PRAVIDELNÉ KURZY OD ZÁŘÍ 2016

***

PROGRAM NA LISTOPAD

***

Vítáme Vás na stránkách Muzikohraní®

…intuitivním a improvizovaným hraním k blahodárným účinkům hudby…

Muzikohraní, z. s. se věnuje realizaci činností a aktivit, které vycházejí z principu celostního působení živé hudby na člověka. Používáme tradiční a lidové hudební nástroje, které propojujeme se zpěvem, pohybem, tancem, atd. Na základě principu intuice – inspirace – improvizace tvoříme živou hudbu tady a teď…

Projekt Muzikohraní v sobě zahrnuje tyto aktivity:

 • muzikoterapie, muzikofiletika
 • hudebně prožitkové programy a aktivity, kde se propojuje hudba s tancem a pohybem, atd.
 • vzdělávání v oblasti muzikoterapie

 

Aktuální projekty z. s. Muzikohraní – rok 2015 a 2016

„Podpora osobního rozvoje handicapovaných prostřednictvím muzikoterapie“

roky 2015, 2016

„Hudební mozaika“ – program pro volný čas seniorů

rok 2015

rok 2016

„Tiché rytmy – skupina neslyšících bubeníků“

roky 2015, 2016

„Kreativita rytmu“ – program pro děti a mládež

rok 2016

„Vybavení muzikoterapeutické místnosti“

rok 2016

Ostrava_lg_negAProjekty finančně podporuje účelovou dotací z rozpočtu statutární město Ostrava.

 

Přehled činností a programů Muzikohraní®

***

Muzikoterapie

Muzikoterapie je terapeutický přístup, který využívá jak působení hudby (receptivní muzikoterapie), tak i proces při vytváření hudby a zvuků (aktivní muzikoterapie).

Velmi důležitým aspektem našeho pojetí muzikoterapie je práce výhradně s živou hudbou.

Více o muzikoterapii »

Nabízíme muzikoterapii v naší muzikoterapeutické místnosti nebo u vás v zařízení pro osoby s handicapem i intaktní osoby. Součástí muzikoterapeutických setkání mohou být:

 • skupinová / individuální muzikoterapie
 • aktivní / receptivní muzikoterapie

Bližší popis programů – pdf

***

Hudebně prožitkové programy

Ať už se jedná o vytváření hudby, objevování svých nových možností a zkušeností, nebo o působení relaxační živé hudby na člověka, mají tyto programy jako hlavní téma prožitek z hudby. Hudba má blahodárné účinky. Působí jemně a citlivě, ale také hluboce a dlouhodobě.

***

Bubnování

Bubnování obohacuje život člověka, má také blahodárné působení na fyziologické úrovni. Dokáže stimulovat jak k aktivitě, tak k uvolnění. Společným prožitkem posiluje skupinovou energii, umění spolupráce a vzájemného respektu. Člověk získává nové zkušenosti a dovednosti, které ho těší.

V letošním roce realizujeme tyto bubnovací programy:

Cykly

 • Rytmus v nás – cyklus bubnování pro začátečníky
 • Ženská bubnovací skupina LUNA
 • Bubnování pro ženy – kurz pro začátečnice
 • Bubnování pro děti – program Muzikohraní pro děti 6 – 10 let
 • Bubnování pro neslyšící . skupina Tiché rytmy

Jednorázové

 • Bubnovací kruh s šamanským bubnem – Vytvořením bubnovacího kruhu hrou na šamanský buben nebo chřestidlo necháme zaznít nástroje ve společném rytmu. Jednotlivé bubny budou tady a teď znít jako jeden a my „jen“ budeme…

***

Alikvotní zpěv

aneb harmonizace hlasu i hudebního sluchu hlasem v přirozeném ladění. Více informací zde v článku. Do alikvotního zpěvu se můžete zaposlouchat na vystoupení hudebního uskupení Za hranicemi ticha. Máte-li chuť se naučit alikvotní zpěv, můžete navštívit seminář nebo systematickou výuku. (bližší informace na tel.  608 765 089)

***

Zvuková relaxace pro těhotné ženy (těhotenská muzikoterapie)

Těhotenství je období zvýšené vnímavosti a citlivosti. Napojením se na miminko v bříšku vzniká intenzivní mateřský vztah. Hudba, především živá hudba, dokáže působit na maminku i miminko harmonizujícím účinkem. Dítě v bříšku vnímá všechny zvuky z okolí i z matčina těla. Pamatuje si je a po porodu na ně reaguje. Matčin hlas, rytmus jejího srdce a zvuky těla jsou pro děťátko prvními zvuky, které poznává. Citlivě volená hudba dokáže maminku uvolnit, odbourávat stres a strach. Vlastní práce s hudbou a hlasem posilují důvěru ve vlastní tělo.

