TERMÍN OTEVŘENÍ CENTRA MUZIKOHRANÍ:

25.5.2020

KALENDÁŘ AKCÍ NA OBDOBÍ

KVĚTEN AŽ SRPEN

 

NOVINKA

INDIVIDUÁLNÍ ONLINE LEKCE

Pravidelné kurzy od února 2020

Vzdělávací programy a pobyty

 

 

Vítáme Vás na stránkách centra Muzikohraní®

…intuitivním a improvizovaným hraníAKCE BŘEZENm k blahodárným účinkům hudby…

Muzikohraní, z. s. se věnuje realizaci činností a aktivit, které vycházejí z principu celostního působení živé hudby na člověka. Používáme tradiční a lidové hudební nástroje, které propojujeme se zpěvem, pohybem, tancem, atd. Na základě principu intuice – inspirace – improvizace tvoříme živou hudbu tady a teď…

Projekt Muzikohraní v sobě zahrnuje tyto aktivity:

  • muzikoterapie, muzikofiletika
  • hudebně prožitkové programy a aktivity, kde se propojuje hudba s tancem a pohybem, atd.
  • vzdělávání v oblasti muzikoterapie

 

Aktuální projekty Muzikohraní

 

 

 

 

Přehled činností a programů Muzikohraní®

Muzikoterapie

Muzikoterapie je terapeutický přístup, který využívá jak působení hudby (receptivní muzikoterapie), tak i proces při vytváření hudby a zvuků (aktivní muzikoterapie).

Velmi důležitým aspektem našeho pojetí muzikoterapie je práce výhradně s živou hudbou.

Více o muzikoterapii »

Nabízíme muzikoterapii v naší muzikoterapeutické místnosti nebo u vás v zařízení pro osoby s handicapem i intaktní osoby. Součástí muzikoterapeutických setkání mohou být:

  • skupinová / individuální muzikoterapie
  • aktivní / receptivní muzikoterapie

***

Hudebně prožitkové programy

Ať už se jedná o vytváření hudby, objevování svých nových možností a zkušeností, nebo o působení relaxační živé hudby na člověka, mají tyto programy jako hlavní téma prožitek z hudby. Hudba má blahodárné účinky. Působí jemně a citlivě, ale také hluboce a dlouhodobě.

***

Bubnování

Bubnování obohacuje život člověka, má také blahodárné působení na fyziologické úrovni. Dokáže stimulovat jak k aktivitě, tak k uvolnění. Společným prožitkem posiluje skupinovou energii, umění spolupráce a vzájemného respektu. Člověk získává nové zkušenosti a dovednosti, které ho těší.

V letošním roce realizujeme tyto bubnovací programy:

Cykly

  • Rytmus v nás – cyklus bubnování pro začátečníky
  • Rytmus v nás II. – navazující cyklus
  • Ženská bubnovací skupina LUNA
  • Bubnování pro ženy – kurzy

Jednorázové

  • Bubnovací kruh s šamanským bubnem – Vytvořením bubnovacího kruhu hrou na šamanský buben nebo chřestidlo necháme zaznít nástroje ve společném rytmu. Jednotlivé bubny budou tady a teď znít jako jeden a my „jen“ budeme…

***

 

Alikvotní zpěv

aneb harmonizace hlasu i hudebního sluchu hlasem v přirozeném ladění. Více informací zde v článku. Do alikvotního zpěvu se můžete zaposlouchat na vystoupení hudebního uskupení Za hranicemi ticha. Máte-li chuť se naučit alikvotní zpěv, můžete navštívit seminář nebo systematickou výuku. (bližší informace na tel.  608 765 089)

***

Muzikofiletické programy pro žáky mateřských škol

Zveme děti na společnou cestu objevování čtyř pokladů Paní Země. Prozkoumáme hladiny vod, nadechneme se svěžího vzduchu, prohřejeme se u ohně a pocítíme sílu Země. Zazní bubny, flétny, melodické nástroje. Muzikofiletický příběh pro děti v mateřských školách, centrech, na pobytech.

***

MuzikoJAM – improvizační hudební setkávání 

Lidé na stejné hudební vlně se setkávají v proudu intuitivní hudby. Přicházejí lidé, kteří hrají na bubny, didgeridoo, flétny, strunné nástroje, atd. a společně souzní. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na info@muzikohrani.cz.

***

Bubnování a hudební produkce na akcích a setkáních (oslava, svatba, večírek, atd.)

Vytvoření společného bubnovacího kruhu je velice příjemným zážitkem pro hosty oslavy, svatby a jiných podobných akcích. Využíváme bubny djembe, šamanské bubny a perkusivní nástroje. Není potřeba předchozích hudebních zkušeností, do kruhu se mohou zapojit děti i dospělí. Jako stěžejní aspekt využíváme rytmus. Během bubnování se hosté pobaví, jsou všichni zapojeni a zažívají radost z vlastního tvoření a objevování nových možností.

Nabízíme také živou hudbu na společenských akcích, např. koncerty, živá hudba ke spontánnímu tanci, alikvotní zpěv (např. jóga akce), relaxační živá hudba, atd.

***

Školení zájemců o muzikoterapii

Na seminářích se účastníci seznámí nejen se základními informacemi o muzikoterapii, ale převážně se budou věnovat nabývání praktických zkušeností. Hlavní důraz je kladen na možnosti využití muzikoterapeutických nástrojů, technik a postupů v práci muzikoterapeuta. Školení jsou určena převážně pracovníkům v sociální oblasti, speciálně pedagogického školství, atd.

***

Prodej hudebních nástrojů – Hudební krámek Múza

Nabízíme prodej hudebních nástrojů vhodných pro muzikoterapii i jiné hudební aktivity, také pro vybavení do multismyslových místností Snoezelen, atd. Jedná se o tyto nástroje: buben djembe, šamanský buben, tibetská mísa, činelky, flétna, zvonkohra Koshi, chřestidla, atd. Dále nabízíme prodej cd. Více informací zde.

***

VIDEO DOKUMENTY

Všechny video dokumenty sdružení můžete vidět zde

MUZIKOHRANÍ na facebooku