Články za rok 2009

Shanti zvonkohra

shanti_zvonkohry_091211

Nové zvonkohry Koshi zde

Shanti zvonkohra (Shanti wind chimes) je neobyčejný hudební nástroj. Její zvuk je jemný a velice příjemný. Zvonkohra je ručně vyrobena v horách, každá je originální a jedinečná. Má jedinečný křišťálový zvuk.  (Pokračování textu…)

Alikvotní zpěv

Alikvotní zpěv aneb harmonizace hlasu i hudebního sluchu hlasem v přirozeném ladění

Alikvotní zpěv – takto je nazvána specifická forma zpěvu, kdy zpěvem jednoho zpěváka jsou výrazně slyšet alespoň dva různé tóny, jakoby zároveň zněly hlasy dva nebo hlas a nějaký zvláštní hudební nástroj. Specifikum alikvotního zpěvu spočívá v umění modulace vlastního hlasového projevu. Touto modulací dojde k zesílení další, jinak tzv. neslyšitelné složky hlasu. (Pokračování textu…)

Muzikoterapeutické programy Muzikohraní

Projekt MUZIKOHRANÍ v sobě zahrnuje muzikoterapeutické činnosti vycházející z principu celostního působení živé hudby na člověka. Používáme tradiční a lidové hudební nástroje (např. bubny, perkusivní nástroje, tibetské mísy, didgeridoo, flétny a píšťaly), které propojujeme se zpěvem, pohybem, tancem, atd. Takto propojené činnosti jsou předpokladem pro všestranný rozvoj člověka na všech jeho úrovních. Na základě principu intuice – inspirace – improvizace tvoříme živou hudbu tady a teď a to jak její receptivní, tak i expresivní provedení.

Níže uvádíme přehled muzikoterapeutických programů v rámci projektu Muzikohraní:

(Pokračování textu…)

Muzikoterapie s uživateli Čtyřlístku

muzikohrani_muzikoterapie_ostrava_-_ctyrlistek_vystoupeni_0906Článek o muzikoterapii s uživateli zařízení Čtyřlístek

(Pokračování textu…)

Snoezelen – multismyslová relaxační místnost

Muzikohrani-Muzikoterapie-Ostrava-Snoezelen-ZSSP-01Využití multismyslové místnosti Snoezelen, zkušenosti

Snoezelen je multismyslová relaxační místnost, která nabízí širokou škálu uplatnění v zařízeních speciálněpedagogických, zdravotnických, ale i jiných. Zprostředkovává dětem prožitky „tady a teď“. Je to specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. (Pokračování textu…)