Hlavním tématem setkání je harmonizace pomocí zvuku pro nastávající maminku a miminko v bříšku. Celý článek zde

***

Hudební vystoupení

Rytmy Země – hudební skupina hrající world music, převážně improvizačně. Prožijete jemné polohy relaxační hudby i zemité transovní rytmy, což navozuje různé nálady a pocity… Zazní nástroje z různých koutů světa: bubny zarb, bendir, udu, djembe, šamanský, bambusová flétna, dvojačka, siyotanka, shakuhachi, didgeridoo, brumle, fujara, koncovka a zpěv intuitivní, harmonický, hrdelní a alikvotní.

Daniel a Michaela Plecháčkovi -hudba snová, jemně plynoucí, i rytmická a tepající… Archetypální hudba, hudba k rituálům a kruhům.

Hudební tvorba dua Meandry se zakládá na improvizační hře vznikající tady a teď. Skrze nástroje z různých koutů světa vznikají nálady, objevují se skryté příběhy a vytváří se prostor pro intenzivní prožitek z hudby.… alikvotní zpěv, rámový buben, buben zarb, udu, djembe, šamanský buben, příčná flétna bambusová, dvojačka, perkusivní nástroje, wavedrum,…  Duo Meandry – relaxační koncerty, živá hudba k cestě labyrintem, muzikoterapie, atd.

Za hranicemi ticha – hudebně meditativní improvizace jako odezva na přítomný okamžik, prostor a bytosti v něm přítomné – prostřednictvím alikvotního zpěvu, tibetských misek, bubnů, píšťal, tampury, harmonia, grumle, zvonků, didgeridoo či jiných etnických nástrojů.

***

Improvizační hudební setkávání (hudební jamy)

Lidé na stejné hudební vlně se setkávají v proudu intuitivní hudby. Přicházejí lidé, kteří hrají na bubny, didgeridoo, flétny, strunné nástroje, atd. a společně souzní. Setkávání jsou otevřená všem, probíhají na různých místech (Alta, čajovny, atd.). V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na info@muzikohrani.cz.

***

Bubnování a hudební produkce na akcích a setkáních (oslava, svatba, večírek, atd.)

Vytvoření společného bubnovacího kruhu je velice příjemným zážitkem pro hosty oslavy, svatby a jiných podobných akcích. Využíváme bubny djembe, šamanské bubny a perkusivní nástroje. Není potřeba předchozích hudebních zkušeností, do kruhu se mohou zapojit děti i dospělí. Jako stěžejní aspekt využíváme rytmus. Během bubnování se hosté pobaví, jsou všichni zapojeni a zažívají radost z vlastního tvoření a objevování nových možností.

Nabízíme také živou hudbu na společenských akcích, např. koncerty, živá hudba ke spontánnímu tanci, alikvotní zpěv (např. jóga akce), relaxační živá hudba, atd.

***

Tanec Proměny

Tanečníkem je každý z nás. V některých z nás žije a u některých čeká, až bude probuzen. Naše taneční laboratoř zpravidla trvá 2 hodiny. Většinou začínáme rozehřátím a uvědoměním si všech částí těla a pak už dovolíme svému tělu, aby začalo vyprávět… Nádherná, užasná, jedinečná příležitost nechat se léčit hudbou a tancem, aby mohla hvězda vaší Duše opět svěže a čistě zazářit a celé tělo ožít.

Tancem Proměny provází Andrea Isabell Sollich.

Živá hudba: Daniel a Michaela Plecháčkovi

***

Rituály

 • taneční rituály
 • obřad s rituálním kakaem
 • rituály přechodové: k uctění zlomových okamžiků života (svatba, narození dítěte, první menstruace, úmrtí)
 • roční: oslava významných dnů v roce spojených se slunečním nebo měsíčním cyklem, jejichž uctívání sahá až k našim pohanským kořenům (Litha neboli Svatojánská slavnost neboli letní slunovrat, Samhain neboli dušičky apod.)

***

Školení zájemců o muzikoterapii

Na seminářích se účastníci seznámí nejen se základními informacemi o muzikoterapii, ale převážně se budou věnovat nabývání praktických zkušeností. Hlavní důraz je kladen na možnosti využití muzikoterapeutických nástrojů, technik a postupů v práci muzikoterapeuta. Školení jsou určena převážně pracovníkům v sociální oblasti, speciálně pedagogického školství, atd.

***

Pořádání seminářů podobně zaměřených

Věnujeme se organizování seminářů, které se tematicky dotýkají muzikoterapeutické práce. Prostor pro tyto semináře je klub Alta v Ostravě.

***

Prodej hudebních nástrojů – Hudební krámek Múza

Nabízíme prodej hudebních nástrojů vhodných pro muzikoterapii i jiné hudební aktivity, také pro vybavení do multismyslových místností Snoezelen, atd. Jedná se o tyto nástroje: buben djembe, šamanský buben, tibetská mísa, činelky, flétna, zvonkohra Koshi, chřestidla, atd. Dále nabízíme prodej cd. Více informací zde.

VIDEO DOKUMENTY

Všechny video dokumenty sdružení můžete vidět zde

MUZIKOHRANÍ, o. s.

Aktuálně

Další aktuální akce »

Připravujeme

Další připravované akce »

Novinky

Další novinky »

Štítky