akce prosinec

Pravidelné kurzy od září 2019

Nové pravidelné kurzy od února 2020

Vzdělávací programy a pobyty

***

 

Vítáme Vás na stránkách centra Muzikohraní®

…intuitivním a improvizovaným hraním k blahodárným účinkům hudby…

Muzikohraní, z. s. se věnuje realizaci činností a aktivit, které vycházejí z principu celostního působení živé hudby na člověka. Používáme tradiční a lidové hudební nástroje, které propojujeme se zpěvem, pohybem, tancem, atd. Na základě principu intuice – inspirace – improvizace tvoříme živou hudbu tady a teď…

Projekt Muzikohraní v sobě zahrnuje tyto aktivity:

 • muzikoterapie, muzikofiletika
 • hudebně prožitkové programy a aktivity, kde se propojuje hudba s tancem a pohybem, atd.
 • vzdělávání v oblasti muzikoterapie

 

Aktuální projekty Muzikohraní

 

 

 

 

Přehled činností a programů Muzikohraní®

Muzikoterapie

Muzikoterapie je terapeutický přístup, který využívá jak působení hudby (receptivní muzikoterapie), tak i proces při vytváření hudby a zvuků (aktivní muzikoterapie).

Velmi důležitým aspektem našeho pojetí muzikoterapie je práce výhradně s živou hudbou.

Více o muzikoterapii »

Nabízíme muzikoterapii v naší muzikoterapeutické místnosti nebo u vás v zařízení pro osoby s handicapem i intaktní osoby. Součástí muzikoterapeutických setkání mohou být:

 • skupinová / individuální muzikoterapie
 • aktivní / receptivní muzikoterapie

Bližší popis programů – pdf

***

Hudebně prožitkové programy

Ať už se jedná o vytváření hudby, objevování svých nových možností a zkušeností, nebo o působení relaxační živé hudby na člověka, mají tyto programy jako hlavní téma prožitek z hudby. Hudba má blahodárné účinky. Působí jemně a citlivě, ale také hluboce a dlouhodobě.

***

Bubnování

Bubnování obohacuje život člověka, má také blahodárné působení na fyziologické úrovni. Dokáže stimulovat jak k aktivitě, tak k uvolnění. Společným prožitkem posiluje skupinovou energii, umění spolupráce a vzájemného respektu. Člověk získává nové zkušenosti a dovednosti, které ho těší.

V letošním roce realizujeme tyto bubnovací programy:

Cykly

 • Rytmus v nás – cyklus bubnování pro začátečníky
 • Rytmus v nás II. – navazující cyklus
 • Ženská bubnovací skupina LUNA
 • Bubnování pro ženy – kurzy
 • Bubnování pro děti – program Muzikohraní pro děti 6 – 10 let
 • Bubnování pro neslyšící . skupina Tiché rytmy

Jednorázové

 • Bubnovací kruh s šamanským bubnem – Vytvořením bubnovacího kruhu hrou na šamanský buben nebo chřestidlo necháme zaznít nástroje ve společném rytmu. Jednotlivé bubny budou tady a teď znít jako jeden a my „jen“ budeme…

***

Rytmy Země

 • hudební vystoupení, relaxace, živá hudba k tanci

Hudební tvorba dua Rytmy Země se zakládá na improvizační hře vznikající tady a teď. Skrze nástroje z různých koutů světa vznikají nálady, objevují se skryté příběhy a vytváří se prostor pro intenzivní prožitek z hudby.… alikvotní zpěv, rámový buben, buben zarb, udu, djembe, šamanský buben, handpan, příčná flétna bambusová, dvojačka, perkusivní nástroje, elektronika,…  Prožijete jemné polohy relaxační hudby i zemité transovní rytmy, což navozuje různé nálady a pocity…  Rytmy Země zní v rozmanitých polohách: relaxace Snění s bubny, muzikoterapeutická relaxace, živá hudba ke spontánnímu tanci, koncerty, hudební doprovod na besedách, atd.

