
 • Šlapal, R. Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy, 2002.
 • Štembergová – Kratochvílová, Š.: Metodika mluvní výchovy dětí, 1994.
 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Variabilita a patologie lidské psychiky, 1999.
 • Vítková M. a kol.: Integrativní speciální pedagogika, 1998.
 • Zelinková, O.: Poruchy učení, 2003.

Bližší informace a podmínky: info@muzikohrani.cz

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.