Alikvotní zpěv – seminář

aneb
harmonizace hlasu i hudebního sluchu hlasem v přirozeném ladění

lektor: Daniel Plecháček
17. ledna 2009 Ostrava

Zážitky účastníků workshopu

Blíže o workshopu píše Míša:

Workshop proběhl v prostorách ALTY v plném obsazení, tj. 10 zúčastněných. V úvodu nám lektor popsal ono motto s odůvodněním, proč vlastně harmonizujeme hlas i sluch v přirozeném ladění. Dále jsme se věnovali teoretickému popisu alikvotního zpěvu. Poslechli jsme si ukázky nahrávek různých stylů alikvotního zpěvu, dozvěděli jsme se něco o historii a původu alikvotního zpěvu, jak na východě, tak v Evropě.
Po dotazech a vyčerpávajících odpovědích jsme si poslechli živou ukázku alikvotního zpěvu lektora a vrhli jsme se na samotné nacvičování svých alikvotů. Seznámili jsme se s několika různými postupy nácviku, jak své alikvotní tóny vyloudit, ale hlavně uslyšet. K tomu nám byly nápomocny i technické pomůcky, díky kterým jsme všichni mohli vidět barvu našeho hlasu a jednotlivé alikvotní tóny. Lektor nám také ukázal možnosti zdůraznění alikvotních tónů.
Na závěr jsme zazpívali společnou improvizovanou píseň, kde jsme použili již naše slyšitelné alivoty.
Pro mě osobně byl workshop přínosem hlavně v tom, že jsem pochopila, jakým způsobem se alikvoty tvoří a jak je možné je zdokonalovat. Zajímalo mě i uplatnění léčivého působení alikvotního zpěvu.

 

Blíže o workshopu píše Pavel:

Milý Dany,
workshop alikvotního zpěvu byl první svého druhu, který jsem navštívil. Ocenil jsem zasvěcený výklad do teorie tohoto umění, který jsi doprovázel zvukovými ukázkami. Dále se mi líbila možnost analyzovat hlas pomocí počítačového programu a díky tomu snadněji namodulovat hlas a připravit zvuk pro práci s alikvotami (zesílení alikvot). Některá průpravná cvičení byly též pro mě novinkou. Uvědomil jsem si, že je nutný určitý trénink a věnovat zpívání čas, než se povede tak hezká alikvóta jakou máš Ty. Je to skoro jako učení se na digeridoo. Workshop mi dal přesně to, co jsem od něj čekal. Informace a první impuls (nakopnutí) k tomu, abych začal trénovat a zpívat alikvoty. Výborný seminář. Děkuji.

 

Blíže o workshopu píše Blanka:

Workshop byl moc fajn a také přínosný. Já podle sebe bych potřebovala intenzívní další výcvik víkendový – týdenní – nebo pravidelně 1x týdně pod odborným vedením. Podle sebe vím, že bych ale nevydržela celý den jen zpívat – je to pro mne dost náročné a vyčerpávající. Hlasový projev (ani mluvený) nikdy nebyl mou silnou stránkou.

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.