Rozhovor s Libuší Gajdovou na téma Muzikoterapie ve Čtyřlístku

O muzikoterapii – bubnování s klietny zařízení Čtyřlístek v Ostravě

Libuško, pracuješ v zařízení Čtyřlístek v Ostravě, jehož uživatelé jsou osoby se zdravotním postižením. Zabýváš se zde mimo jiné i muzikoterapií. Jak ses k ní dostala? Kde jsou počátky Tvé muzikoterapeutické práce?

Zabývám se muzikoterapií a multismyslovou terapií – snoezelen. Mám hudební vzdělání (např. hru na klavír, zobcovou flétnu) a využívám i Orffovy nástroje. Myšlenka vznikla při semináři v Olomouci, kterou vedl PaedDr. Holzer Luboš. Absolvovala jsem i týdenní kurs PaedDr. Holzera. Muzikoterapií se aktivně na našem zařízení nikdo nezabýval. Po absolvování certifikovaných odborných seminářů jsem získala teoretické i praktické zkušenosti, které jsem intenzivně aplikovala do praxe. Následovaly konzultace s odborníky i hospitační činnosti.

 

Jaké hudební nástroje využíváš při práci s uživateli ve Čtyřlístku?

Na počátku své práce v muzikoterapii jsem využívala převážně Orffovy nástroje. Pochopitelně to nestačilo k práci v muzikoterapii. Sama jsem cítila potřebu něco změnit a obohatit uživatele o prožitky z muzikoterapie. První nástroj, který jsem uživatelům nabídla nad rámec možností, byla zobcová flétna. Práce s flétnou se uživatelům velmi zalíbila a několik z nich si flétnu zakoupilo. Po týdenním kurzu muzikoterapie jsem se rozhodla pořídit pro uživatele bubny – djembe. Hra na djembe byla nad mé očekávání přijata, a tak jsem se rozhodla pořídit djembe pro skupinu uživatelů. V současné době využíváme klavír a zobcové flétny, djembe i šamanské bubny a koncovku, ozvučná vajíčka, Orffovy nástroje, rourový bubínek, rumba koule z přírodního materiálu, činelky, různá dřívka, také jsme si vyrobili různá přírodní chrastidla, tibetskou mísu a zvon. Jsem přesvědčena, že stále je ještě co zdokonalovat a nabídku hudebních nástrojů budeme dle možností rozšiřovat.

 

Jakým způsobem probíhá muzikoterapie s uživateli?

Při práci s uživateli se velmi osvědčila skupinová práce, která probíhá ve speciálních místnostech. Jedna z místností je světlá a druhá je tmavá (snoezelen). Muzikoterapie probíhá denně dle rozvrhu, aby došlo k maximálnímu uspokojení zájemců o tuto službu – terapii. Musím říci, že je velký zájem. Také zařazuji i individuální terapii, pokud si to uživatel přeje. Vše probíhá v klidné a příjemné atmosféře. Spoojenost uživatelů s touto terapií je můj cíl.
Velkým přínosem do oblasti muzikoterapie bylo náhodné setkání s manžely Danielem a Míšou Plecháčkovými. Shlédli jsme společně s uživateli v rámci návštěvy KMO jejich koncert ve hře na djembe. Dnes již pravidelně navštěvujeme s uživateli hodiny muzikoterapie pod jejich vedením. Pro uživatele, kteří jsou zcela nadšeni, je tato změna žádoucí.

 

S hudebním uskupením “Rytmy“ máte velké úspěchy. Co už jste společně zažili?

Skupina „RYTMY“ vznikla zcela spontánně. Společně se skupinou uživatelů, kteří se podíleli na prezentacích muzikoterapie, tak vznikl název. Byli jsme snad první, kteří veřejně vystoupili ve hře na djembe v rámci akce Čtyřlístku „Všechny barvy duhy I“. Následovaly mnohé akce pořádané naší organizací i akce doprovodné, kterých bylo spoustu, např. „Den rodin“ v Polsku, vernisáže, vystoupení pro Domovy důchodců, knihovnu města Ostravy a mnoho dalších. Někteří uživatelé si dnes již neumí představit svůj život bez muzikoterapie, a ptají se, kdy nás zase čeká prezentace a pečlivě se na ni připravují. A toho já si cením nejvíce.

 

Uživatelé v Tobě mají velkou důvěru, dokážeš je přirozeně nadchnout a motivovat. Zabýváš se aktivitami, které jsou pro klienty velmi cenné. Jsou obohaceni o skvělé zážitky, učí se novému, atd. Jak Ty sama relaxuješ?

Zdálo by se, že relaxuji denně ve společnosti s uživateli v příjemném prostředí muzikoterapie. Moje práce je vyčerpávající, a tak také vyhledávám možnost relaxace. V současné době navštěvuji pod vedením Míši Plecháčkové „Ženský kruh“, který mi dodává potřebnou energii a možnost relaxace s mými oblíbenými nástroji djembe apod. Jinak si ráda přečtu odbornou literaturu z oblasti muzikoterapie. Jak sami vidíte, jsem s tím zcela pohlcena a to je moje relaxace.

 

Děkuji za rozhovor

mp

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.