Muzikoterapeutické programy Muzikohraní

Projekt MUZIKOHRANÍ v sobě zahrnuje muzikoterapeutické činnosti vycházející z principu celostního působení živé hudby na člověka. Používáme tradiční a lidové hudební nástroje (např. bubny, perkusivní nástroje, tibetské mísy, didgeridoo, flétny a píšťaly), které propojujeme se zpěvem, pohybem, tancem, atd. Takto propojené činnosti jsou předpokladem pro všestranný rozvoj člověka na všech jeho úrovních. Na základě principu intuice – inspirace – improvizace tvoříme živou hudbu tady a teď a to jak její receptivní, tak i expresivní provedení.

Níže uvádíme přehled muzikoterapeutických programů v rámci projektu Muzikohraní:

BUBNEM  K  SOBĚ  (k sobě samému i  k sobě navzájem)
Bubnování obohacuje život člověka, má také blahodárné působení na fyziologické úrovni. Dokáže stimulovat jak k aktivitě, tak k uvolnění. Společným prožitkem posiluje skupinovou energii, umění spolupráce a vzájemného respektu. Individuálně člověk získává nové dovednosti, které ho těší.

Bubnování na bubny djembe
hra na buben
základní údery a jejich nácvik
základní rytmy
práce s tělem, s hlasem
individuální a skupinové činnosti

Bubnování na šamanské bubny
hra na buben
propojení hry, pohybu a hlasu
práce v kruhu

HUDEBNÍ  SOUZNĚNÍ
hry s hudbou s využitím různých hudebních nástrojů (tibetské mísy, shanti zvonkohra, bubny, flétny, perkuse)
expresivní i receptivní činnosti

HUDEBNÍ  PROZÁŘENÍ  –  relaxace při živé hudbě
relaxační prožitek
při poslechu živé improvizované hudby dochází k hluboké relaxaci

HUDBOU  K  VÁM  –  hudební vystoupení
V rámci společného hraní nabízíme přípravu a realizaci hudebního vystoupení, kde se mohou všichni hudebně projevit a zažít radost z vlastního hraní.

Tyto a další muzikoterapeutické aktivity se mohou konat v Ostravě v prostoru zařízeném pro tyto účely nebo přímo ve vašem zařízení poskytující sociální či speciálněpedagogické služby.

Letáček ke stažení v pdf verzi

Daniel a Michaela Plecháčkovi, tel.: 608 765 089

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.