Alikvotní zpěv

Alikvotní zpěv aneb harmonizace hlasu i hudebního sluchu hlasem v přirozeném ladění

Alikvotní zpěv – takto je nazvána specifická forma zpěvu, kdy zpěvem jednoho zpěváka jsou výrazně slyšet alespoň dva různé tóny, jakoby zároveň zněly hlasy dva nebo hlas a nějaký zvláštní hudební nástroj. Specifikum alikvotního zpěvu spočívá v umění modulace vlastního hlasového projevu. Touto modulací dojde k zesílení další, jinak tzv. neslyšitelné složky hlasu. Jak může být neslyšitelná složka hlasu zesílena? Každý akustický projev – zpěv, broukání, mluvení nebo zvuk jakéhokoli hudebního nástroje  je vlastně harmonická řada tónů slyšená jako jeden, specificky zabarvený zvuk. Je-li zpíván tedy nějaký konkrétní tón, např. tón d, tak zároveň (u každého člověka, a to i hluboce přesvědčeného nezpěváka) zazní další řada tónů v krásném přirozeném ladění (díky zákonitostem hudební akustiky), v tomto případě tóny d1, a1, d2, fis2, a2, c3, d3, e3, což jsou jeho ALIKVOTNÍ TÓNY. Právě díky zákonitostem hudební akustiky jsou všechny tyto alikvotní tóny přirozeně přesné, prostě nemohou zaznít falešně. Nabízí se otázka, co když neumím zazpívat konkrétní tón? Samozřejmě to nevadí, opět díky zákonitostem hudební akustiky zazní ke každému tónu jeho alikvotní tóny v přesných intervalech.

Takže na základě výše uvedeného by se dalo říci, že alikvotní zpěv je každý zpěv. V podstatě ano, ale alikvotní tóny, které zní, vnímá prostřednictvím sluchu mozek jako konkrétní jeden tón se specifickou barvou. Aby se jednalo o alikvotní zpěv, je zapotřebí určitým způsobem toto naučené vnímání přesvědčit, že ty alikvotní tóny mohou být i slyšet. A tímto způsobem je právě alikvotní zpěv. Modulací vydávaného zvuku dochází k tomu, že se některá frekvence – některý alikvotní tón na nějakou dobu zesílí a ejhle, najednou jsou slyšet tóny dva, základní tón a alikvotní tón. Lépe se přesvědčí posluchač, když jedinec ovládající alikvotní zpěv toto umění předvede. Trošku těžší už je to, pokud si sám jedinec chce poslechnout své vlastní alikvotní tóny. Jedna z největších překážek na cestě k alikvotnímu zpěvu je právě schopnost uslyšet své vlastní alikvotní tóny. Dnes již máme naštěstí možnost získat zkušenosti od některých místních alikvotních zpěváků. Za pomoci několika cvičení se k alikvotnímu zpěvu může dostat opravdu každý, tedy každý, kdo opravdu chce.

Alikvotním zpěvem k harmonizaci hlasu i hudebního sluchu hlasem v přirozeném ladění? Začne-li jedinec s nácvikem alikvotního zpěvu, bude častěji vnímat ony výše zmíněné přesné postupy jednotlivých tónů. Tím se začne automaticky tříbit hudební sluch. Jakmile se začne tříbit hudební sluch, tak se začne přizpůsobovat i samotný zpěv jednotlivých tónů a tím dojde k harmonizaci (lépe slyším, lépe zpívám). Postupem času se ze cvičení stane zpěv a jedinec začne jednoduché improvizované zpívání.

Samozřejmě dochází k harmonizaci i dalších složek organizmu jedince, neboť ke zpěvu potřebujeme i např.
– tzv. brániční dýchání, což je samo o sobě velmi prospěšné pro organizmus
– spolupráce mysli a těla (neustálá spolupráce obou hemisfér mozku, spolupráce dechu, hlasivek, artikulační soustavy a sluchu)
– navození stavu klidu a vyrovnanosti (nutnost soustředění se do svého nitra), meditativní stavy, atd.

mp3 ukázka zde – skupina Rytmy Země, album Tančící strom, skladba Noční obloha. Alikvotní zpěv: Daniel Plecháček, tibetské mísy: Michaela Plecháčková, didgeridoo: Pavel Vank, šamanský buben: Martin Brovjak

Daniel Plecháček – ukázka alikvotního zpěvu v kapli sv. Rocha a Šebestiána, Fulnek, 2013

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.