***

Alikvotní zpěv

aneb harmonizace hlasu i hudebního sluchu hlasem v přirozeném ladění. Více informací zde v článku. Do alikvotního zpěvu se můžete zaposlouchat na vystoupení hudebního uskupení Za hranicemi ticha. Máte-li chuť se naučit alikvotní zpěv, můžete navštívit seminář nebo systematickou výuku. (bližší informace na tel.  608 765 089)

***

Muzikofiletické programy pro žáky mateřských škol

Zveme děti na společnou cestu objevování čtyř pokladů Paní Země. Prozkoumáme hladiny vod, nadechneme se svěžího vzduchu, prohřejeme se u ohně a pocítíme sílu Země. Zazní bubny, flétny, melodické nástroje. Muzikofiletický příběh pro děti v mateřských školách, centrech, na pobytech.

***

MuzikoJAM – improvizační hudební setkávání 

Lidé na stejné hudební vlně se setkávají v proudu intuitivní hudby. Přicházejí lidé, kteří hrají na bubny, didgeridoo, flétny, strunné nástroje, atd. a společně souzní. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na info@muzikohrani.cz.

***

Bubnování a hudební produkce na akcích a setkáních (oslava, svatba, večírek, atd.)

Vytvoření společného bubnovacího kruhu je velice příjemným zážitkem pro hosty oslavy, svatby a jiných podobných akcích. Využíváme bubny djembe, šamanské bubny a perkusivní nástroje. Není potřeba předchozích hudebních zkušeností, do kruhu se mohou zapojit děti i dospělí. Jako stěžejní aspekt využíváme rytmus. Během bubnování se hosté pobaví, jsou všichni zapojeni a zažívají radost z vlastního tvoření a objevování nových možností.

Nabízíme také živou hudbu na společenských akcích, např. koncerty, živá hudba ke spontánnímu tanci, alikvotní zpěv (např. jóga akce), relaxační živá hudba, atd.

***

Tanec Proměny

Tanečníkem je každý z nás. V některých z nás žije a u některých čeká, až bude probuzen. Naše taneční laboratoř zpravidla trvá 2 hodiny. Většinou začínáme rozehřátím a uvědoměním si všech částí těla a pak už dovolíme svému tělu, aby začalo vyprávět… Nádherná, užasná, jedinečná příležitost nechat se léčit hudbou a tancem, aby mohla hvězda vaší Duše opět svěže a čistě zazářit a celé tělo ožít.

Tancem Proměny provází Andrea Isabell Sollich a živá hudba Rytmy Země

***

Rituály

 • taneční rituály
 • rituály přechodové: k uctění zlomových okamžiků života (svatba, narození dítěte, první menstruace, úmrtí)
 • roční: oslava významných dnů v roce spojených se slunečním nebo měsíčním cyklem

***

Školení zájemců o muzikoterapii

Na seminářích se účastníci seznámí nejen se základními informacemi o muzikoterapii, ale převážně se budou věnovat nabývání praktických zkušeností. Hlavní důraz je kladen na možnosti využití muzikoterapeutických nástrojů, technik a postupů v práci muzikoterapeuta. Školení jsou určena převážně pracovníkům v sociální oblasti, speciálně pedagogického školství, atd.

Aktuálně:

 • MŠMT: Úvod do muzikoterapie, 16 hod.
 • MŠMT: Tvořivá práce s rytmem – metodický výcvik, 32 hod.
 • MPSV: Základy muzikoterapie, 8 hod.
 • MPSV: Sebezkušenostní výcvik – Techniky muzikoterapie I, 16 hod.  
 • MPSV: Základy arteterapie

***

Prodej hudebních nástrojů – Hudební krámek Múza

Nabízíme prodej hudebních nástrojů vhodných pro muzikoterapii i jiné hudební aktivity, také pro vybavení do multismyslových místností Snoezelen, atd. Jedná se o tyto nástroje: buben djembe, šamanský buben, tibetská mísa, činelky, flétna, zvonkohra Koshi, chřestidla, atd. Dále nabízíme prodej cd. Více informací zde.

VIDEO DOKUMENTY

Všechny video dokumenty sdružení můžete vidět zde

MUZIKOHRANÍ na facebooku