Články za Listopad 2009

Alikvotní zpěv

Alikvotní zpěv aneb harmonizace hlasu i hudebního sluchu hlasem v přirozeném ladění

Alikvotní zpěv – takto je nazvána specifická forma zpěvu, kdy zpěvem jednoho zpěváka jsou výrazně slyšet alespoň dva různé tóny, jakoby zároveň zněly hlasy dva nebo hlas a nějaký zvláštní hudební nástroj. Specifikum alikvotního zpěvu spočívá v umění modulace vlastního hlasového projevu. Touto modulací dojde k zesílení další, jinak tzv. neslyšitelné složky hlasu. (Pokračování textu…)

Muzikoterapeutické programy Muzikohraní

Projekt MUZIKOHRANÍ v sobě zahrnuje muzikoterapeutické činnosti vycházející z principu celostního působení živé hudby na člověka. Používáme tradiční a lidové hudební nástroje (např. bubny, perkusivní nástroje, tibetské mísy, didgeridoo, flétny a píšťaly), které propojujeme se zpěvem, pohybem, tancem, atd. Takto propojené činnosti jsou předpokladem pro všestranný rozvoj člověka na všech jeho úrovních. Na základě principu intuice – inspirace – improvizace tvoříme živou hudbu tady a teď a to jak její receptivní, tak i expresivní provedení.

Níže uvádíme přehled muzikoterapeutických programů v rámci projektu Muzikohraní:

(Pokračování textu…)

Muzikoterapie s uživateli Čtyřlístku

muzikohrani_muzikoterapie_ostrava_-_ctyrlistek_vystoupeni_0906Článek o muzikoterapii s uživateli zařízení Čtyřlístek

(Pokračování textu…)